Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Από Χρυσάνθη Λοΐζου

Η αναγκαιότητα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Eurocypria σε συνάρτηση με την παραχώρηση σ’ αυτή των €35 εκατομ.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Γεωργίου, Σωτήρη Σαμψών, Κώστα Κωνσταντίνου και Αβέρωφ Νεοφύτου).
(21.09.2010).
(Αρ. Φακ. 23.04.027.285-2010)

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου κος Γεωργίου παρουσίασε το ιστορικό των όσων ειπώθηκαν στις δυο τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου για το πιο πάνω θέμα. Επικεντρώθηκε στα επιχειρήματα που έδωσαν τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο πρόεδρος της Eurocypria οι οποίοι είπαν ότι είναι αδύνατη η συγχώνευση λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυήθηκαν ότι η εταιρεία θα γίνει βιώσιμη και τυχόν αύξηση του κεφαλαίου θα παραβίαζε οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κρατικών ενισχύσεων. (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παρουσίαση θέματος).

Ο νέος αναπληρωτής εκτελεστικός πρόεδρος της Eurocypria, πήρε στη συνέχεια το λόγο και παρουσίασε την οικονομική κατάσταση της Eurocypria. Τον Μάιο όπως ανάφερε είχαν κάποια αποτελέσματα τα οποία έδειχναν ανησυχητικά. Εξ’ όσον γνωρίζει είπε, τα αποτελέσματα του Μάρτη ήταν επίσης ανησυχητικά. Ο κος Πουργουρίδης τότε παρενέβη και ρώτησε κάθε πόσο ενημερωνόταν το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κος Ιακώβου ανάφερε ότι μηνιαίως γινόταν ενημέρωση αλλά η ενημέρωση αυτή ξεκίνησε  από Μάρτη και μετά, όταν δηλαδή δόθηκαν τα 35 εκ. ευρώ. Μέχρι τον Ιούλιο 2010 υπήρχε λειτουργική ζημιά 8,8 εκ. ευρώ, ενώ αναμενόταν ζημιά 5,2 εκ. ευρώ. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση της λειτουργικής ζημιάς.  Το πρώτο είναι το πρόγραμμα που είχαν με Πολωνία, από το οποίο αναμένονταν έσοδα 2 εκ. ευρώ και το δεύτερο είναι το πρόγραμμα Γερμανίας. Υπήρξαν ακυρώσεις πτήσεων και ο αριθμός επιβατών στις πτήσεις ήταν μειωμένος. Ένας ακόμη παράγοντας που πρόσθεσε στην αύξηση της λειτουργικής ζημιάς και είναι η ηφαιστειακή σκόνη. Ακυρώθηκαν εξαιτίας της ηφαιστειακής  σκόνης  16 πτήσεις και στοίχισε στην εταιρεία 760,000 ευρώ. Το ένα αεροπλάνο αποφασίστηκε όπως επιστραφεί λόγω ακριβού ενοικίου. Πλήρωσα 1,3 εκ. δολάρια πίσω στην εταιρεία λόγω ακριβού ενοικίου. Τα χρήματα αυτά όμως όπως επισήμανε ο κος Ιακώβου θα επιστραφούν με τρόπο που θα φαίνεται το 2011. Κάποια στοιχεία πρόσθεσε όπως παρουσιάστηκαν φαίνονταν πάρα πολύ αισιόδοξα, όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις εν πτήση που είχαν υπολογιστεί σε 4,3 εκ. ευρώ ενώ τελικά περιορίστηκαν στις 0,5 εκ. ευρώ. Οι χρεώσεις για υπερβολικό βάρος είχαν υπολογιστεί σε 1 εκ. ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα τα έσοδα είναι της τάξης των 250,000 ευρώ. Υπολογίστηκαν επίσης λιγότερα έξοδα λόγω μείωσης της μισθοδοσίας η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Συνολικά η ζημιά για την Eurocypria υπολογίζεται σε 10 εκ. ευρώ.

Ο κος Πουργουρίδης πήρε στη συνέχεια το λόγο και ανάφερε ότι υπήρξε μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την οποία δεν γνωρίζουμε. Τον Μάρτιο όπως είπε τα αποτελέσματα της οικονομικής κατάστασης ήταν ανησυχητικά, αυτό σημαίνει ότι και τα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου ήταν επίσης ανησυχητικά. Ρώτησε πότε καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός της Eurocypria και πότε τέθηκε ενώπιων του Υπουργείου Οικονομικών.  Ο κος Πουργουρίδης απαίτησε να έρθουν τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως ανάφεραν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων το θέμα είναι πολιτικό και πρέπει να καλεστούν οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί προϊστάμενοι

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε μέχρι να έρθουν ενώπιών τους τα πρακτικά της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.