Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στο χωριό Πέρα Χωριού Νήσου λόγω λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων.

(Αρ. Φακ. 23.04.029.202-2012)

Συνεδρίασε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα των ρυπογόνων εργοστασίων στο Πέρα Χωριό Νήσου. Το λόγο έδωσε αρχικά ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Χατζηπαναγιώτου. Ο κ.Χατζηπαναγιώτου ανάφερε ότι το θέμα  του εργοστασίου Α.Π Γεωργιάδη απασχολεί το Τμήμα Περιβάλλοντος από το 2005. Έχουν ζητήσει την δίωξη της εταιρείας λόγω της άρνησης των ιδιοκτητών του εργοστασίου να υποβάλλουν αίτηση άδειας απόρριψης αποβλήτων. Το Τμήμα Περιβάλλοντος όπως ανάφερε ζήτησε διάταγμα δικαστηρίου για να τερματιστεί η λειτουργία του εργοστασίου και η ακρόαση έχει οριστεί στις 20 Μαρτίου για υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η εκπρόσωπος του γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως. Όπως ανάφερε η εκπρόσωπος του γραφείου η έρευνα ξεκίνησε παλαιότερα μετά από καταγγελίες που προέβησαν κάτοικοι της περιοχής. Από την έρευνα διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν μετρήσεις της ποιότητας του αέρα για την περίοδο 2008 μέχρι το 2012 γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες των κατοίκων. Η εισήγηση που καταγραφόταν στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για ενημέρωση των κατοίκων έχει όπως ανάφερε ήδη υλοποιηθεί. Εξακολουθούν όπως είπε να υφίστανται οι ανησυχίες.

Ο λόγος δόθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο κ. Γεωργιάδης ανάφερε ότι με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει δεν παρατηρείται οποιαδήποτε παράβαση που να δικαιολογεί ανάκληση της άδειας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανάφερε ότι ο ρόλος του δικού του υπουργείου περιορίζεται στο πολεοδομικό κομμάτι. Οι δύο αναπτύξεις έχουν άδειες από το 1969 και το 1970. Τα αυθαίρετά τους πρόσθεσε περιορίζονται σε ορισμένα υποστατικά. Το θέμα πρόσθεσε είναι περισσότερο θέμα δημόσιας υγείας. Ανάφερε επίσης ότι στην περίπτωση του εργοστασίου Α.Π Γεωργιάδη εκμισθώθηκε ένα τεμάχιο στο Δάλι για να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους. Οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου όπως ανάφερε ζητούν όπως τους παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια είτε το τεμάχιο να τους παραχωρηθεί είτε να επεκταθεί η μίσθωση σύμβασης από 33 σε 99 χρόνια. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας θα τους ενημέρωνε για την απόφαση των ιδιοκτητών του εργοστασίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πράγμα που δεν έγινε.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι μελετήθηκε το ενδεχόμενο οικονομικής βοήθειας στην εταιρεία για μετακίνηση του εργοστασίου αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανάφερε ότι διερευνήθηκαν τα περιστατικά καρκίνου. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι τα περιστατικά καρκίνου βρίσκονται στα επίπεδα που αναμένονταν όπως και σε άλλες περιοχές. Σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανάφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας είχαμε δεσμευτεί να διεξάγουμε ειδική διερεύνηση για την περιοχή γύρω από τα εργοστάσια. Καταβάλλονται όπως ανάφερε προσπάθειες να υπερπηδηθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες. Είναι όπως πρόσθεσε εμφανές ότι στην περιοχή γύρω από τα εργοστάσια οι αριθμοί είναι πολύ μικροί για να δώσουν κάποιο στατιστικό αποτέλεσμα.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ανάφερε ότι για την περίπτωση του εργοστασίου ΒΙΟΧΡΩΜ υπάρχει ήδη ορισμένη ακρόαση. Ανάφερε επίσης ότι δεν είναι σε θέση να τερματίσουν τη λειτουργία των εργοστασίων.

Ο Κοινοτάρχης του Πέρα Χωριού Νήσου ανάφερε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα με κλιμακωτά μέτρα για να ληφθούν τα μέτρα για την μετακίνηση των εργοστασίων. Δεν περιμένουν είπε αποτελέσματα από τη Νομική Υπηρεσία. Αναγκάστηκαν πρόσθεσε να κλείσουν τα εργοστάσια αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των κατοίκων.

Ο κ. Θεοδώρου, εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας ΒΙΟΧΡΩΜ ανάφερε ότι η τελευταία μέτρηση που έγινε κατέδειξε ότι οι πτητικές ενώσεις είναι 50 φορές μικρότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Λειτουργούν πρόσθεσε εντός του πλαισίου του νόμου.

Ο κ. Γεωργιάδης ανάφερε ότι με επιστολή τους προς το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν ζητήσει  συνάντηση, δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος ανάφερε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαφάνηκε ότι  υπάρχουν δύο θέματα προς επίλυση. Το πρώτο θέμα αφορά το κενό πολιτικής που υπάρχει για την οικονομική στήριξη μετακίνησης των εργοστασίων.

Το δεύτερο θέμα που έθιξε η νέα Επίτροπος Περιβάλλοντος αφορά το νομοθετικό κενό που υπάρχει και κάλεσε το νομοθετικό σώμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του νομοθετικού κενού. Η κ. Παναγιώτου πρότεινε όπως αναλάβει η ίδια συντονιστικό ρόλο και συγκαλέσει συνάντηση των εμπλεκόμενων υπουργείων, της ομάδας Αγώνα των επηρεαζόμενων κατοίκων Πέρα Χωριού Νήσου, του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού Νήσου και των εργοστασίων ΒΙΟΧΡΩΜ και Α.Π. Γεωργιάδη, προς επίλυση της συνεχιζόμενης κατάστασης και τη λήψη άμεσων μέτρων.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις των βουλευτών. Ο κ. Περδίκης ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο μπορεί το Υπουργείο Υγείας να δηλώσει ευθαρσώς και επισήμως ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των περιστατικών καρκίνου και της παρουσίας των εργοστασίων στην περιοχή. Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί εάν υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής άλλης έρευνας που να δείχνει εάν κατά πόσο επιδεινώνεται η κατάσταση των ασθενών λόγω της λειτουργίας των εργοστασίων. Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί για τις προθέσεις των εργοστασίων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε την συνεδρία κάνοντας παράκληση στους ιδιοκτήτες των εργοστασίων όπως παραμείνουν κλειστά για 48 ώρες μέχρις ότου η Επίτροπος Περιβάλλοντος συντονίσει τη συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων και ενδιαφερομένων. Η συνάντηση έχει οριστεί για τη  Δευτέρα στις 1,30μμ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η παράκληση της Επιτροπής βρήκε σύμφωνους τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων.