Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 20 Μαΐου 2010

11.45π.μ. 1. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Σωτήρη Σαμψών, Γεώργιου Γεωργίου, Λευτέρη Χριστοφόρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ζαχαρία Κουλία, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Ανδρέα Κυπριανού βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού)
(Αρ. Φακ. 23.02.051.003-2010)
(Τοποθέτηση)

12.15μ.μ. 2. Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επιχωμάτωση της εκσκαφής του παλιού μεταλλείου στο Μαθιάτη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη).
(22.04.2010).
(Αρ. Φακ. 23.04.027.137-2010)
(Συνέχιση της συζήτησης

Στο πρώτο θέμα αποφασίστηκε όπως το θέμα επανεξεταστεί σε 3 βδομάδες. Σε 3 βδομάδες οι βουλευτές που κατάθεσαν την πρόταση θα έρθουν με νέες προτάσεις. Αν σε 3 βδομάδες οι βουλευτές δεν έρθουν με νέες προτάσεις τότε οι βουλευτές θα τοποθετηθούν και θα προχωρήσει στην Ολομέλεια.

Το δεύτερο θέμα ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου που προτίθεται να γίνει στο μεταλλείο του Μαθιάτη. Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα που εξάγονται από το εν λόγω έργο. Αυτά είναι τα εξής:

1. Η ποσότητα και ποιότητα ανακυκλωμένων υλικών εξαρτάται από την ποιότητα εισερχόμενων υλικών.

2. Χρειάζεται η δημιουργία κουλτούρας για σωστή διαχείριση αδρανών υλικών.

3. Δημιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν τη χρήση δευτερογενών υλικών σε δημόσια έργα κτλ.

4. Τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν άλλες χώρες ήρθαν με την πάροδο του χρόνου και δεν επιτεύχθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη.

5. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα πρέπει να λυθούν και με την δημιουργία του έργου αυτού θα επέλθει η λύση τους.

6. Δεν υπάρχει κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο μεταλλείο.

7. Υπάρχουν πολλά οφέλη από την δημιουργία της μονάδας όπως είναι η επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των μπάζων και οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Το Τμήμα ανάφερε ότι το θέμα δεν είναι της δικής του αρμοδιότητας αλλά του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Εντοπίστηκαν παρόλα αυτά αρχαιολογικά κατάλοιπα σε χώρο δίπλα από το μεταλλείο. Το Τμήμα γεωλογικής Επισκόπησης ανάφερε ότι πολλές ομάδες επέλεξαν το μεταλλείο του Μαθιάτη σαν σημείο για έρευνα. Το τμήμα ανάφερε ότι βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της ΜΕΕΠ και θα τοποθετηθούν ανάλογα όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της μελέτης. Πρόσθεσαν ότι αν υπάρχει τρόπος να διατηρηθεί η γεωλογική κληρονομιά και παράλληλα να γίνει και το έργο αυτό θα ήταν ευχής έργο. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το Τμήμα Μεταλλείων. Ο κ. Αναστασιάδης ανάφερε ότι το τμήμα συμμετείχε στην εξέταση της ΜΕΕΠ . Από μεταλλευτικής πλευράς δήλωσε ότι το μεταλλείο δεν είναι χρήσιμο στο παρόν στάδιο και έτσι δεν φέρουν καμία ένσταση στη δημιουργία της μονάδας. Η πολεοδομία δήλωσε ότι αναμένει την περιβαλλοντική γνωμάτευση για να καταλήξουν σε απόφαση. Το Τμήμα Δασών ανάφερε ότι στην περιοχή του μεταλλείου δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές, ούτε προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και ως εκ τούτο δεν φέρουν καμία ένσταση δεδομένου ότι θα αποτραπεί η ρύπανση υπόγειων νερών και θα περιοριστεί η οπτική οχληρία. Στη συνέχεια πήρε το λόγο το Τμήμα Γεωργίας και ανάφερε ότι δεν φέρουν καμία ένσταση στη δημιουργία της συγκεκριμένης μονάδας. Το λόγο πήρε στη συνέχεια το Τμήμα Υδάτων αναφέροντας πως στην εν λόγω ανάπτυξη δεν υπάρχει λύση ούτως ώστε το νερό να αποφεύγεται να εισέλθει στον υδροφορέα. Το τμήμα αναμένει την περιβαλλοντική γνωμάτευση και τότε θα εκφέρει άποψη. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών ανάφερε ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δρόμος εξόδου από το μεταλλείο. Ο δρόμος Λυθροδόντα – Αγίας Βαρβάρας είναι ήδη βεβαρημένος και θα προκληθούν προβλήματα με την δημιουργία της μονάδας. Μία λύση που το Υπουργείο εισηγήθηκε να δοθεί για επίλυση του προβλήματος είναι να χρησιμοποιείται ο δρόμος μέσω του Κοτσιάτη. Ο κ. Περδίκης τότε ανάφερε ότι πρέπει να ρωτηθεί και ο Κοτσιάτης κατά πόσο δέχεται. Το Υπουργείο Άμυνας πήρε το λόγο και δήλωσε ότι υπάρχουν 4 στρατόπεδα στην περιοχή του Μαθιάτη που χρησιμοποιούν το υφιστάμενο δίκτυο επομένως πρέπει να δουν οι αρμόδιες αρχές και τα προβλήματα που θα επιφέρει μια τέτοια ανάπτυξη στην περιοχή. Η Επαρχιακή Διοίκηση ανάφερε ότι η μόνη εμπλοκή που είχε ήταν στην εκμίσθωση γης.

Η ΕΜΕ κατάθεσε τις απόψεις της και ανάφερε ότι σαν τα κοιτάσματα ου μεταλλείου στο Μαθιάτη υπάρχουν άλλα 20 παρόμοια κοιτάσματα τα οποία μπορούν να μελετηθούν. Η ευκολία με το μεταλλείο του Μαθιάτη είναι ότι είναι μεταλλείο προσβάσιμο και αυτό διευκολύνει την μελέτη του. Ο κ. Αποστολίδης (ΚΟΤ) ανάφερε ότι ο ΚΟΤ δεν είχε εμπλακεί καθόλου στην όλη διαδικασία. Παρόλα αυτά θέλουν να δημιουργήσουν γεωλογικά πάρκα και να φτιάξουν διαδρομές γεωλογικού ενδιαφέροντος. Τον λόγο πήρε το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαθιάτη αναφέροντας ότι το Συμβούλιο είναι κάθετα εναντίον στη δημιουργία της μονάδας αυτής. Η διακίνηση των φορτηγών, τα υψηλά επίπεδα σκόνης και θορύβου, οι ρύποι, τα υγρά απόβλητα και η συνεχής στέγαση στερεών αποβλήτων αυξάνουν την μόλυνση στη περιοχή. Παράλληλα ο κ. Παναγιώτου ανάφερε ότι υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού που διοργανώνουν επισκέψεις για έρευνα και μελέτη στο συγκεκριμένο μεταλλείο. Οι ισχυρισμοί ότι υπάρχει κίνδυνος με την ύπαρξη του μεταλλείου και ότι τα υπόγεια νερά μολύνονται δεν ευσταθούν, αντίθετα μάλιστα μια τέτοια μονάδα πιθανόν να μολύνει τον υπόγειο υδροφορέα. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η ομάδα μελέτη της Αγίας Βαρβάρας. Η ομάδα ανάφερε ότι οι εκροές από μπάζα και νερό έχουν έντονη οξύτητα και θα δημιουργήσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Επιφυλάσσονται να δουν τα αποτελέσματα της ΜΕΕΠ και να τοποθετηθούν. Στην συνέχεια μίλησε ο κ. Τσάτσου και ο κ. Σολωμού από την Επιτροπή Αγώνα Μαθιάτη. Ο κ. Τσάτσου δήλωσε ότι η εταιρεία έπρεπε και όφειλε πρώτα να έρθει σε επαφή μαζί με τα εμπλεκόμενα Κοινοτικά Συμβούλια. Η εταιρεία όπως δήλωσε ο κ. Τσάτσος, με δόλιο τρόπο εξασφάλισε την εκμίσθωση 20 τεμαχίων. Η εταιρεία παρουσίασε έρευνα με παραπλανητικά στοιχεία στην ΜΕΕΠ. Η κοινότητα δεν επιθυμεί το έργο και για αυτό θα αγωνιστούν. Με την προτεινόμενη ανάπτυξη αλλοιώνεται η γεωργική δραστηριότητα, εξαφανίζεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, υπάρχει αύξηση των επιπέδων σκόνης, τερματίζονται οι επιστημονικές μελέτες. Το μνημείο έχει γεωλογική σημασία και είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως εκ τούτου οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του μεταλλείου. Ο κ. Σολωμού πήρε στη συνέχεια το λόγο λέγοντας ότι η εταιρεία ουδέποτε είχε γη στο χώρο εκείνο. Η γη άνηκε στον κράτος και απαλλοτριώθηκε με σκοπό τη δημιουργία της μονάδας. Με παράτυπη επιστολή του κοινοτάρχη έγινε η απαλλοτρίωση. Στο σημείο αυτό επέμβηκε ο κ. Χάμπας και ο Πρόεδρος και ανάφεραν ότι ο Υπουργός ξεκαθάρισε το σημείο αυτό στην προηγούμενη συζήτηση του θέματος. Ο κ. Σολωμού είπε τότε ότι θα καταθέσει πρακτικά και τέλειωσε αναφέροντας ότι η μονάδα δε προσφέρει τίποτα στην αποκατάσταση μεταλλείου. Ο Dr. Ξενοφώντος ανάφερε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει γεωλογική ιδιαιτερότητα. Στον κρατήρα μπορούμε να δούμε τις διόδους των υδροθερμικών πηγών. Ο σύνδεσμος γεωλόγων ανάφερε ότι μπορούμε να δούμε σε βάθος 10,000 χιλιομέτρων σε ωκεανό ότι μπορούμε να δούμε και στον κρατήρα στο Μαθιάτη. Το γεωλογικό ενδιαφέρον στον Μαθιάτη είναι τεράστιο και εφόσον υπάρχει δυνατότητα για μια τέτοια ανάπτυξη ο σύνδεσμος είναι στην διάθεσή της εταιρείας για εύρεση άλλης τοποθεσίας. Ο σύνδεσμος ανακύκλωσης ανάφερε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοιες αναπτύξεις αρνητικά, και ότι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ούτε τις γειτνιάζουσες περιοχές. Η ΕΚΑ ανάφερε ότι δεν υπάρχουν τελικά συμπεράσματα και ενώ τέτοιες αναπτύξεις είναι χρήσιμες δεν πρέπει αν έρχονται σε αντίθεση με τις τοπικές κοινότητες. Ο Παναγροτικός ανάφερε ότι για να υπάρξει γεωργία πρέπει να υπάρχει ο γεωργό, η γη και το νερό. Η οξύτητα του νερού και του εδάφους δεν επηρεάζουν την βλάστηση. Η διατάραξη του περιβάλλοντος θα επιδεινώσει την οξύτητα και είναι δυνατόν να προκαλέσει ξήρανση της βλάστησης. Ο κ. Σιαλλής από ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων ανάφερε ότι θα περιμένουν την ολοκλήρωση της ΜΕΕΠ και μετά θα τοποθετηθούν.

Το θέμα θα επανέλθει μετά τη λήψη απόφασης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 29 Απριλίου 2010

• τροποποίηση του περί θήρας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκίνησε αναφέροντας ότι πρέπει να διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο το άρθρο 11 (α) ούτως ώστε να μπορεί περιλαμβάνει όχι μόνο τις ηχοπαραγωγούς συσκευές αλλά και τα κινητά και οποιεσδήποτε συσκευές αναπαράγουν μιμητικές φωνές. Ανάφερε ότι τα εξώδικα ρυθμίζουν θέματα ελάσσονος σημασίας και σκοπό έχουν και τη διευκόλυνση του κατηγορουμένου (π.χ τροχαίες παραβάσεις και τελωνειακά αδικήματα). Ρώτησε αν η Βουλή αυτό προσπαθεί να κάνει, να διευκολύνει δηλαδή τους κυνηγούς να παγιδεύουν αμπελοπούλια κτλ. Ο κ. Κυπριανού τότε τα ανάφερε ότι αυτό που ειπώθηκε από τον Γεν. Εισαγγελέα προσβάλει τη Βουλή και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία αφήνει την ευχέρεια στο κράτος να επιβάλλει την ποινή. Πρόθεση τους ανάφερε είναι η πάταξη του φαινομένου. Ο Σαμψών τότε τόνισε ότι η πρόταση για τροποποίηση ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού. Σκοπός είναι να μπορέσει η Θήρα να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την παρανομία. Ο κ. Περδίκης ρώτησε αν μπορεί να συγκριθεί η θήρευση με μιμητικές φωνές με τα φυσίγγια στο έδαφος. Ρώτησε επίσης αν η Θήρα μπορεί να διαπιστώσει αν η συσκευή μιμητικών φωνών χρησιμοποιήθηκε για θηρεύσιμο ή προστατευόμενο είδος. Ο κ. Βαρνάβας τέλιωσε τη σειρά ερωτήσεων ρωτώντας πόσο προσωπικό και πόσο χρόνο χρειάζεται η Θήρα κατά τη σύλληψη κυνηγού που χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες συσκευές την παρούσα φάση. Το λόγο πήρε ο κ. Χατζηγέρου λέγοντας ότι όλες οι υποθέσεις που ρυθμίζονται με εξώδικο ρύθμιση αθωώνονται λόγω έλλειψης τεκμηρίων (απουσία θηράματος και κυνηγετικού όπλου). Ο κ. Κληρίδης ανάφερε ότι με την τροποποίηση που συζητείται, δίνεται η ευχέρεια στον κυνηγό να ξεφεύγει με ένα πρόστιμο της τάξης των εκατό ευρώ και με λευκό ποινικό μητρώο. Με αυτή την τροποποίηση δήλωσε προωθείται ουσιαστικά η χρήση συσκευών μιμητικών φωνών. Από το Αρχηγείο της αστυνομίας και τη ΜΑΔ ζητήθηκε όπως τοποθετηθούν σε επόμενη συνεδρία λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που τους δόθηκε για μελέτη της πρότασης.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας 29 Απριλίου 2010

• ο περί προλήψεως πυρκαγιών στην ύπαιθρο

Όλοι οι παρευρισκόμενοι βουλευτές (πλην του κ. Περδίκη) τοποθετήθηκαν θετικά στην πρόταση τροποποίησης του νόμου για επέκταση της καύσης των κλαδεμάτων από δύο μήνες σε 4. Έτσι η τροποποίηση προχωρά για ψήφιση στην ολομέλεια για επέκταση της καύσης μέχρι και τις 15 Μαρτίου.


• ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.

Η κ. Μελιφρονίδου δήλωσε πως το Τμήμα Γεωργίας συμφωνά με το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο το Τμήμα δεν είχε την δυνατότητα να εισέλθει σε ιδιωτικό χώρο ενώ τώρα μπορεί να εισέλθει με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ο κ. Χατζηνικόλας ρώτησε κατά πόσο υπάρχει ειδικός χώρος στο λιμάνι όπου ανοίγεται το εμπόρευμα και η κ. Μελιφρονίδου ανάφερε ότι υπάρχουν χώροι στις εγκαταστάσεις του έμπορα όπου ανοίγονται τα εμπορεύματα. Στο αεροδρόμιο ανέφερε, συμφώνησαν με την Hermes όπως δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος των εμπορευμάτων. Η κ. Μελιφρονίδου τόνισε πως υπάρχουν ασθένειες που δεν μπορούν να εντοπιστούν και ότι εφόσον ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά είναι αναμενόμενο να διαφύγουν και φυτά που ασθενούν. Ζήτησε επίσης όπως τα έξοδα καταστροφής του εμπορεύματος που κριθεί ακατάλληλο να εισέλθει στην χώρα, να επιβαρύνουν τον έμπορα και εισαγωγέα και όχι το Τμήμα όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ο κ. Φραγκίσκος από υπουργείο Εμπορείου ανάφερε ότι την ευθύνη έχει το Υπουργείο Γεωργίας και ότι παρόλα αυτά συμφωνεί με το Υπουργείο Γεωργίας. Ο κ. Νικολάου από το Τμήμα Δασών τόνισε πως ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την προστασία των δασών. Τάχθηκε υπέρ των τροποποιήσεων και δήλωσε πως βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας. Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Γεωργιάδης από την Ένωση Δήμων. Αρχικά ανάφερε ότι η τροποποίηση του άρθρου 5 όπως διατυπώνεται δεν εξυπηρετεί σε τίποτα και ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξασκείται περισσότερο η πειθώ. Επίσης ανάφερε ότι σε περίπτωση μεταποίησης του προϊόντος ή καραντίνας ο νόμος δεν διευκρινίζει ποιος θα επωμίζεται το κόστος. Με την Ένωση Δήμων συμφώνησε και η Ένωση Κοινοτήτων. Ο κ. Κάριος από τις Αγροτικές Οργανώσεις ανάφερε ότι δεν είναι σωστό να επιχειρείται η μεταφορά βάρους από τις αρμόδιες αρχές στον πολίτη. Από το Ε.Κ.Α δήλωσαν ότι δεν καθορίζεται το ύψος του προστίμου και αυτό αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια την οποία παίρνει ο λειτουργός και ζήτησε όπως μπουν κριτήρια ούτως ώστε να καθορίζεται στις διάφορες περιπτώσεις το κόστος του προστίμου. Ο Ευρωαγροτικός σύνδεσμος τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο εισόδου των προϊόντων στην χώρα. Οι ερωτήσεις των βουλευτών έδειξαν ότι αντιλαμβάνονται την έννοια του ιδιοκτήτη με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει ο νόμος. Η κ. Μελιφρονίδου τόνισε ότι με τον όρο ιδιοκτήτη εννοείται ο εισαγωγέας ή έμπορας και όχι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ο οποίος έχει δέντρα που ασθενούν στον κήπο.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 14 Απριλίου 2010

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Σωτήρη Σαμψών, Γεώργιου Γεωργίου, Λευτέρη Χριστοφόρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ζαχαρία Κουλία, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Ανδρέα Κυπριανού βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού)
(Αρ. Φακ. 23.02.051.003-2010).
(Συνέχιση της συζήτησης)

Ο κ. Λεύκιος Σεργίδης του Τμήματος Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι συμφωνά με ότι είχε ειπωθεί στην προηγούμενη συνεδρία από το Ταμείο Θήρας. Συμπλήρωσε ότι με την τροποποίηση επηρεάζεται και ο νόμος που αφορά το δικό τους τμήμα ο 153/1/2003 Νόμος της Φύσης και Άγριας Ζωής (άρθρο 25 παράρτημα 4). Οι πρόνοιες όπως ανάφερε της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι ίδιες με τις πρόνοιες του περί Θήρας. Έτσι οποιαδήποτε τροποποίηση θα επιφέρει προβλήματα.

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Χέλιγκαρ από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο. Ανάφερε ότι με την τροποποίηση του νόμου κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιείται η παγίδευση με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου που παράγει μιμητικές φωνές. Και έδωσε το παράδειγμα λέγοντας ότι η χρήσης συσκευής για την παγίδευση αποδημητικού θηρεύσιμου είδους έχει πρόστιμο 100 ευρώ ενώ χωρίς την χρήση συσκευής 17 000 ευρώ. Με την τροποποίηση του Νόμου πρόσθεσε πιστεύει ότι η παγίδευση θα έχει τρομερή αύξηση. Συμπλήρωσε ότι όσον αφορά την στέρηση κατοχής άδειας κυνηγού διαφωνούν και πρόσθεσε ότι το μέτρο αυτό δεν βοηθά στην πάταξη της λαθροθηρίας. Η Ομοσπονδία και το Terra Cypria συμφώνησε με ότι ειπώθηκε από τον Πτηνολογικό και το terra cypria συμπλήρωσε ότι πέραν από την περιβαλλοντική ζημιά που θα επέλθει με την τροποποίηση του νόμου παράλληλα παρατηρείται ήδη μείωση του τουρισμού.

Ο κ. Κακουλής ως πρόεδρος των κυνηγών είπε πως ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η παρανομία είναι με εξώδικο. Πρόσθεσε ότι με εξώδικη ρύθμιση ο θηροφύλακας μπορεί να δίνει εξώδικο και να συνεχίζει τη φύλαξη. Με τη σημερινή νομοθεσία πρέπει ο θηροφύλακας να πηγαίνει στον αστυνομικό σταθμό, η περιοχή κυνηγίου μένει αφύλακτη και έτσι ανενόχλητοι οι κυνηγοί μπορούν να κυνηγούν με τη χρήση συσκευών μιμητικών φωνών. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι στιγμής ολοκλήρωσε είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Θεοπέμπτου, είπε ότι παρόλο που η ποινή που επιβάλλεται σε κυνηγούς που έχουν κυνηγήσει με χρήση συσκευών μιμητικών φωνών είναι μεγάλη, εντούτις παρατηρείται συνεχής αύξηση των παράνομων κυνηγών. Αν τροποποιηθεί ο νόμος και τιμωρούνται με εξώδικο τότε σίγουρα η αύξηση των παράνομων κυνηγών θα είναι σίγουρα ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Πτηνολογικός πρόσθεσε πως με οποιαδήποτε χαλάρωση του νόμου θα υπάρξουν αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηγέρου, είπε πως αυτά τα αδικήματα πρέπει να είναι ποινικά και να μην διευθετούνται με μορφή εξώδικης ρύθμισης. Αυτό υπάρχει και σε οδηγία Ε.Ε και επειδή στην Κύπρο ήδη τα αδικήματα αυτά τιμωρούνταν ποινικά, δεν προχωρήσαμε σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

Ακολούθησε η διαδικασία των ερωτήσεων με πρώτο τον κ. Φυττή. Ο κ. Φυττής ρώτησε αν με το να βγαίνει εξώδικο σε κυνηγό σημαίνει ότι τελειώνει το θέμα ή αν και πάλι πρέπει να πάει στην αστυνομία. Ο κ. Ιερωνυμίδης ξεκίνησε λέγοντας ότι θα έπρεπε να είναι παρούσα η Γενική Εισαγγελία. Ρώτησε αν τα υδρόβια πτηνά θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο, και επίσης διερωτήθηκε πως θα μπορούσε να αποδεικτεί η χρήση συσκευών μιμητικών φωνών αν δεν υπάρχει κατάσχεση. Ο κ. Κυπριανού (εισηγητής της πρότασης ) μίλησε ιδιαίτερα έντονα. Ρώτησε αν υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας . Τι σημαίνει σοβαρές μορφές λαθροθηρίας. Ποια είναι και τι τα είδη που παράγουν ηχητικές φωνές. Ο κ. Χατζηγιάννης ρώτησε πόσες εργατοώρες εξοικονομούνται με την εξώδικο ρύθμιση και συμπλήρωσε πως με τη ρύθμιση αυτή θα αυξηθεί ο αριθμός των καταγγελιών και θα παταχθεί η χρήση των συσκευών. Ο κ. Περδίκης ήταν ο επόμενος που διατύπωσε τις ερωτήσεις του. Είπε πως το μέγιστο πρόστιμο του εξωδίκου είναι 100 ευρώ και αντιστοιχεί με παρανομία 26 ντουφεκιών και φυσιγγιών που αφήνονται κάτω. Ο κ. Περδίκης ρώτησε αν αυτή η παρανομία μπορεί με βάση την αναλογικότητα των ποινών να επιβάλλει το ίδιο πρόστιμο και για την χρήση συσκευών μιμητικών φωνών. Επίσης ρώτησε αν ένας κυνηγός συλλαμβάνεται επανειλημμένα να κυνηγά παράνομα οδηγείται στο δικαστήριο, δεδομένου ότι το εξώδικο δεν συνιστά καταδίκη. Ο κ. Σαμψών ρώτησε αν η εξώδικος ρύθμιση θα είναι περισσότερο επιτυχής από την παρούσα διαδικασία. Επίσης ρώτησε αν ο νόμος 153/01/2003 που ανέφερε ο κ. Σεργίδης καλύπτει και τα θηρεύσιμα ζώα. Επίσης απηύθυνε μια ερώτηση στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο κατά πόσο πήραν νομικές συμβουλές για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την τροποποίηση. Ο κ. Χριστοφόρου δήλωσε πεπεισμένος για την ορθότητα της τροποποίησης και είπε πως είναι έτοιμη να ψηφιστεί. Ο κ. Σαμψών τότε είπε πως αποσύρει τις ερωτήσεις για να μην χρονοτριβούν.

Κάποιες ερωτήσεις των βουλευτών θα απαντηθούν γραπτώς και οι υπόλοιπες με την παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών 20 Απριλίου 2010

• Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.4) Κανονισμοί του 2010.

Ο κ. Κουλίας ξεκίνησε λέγοντας ότι θα εισαχθούν τα κοινά γράμματα ώστε να είναι βολικό και εύκολο για όλο τον κόσμο και διευκρίνισε ότι στα υφιστάμενα οχήματα δεν θα γίνουν οι αλλαγές. Το επόμενο θέμα που ξεκαθαρίστηκε είναι το χρώμα των πινακίδων Ζ. Η αστυνομία επισήμανε ότι το κόκκινο χρώμα δεν είναι ευδιάκριτο και έτσι αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι αστυνομικοί. Όλοι οι βουλευτές πλην του κ. Τάσου συμφώνησαν πως δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του χρώματος της πινακίδα. Είναι καλύτερα να ξεχωρίζουν οι Ζ πινακίδες από τις υπόλοιπες ούτως ώστε οι οδηγοί να είναι προσεκτικότεροι, δεδομένου ότι οι πλείστοι οδηγοί έρχονται από χώρες που έχουν αντίθετη φορά δρόμου. Ο κ. Κουλίας είπε πως το κόκκινο θα διατηρηθεί για λόγους οδικής ασφάλειας, παρόλο που το Υπουργείο Συγκοινωνιών έφερε ενστάσεις. Το Ζ αποφασίστηκε να αφαιρεθεί περισσότερο για λόγους ευκολίας. Αποφασίστηκε επίσης η χρήση κίτρινων πινακίδων στα φορτηγά τύπου Α και στα ταξί. Ο κ. Κουλιάς έκανε μία πρόταση στη συνέχεια που βρήκε σύμφωνους όλους τους παρευρισκομένους. Εφόσον τα ταξί φέρουν το φάρο καθώς επίσης και την κίτρινα πινακίδα θα φύγει το γράμμα Τ μπροστά από τα νούμερα εγγραφής. Η επιτροπή αποφάσισε ότι διακριτικά θα δικαιούται μόνο ο πρόεδρος.

Στην συνέχεια το υπουργείο Συγκοινωνιών επισήμανε ότι όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες, δεν θα μπαίνει πλέον πινακίδα μπροστά, λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Την ερχόμενη Τρίτη οι βουλευτές θα τοποθετηθούν.• Ο Περί ταυτοποίησης των Κατόχων και χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2009.


Τον λόγο πήρε πρώτος ο κ. Βότσης λέγοντας ότι η πρόταση νόμου αυτή στοχεύει στη μείωση των παρενοχλήσεων καθώς επίσης και στη διευκόλυνση του έργου της αστυνομίας. Ανάφερε ότι η βασική διαφορά στο τροποποιημένο κείμενο είναι ότι ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αγοράζει κάρτα, αλλά για την ενεργοποίηση της κάρτας θα χρειάζεται να να δίδοντα τα στοιχεία του στον παροχέα.

Το Υπ. Συγκοινωνιών δήλωσε πως σε γενικές γραμμές συμφωνά με την πρόταση νόμου. Τονίζει όμως ότι τα προσωπικά στοιχεία που δίδονται θα πρέπει να περιοριστούν (για παράδειγμα δεν χρειάζεται να δίνεται η ημερομηνία γεννήσεως), γιατί έτσι εισέρχονται σε βαθιά προσωπικά δεδομένα. Διαφωνούν επίσης με το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας που θα πρέπει να δίδεται στον παροχεά και τέλος τόνισαν ότι μια τέτοια διαδικασία (ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πηγαίνει στον παροχέα για να δηλώσει τα στοιχεία του για να ενεργοποιηθεί η κάρτα) είναι χρονοβόρα και δεδομένου ότι οι κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας χρησιμοποιούνται και από τουρίστες ίσως είναι καλύτερα να υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον παροχέα ο οποίος θα κάνει την εγγραφή. Την τελική ευθύνη θα την έχει ο παροχέας.

Η Γενική Εισαγγελία καθώς επίσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης τάχθηκαν υπέρ της πρότασης νόμου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μενελάου της CYTA. Ο κ. Μενελάου τόνισε ότι άτομο το οποίο θέλει να παρενοχλήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει κάρτα άλλης χώρας για να πετύχει τον σκοπό του. Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα άρχισε να παρακάμπτεται ο νόμος αυτός γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν το roaming (περιαγωγή). Παράλληλα είπε ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να προμηθεύονται τα περίπτερα κάρτες καθότι πάλι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταλήξει στον παροχέα για να ενεργοποιήσει την κάρτα. Τέλος ανέφερε ότι αν αν δουλέψει το θέμα της μαύρης αγοράς, η οποία θα προμηθεύει τους ενδιαφερόμενους με κάρτες χωρίς να χρειάζεται να δίνουν τα στοιχεία τους τότε θα μειωθούν δραματικά οι πωλήσεις.

Η κ. Βαρσονίδου από το Γρφαείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είπε ότι για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος είναι σύμφωνοι με την πρόταση.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι το άρθρο 5 (1) δ του νόμου προσωπικών δεδομένων επιτρέπει την εφαρμογή του νόμου. Είπε επίσης ότι δίδεται χρόνος στους παροχείς να ενημερώσουν αλλά δεν διευκρινίζεται ο χρόνος που δίδεται στον αγοραστή για να δώσει τα στοιχεία του. Επίσης ανάφερε ότι πρέπει να δίδεται γραπτή εξουσιοδότηση όταν ο ενδιαφερόμενος στέλνει τρίτο πρόσωπο για να αγοράσει εκ μέρους του κάρτα.

Το γραφείο επιτρόπου προστασίας προσωπικών δεδομένων δήλωσε ότι ο νόμος δεν είναι ορθό να ψηφιστεί απουσία του επιτρόπου.

Η κ. Παπαδοπούλου από ΜΤΝ εξέφρασε τις ανησυχίες της κατά πόσο η κινητή τηλεφωνία θα μπορέσει να αντεπεξέλθει.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Ομιλία κ. Γιώργου Περδίκη, Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

«Το πρόβλημα της ανεργίας στον τόπο μας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η συζήτηση για τη μεγάλη οικονομική κρίση συνεχίζεται εν μέσω συσκέψεων, αντιπαραθέσεων και δημόσιων συζητήσεων από τα ΜΜΕ. Λέγονται πολλά, καταλογίζονται ευθύνες, για τη μη εξεύρεση λύσης, κυρίως προς την κυβέρνηση, και ο μύλος γυρίζει άδειος.


Ανεργία

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο είδαμε το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο να εκτινάσσεται από το 3,5% στο 6,3%. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2010 ανήλθε στα 24.336 πρόσωπα. Οι τομείς που διαφαίνεται να επηρεάστηκαν είναι αυτοί της δημόσιας διοίκησης, των κατασκευών, του εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, της μεταποίησης, και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας το τελευταίο τρίμηνο του 2009 είχε τα εξής χαρακτηριστικά: ανέρχεται σε 6,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1% και γυναίκες 5,7%) ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 το ποσοστό ήταν χαμηλότερο στο 3,3%. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας στους νέους 15-24 ετών ανέρχεται στο 16,5%, σημειώνοντας αύξηση τόσο από το προηγούμενο τρίμηνο όσο και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

Για το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, το κεντρικό ζήτημα αποτελεί πλέον η δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας σε τομείς που προωθούν τη βιωσιμότητα, ώστε να δοθούν διέξοδοι σε όσους χάνουν τις σημερινές τους θέσεις. Πιστεύουμε ότι αξίζει να δοκιμάσουμε και προτάσεις που ξεπερνούν τη φιλοσοφία του σημερινού κοινωνικού και οικονομικού συστήματος και μας παίρνουν πέρα του μοντέλου «τουρισμός-οικιστική ανάπτυξη».

Όχημα λοιπόν, όχι μόνο για την έξοδο από την ύφεση της οικονομίας, αλλά και για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά εργασίας θεωρείται πλέον η «Πράσινη Ανάπτυξη».
Πράσινες θέσεις απασχόλησης είναι οι θέσεις που δημιουργούνται από δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, είναι δηλαδή θέσεις εργασίας που έχουν μακρόχρονη προοπτική. Πιστεύουμε ότι και στην Κύπρο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων θέσεων.


Πράσινη Ανάπτυξη: Απάντηση στην Ανεργία

Η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, κατά την άποψη μας, ως ευκαιρία για μεταρρύθμιση που θα μας οδηγήσει στη νέα Πράσινη Οικονομία, θα μας καταστήσει περισσότερο αυτάρκεις, περιορίζοντας την επιβλαβή εξάρτηση μας από τις εισαγωγές ενέργειας, το μαζικό τουρισμό και τις ασταθείς επενδύσεις. Τα έργα ανάπτυξης πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, να στηρίζονται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και να ενεργοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό. Για την οικολογική αντίληψη άλλωστε, η οικονομία δεν εξαντλείται σε δείκτες όπως το ΑΕΠ, αλλά εστιάζεται στην ευημερία κάθε πολίτη και στην ευθύνη όλων μας απέναντι στις επόμενες γενιές.

Θέλω να σας πληροφορήσω ότι μελέτη που εκπονήθηκε για τη Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει λόγο για δημιουργία επιπλέον 410.000 θέσεων εργασίας αν επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάλυψη, το 2020, του ενός πέμπτου των ενεργειακών αναγκών στην ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Περίπου τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πολλά υπόσχεται επίσης η έκθεση για τον κλάδο των οικοδομών με τίτλο "Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στον Τομέα των Οικοδομών, η οποία, υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα στοχεύσει στην προώθηση της ανακαίνισης, 15 εκατομμυρίων κτιρίων, μέχρι το 2020, σε πιο φιλική προς το περιβάλλον κατεύθυνση.


Πράσινες Θέσεις Εργασίας

1. Η ολοκλήρωση των Χώρων Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και η εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης του περιβάλλοντος στους 200 περίπου παράνομους σκυβαλότοπους στην κυπριακή ύπαιθρο, θα δημιουργούσε εκατοντάδες θέσεις εργασίας για εγχώριο προσωπικό και ανυπολόγιστη αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

2. Μικρά και μεγάλα δημόσια έργα στις πόλεις και τους οικισμούς, μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και βελτιώνοντας ακόμη και τις οικονομικές τους προοπτικές. Θεωρούμε πως έργα όπως η ολοκλήρωση του δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στις πόλεις, η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων αμιαντοσωλήνων, οι ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις οικιών ή οικιστικών συνόλων, η επέκταση του αποχετευτικού συστήματος σε μεγάλες κοινότητες της υπαίθρου κ.α., θα δώσουν επαρκή εναλλακτική εργασία σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Δεν είναι λύση να γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε τεράστια αναπτυξιακά έργα, που εκ των πραγμάτων μόνο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να διεκδικήσουν, ενώ στόχος είναι να βοηθηθούν να ορθοποδήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι βιοτεχνίες.

3. Η επένδυση στη ψηφιακή οικονομία μέσω της πλήρους μηχανογράφησης της κρατικής μηχανής και της φτηνής και προσιτής ευρυζωνικότητας θα πρέπει να αποτελέσει το μείζον αναπτυξιακό έργο. Θα επιφέρει οικονομία, αποτελεσματικότητα και πιο αξιοκρατική λειτουργία της κρατικής μηχανής και θα δημιουργήσει χιλιάδες ευκαιρίες εργοδότησης για τους νέους επιστήμονές μας.

4. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει το ψηλότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιων σχολών εκπαίδευσης στην περιοχή της ευρωζώνης (75%). Όμως, αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., τα δικά μας παιδιά αναζητούν εργασία κυρίως στο εξωτερικό, αφού δεν βρίσκουν εργασία στους τομείς που έχουν εξειδικευθεί. Η έρευνα και οι νέες τεχνολογίες είναι ένας τομέας που προσφέρει νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

5. Ένας άλλος τομέας που παράγει πράσινες θέσεις εργασίας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο νησί μας ο τομέας αυτός παρέχει ανεξάντλητες προοπτικές λόγω της τεράστιας ηλιοφάνειας , της τεχνογνωσίας και του διαθέσιμου τεχνολογικού και επιστημονικού προσωπικού. Η δημιουργία επιχειρήσεων που θα παράγουν ηλεκτρισμό από τον ήλιο ή ερευνητικού κέντρου που θα παράγουν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ηλιακή ενέργεια είναι μια πρόταση που οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6. Ο τομέας της ανακύκλωσης είναι επίσης ένας πρωτοποριακός χώρος ευκαιριών για παραγωγή νέων θέσεων εργασίας. Οι αυξανόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προνοούν τη σταδιακή ανάκτηση όλων των υλικών και την καθολική αξιοποίηση των αποβλήτων, αλλά και η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργούν αυξανόμενες προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων ανακύκλωσης. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εργοδοτηθούν χιλιάδες εργάτες, αλλά και διευθυντικό προσωπικό ενώ δεν είναι ουτοπία- και σε αυτή την περίπτωση- να αναζητήσουμε δυνατότητες θέσεων εργασίας και στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής νέων καινοτόμων τεχνικών ανακύκλωσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων.


Εν Κατακλείδι

Σε μία εποχή που η «Πράσινη Ανάπτυξη» γίνεται κεντρικό ζήτημα της οικονομικής πολιτικής όλων των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί αρνητική εντύπωση η απουσία ενός συγκροτημένου, συνεκτικού και φιλόδοξου πλαισίου «πράσινης ανάπτυξης» από την κυβερνητική οικονομική πολιτική που να παράγει πράσινες θέσεις εργασίας.

Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να δοθεί ώθηση ανάπτυξης σε τομείς που η Κύπρος είναι ανταγωνιστική. Ως Οικολόγοι προτείνουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας με προγράμματα που θα παράγουν κοινωνικό έργο, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, προγράμματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίοι και οι μη προνομιούχοι.