Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Αναφορά Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Από Χρυσάνθη Λοΐζου

(α)
Οι περί Σπόρων (Άδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Άδεια Εμπορίας Σπόρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.03.047.089-2010)
(β)
Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.03.047.100-2010)
(γ)
Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.03.047.101-2010)
(δ)
Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.03.047.102-2010)
(ε)
Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.03.047.105-2010)
Η ύπαρξη και λειτουργία κτηνοτροφικών περιοχών στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων).
(09.09.2010).
(Αρ. Φακ. 23.04.027.260-2010)

Σημείωση (πριν ξεκινήσει η εξέταση θεμάτων): Ο κ. Φυττής είχε ζητήσει από υπηρεσία ευρωπαϊκών υποθέσεων να μάθει πότε σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ολοκληρωθούν τα αποχετευτικά συστήματα. Η υπηρεσία τον ενημέρωσε μέχρι το τέλος του 2012. Παράταση δε θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αστικά θα τελειώσουν μέχρι το 2012 αλλά για την ολοκλήρωση των αγροτικών αποχετευτικών συστημάτων έχει δοθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παράταση μέχρι το 2015, λόγω οικονομικής κρίσης.

Στο πρώτο θέμα έχουν όλα τα κόμματα τοποθετηθεί υπέρ.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του δεύτερου θέματος συζητήθηκε η επίσκεψη στα οινοποιεία στη Λεμεσό. Σκοπός της επίσκεψης είναι να ασκηθεί πίεση ούτως ώστε να παραληφθούν όλα τα σταφύλια. Στις 30 Σεπτεμβρίου διευκρινίστηκε ότι η Επιτροπή δεν θα συνεδριάσει λόγω της επίσκεψης της Υπουργού Περιβάλλοντος της Ελλάδας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των αχλαδόμηλων από τον κ. Χατζηνικόλα και τονίστηκε από όλους η ανάγκη στήριξης της προσπάθειας αυτής των παραγωγών και η προώθησή τους στην αγορά.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η ύπαρξη και η λειτουργία κτηνοτροφικών περιοχών στην Κύπρο. Ο κ. Χάμπας ρώτησε τι πρόνοιες λαμβάνονται ούτως ώστε όταν γίνεται επέκταση των οικιστικών ζωνών να μην επηρεάζονται οι κτηνοτροφικές ζώνες. Ο κ. Φυττής τόνισε ότι τα προβλήματα είναι πολλά (ασθένειες, καθαριότητα, ευημερία ζώων) και ρώτησε τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε να μην επηρεάζονται τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα. Ο κ. Σαρίκας ζήτησε να μάθει ποιο είναι το όραμα της Κυβέρνησης για την κτηνοτροφία.

Η κ. Κουππαρή από το Τμήμα Γεωργίας πήρε τον λόγο και τόνισε πως στόχος του υπουργείου είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας και αυτό φαίνεται και από το πρόγραμμα της Αγροτικής ανάπτυξης, τόνισε ότι δεν δίδονται επιδοτήσεις στα παράνομα υποστατικά. Πρόσθεσε ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των τροφίμων, των ζώων καθώς και στην υγεία των ζώων.

Ο κ. Αβραάμ (λειτουργός Γεωργίας) συνέχισε λέγοντας ότι η ψήφιση των Κανονισμών για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων έγινε το 2006, ενώ η λειτουργία τους ξεκίνησε το 1970, και έτσι έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα όπως είναι η συγκέντρωση άχρηστων αντικειμένων, εγκαταλελειμμένα υποστατικά, κτλ. Για τον λόγο αυτό προχώρησαν στη σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που υπήρχαν και προκύπτουν. Το πρώτο στάδιο αφορά την καταγραφή των παράνομων και νόμιμων κτηνοτροφικών μονάδων από την Επαρχιακή διοίκηση. Στη συνέχεια κάθε υπηρεσία θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα. Ήδη έχουν επικοινωνήσει με 300 ιδιοκτήτες υποστατικών ζητώντας τους να συμμορφωθούν. Ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν συμμορφωθεί και έτσι προχώρησαν στη νομική υπηρεσία για ανάκτηση των οικοπέδων. Σκοπός του τμήματος Γεωργίας είναι και η λήψη μέτρων για οπτική οχληρία και εξωραϊσμού του τοπίου, για παράδειγμα μπορούν να γίνουν δεντροφυτεύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να μειωθεί η οπτική οχληρία.

Ο κ. Πιερίδης, κτηνιατρικός λειτουργός τόνισε ότι γίνεται έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, γίνεται έλεγχος του αριθμού των ζώων σε σχέση και με το μέγεθος των υποστατικών, και γενικά εξετάζεται η ευημερία των ζώων. Ορισμένοι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να συμμορφωθούν γιατί υπάρχει πρόθεση μετακίνησης των υποστατικών τους. Επίσης τόνισε ότι η ύπαρξη στριμωγμένων μονάδων οδηγεί στην ευκολότερη μετάδοση ασθενειών.

Η Ένωση Κοινοτήτων έχουν καταθέσει τις απόψεις τους γραπτώς (επισυνάπτονται). Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αραδίππου λέγοντας ότι οι κτηνοτροφικές περιοχές είναι μοντέλο του 1970 και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οι περιοχές χωρίζονται από την Κυβέρνηση η οποία υποδεικνύει ένα οικόπεδο χωρίς ρεύμα και νερό. Η κατάσταση μου επικρατεί στην κτηνοτροφία ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Δεν γίνεται καμία επιτήρηση από το Επαρχιακό γραφείο. Πρέπει τόνισε να βρίσκονται οι κατάλληλες περιοχές με υποφερτό οδικό δίκτυο, νερό και ρεύμα. Το υπουργείο πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του. Ήδη 33 υποστατικά έχουν μεταφερθεί. Η κτηνοτροφία δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός και αν υπάρχει δίπλα από τις κτηνοτροφικές ζώνες χαλίτικη γη. Αυτά που ζητούν οι κτηνοτρόφοι είναι δρόμο, νερό και ρεύμα.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, τόνισε την ανάγκη για μια στρατηγική μελέτη ούτως ώστε να σταματήσει να φθίνει η κτηνοτροφία και να μην γίνουμε έρμαια της εισαγωγής κρέατος.

Ο κ. Κουζούλης ξεκίνησε λέγοντας ότι αν υπάρχει μια επιδημία σε κτηνοτροφική περιοχή θα ήταν καταστροφική για όλη την κτηνοτροφία. Τόνισε ότι δεν έχουν συσταθεί επιτροπές διαχείρισης όπως έπρεπε να είχε γίνει. Η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση αν λάβουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Η πολιτική που υπάρχει από το υπουργείο που λέει πρόσθεσε ότι μόνο οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι πρέπει να παίρνουν επιδοτήσεις είναι κοντόφθαλμη και δεν θα μας πάρει μπροστά. Χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική.

Ο Ευρωαγροτικός πήρε τον λόγο στη συνέχεια. Τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να φύγουν οι μάντρες και να γίνουν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. Σε κάθε σύμπλεγμα κοινοτήτων πρέπει να γίνουν κτηνοτροφικές ζώνες.

Η ΠΕΚ πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται κάτι όσον αφορά τα προβλήματα των κτηνοτροφικών περιοχών. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα και να σταματήσει να βρίσκεται η κτηνοτροφία στον διωγμό.

Η Αγροτική συμφώνησε με όσα λέχθησαν από τις υπόλοιπες οργανώσεις.

Ο κ. Νεκτάριος Κάριος (Παναγροτικός) πήρε τον λόγο και τόνισε ότι η σύγχρονη διαχείριση γης εκλείπει από αυτό τον τόπο. Το Υπουργείο Γεωργίας και Εσωτερικών δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους και το περιβάλλον συνεχίζει να επιβαρύνεται, είπε. Τιμωρούν επιβάλλοντας πρόστιμα χωρίς όμως να δίνουν διέξοδο στο κτηνοτρόφο. Δεν γίνεται τόνισε να δίνονται άδειες και στη συνέχεια να τους χρεώνουμε το κόστος της μετακίνησης.

Ακολούθησαν ερωτήσεις των βουλευτών οι οποίες θα απαντηθούν γραπτώς.

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

«Προωθώντας την προστασία και αειφόρο διαχείριση των βελανιδιών της Κύπρου»

Αναφορά
Χρυσάνθη Λοΐζου
21 Σεπτεμβρίου 2010

Στην παρουσίαση του δικοινοτικού προγράμματος που αφορά τη προώθηση της προστασίας και αειφόρο διαχείριση των βελανιδιών της Κύπρου έλαβαν μέρος η κ. Γιορδαμλή από Terra Cypria, και από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών οι Νίκολας Σύμονς, Κυριακή Μιχαήλ και Αθηνά Παπαθεοδούλου.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ετήσιες φάσεις. Η πρώτη φαση περιλαμβάνει τον εντοπισμό, καταγραφή και χαρτογράφηση των βελανιδιών και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό μέρος και τις περιμετρικές φυτεύσεις βελανιδιών.

Τα τρία είδη δρυός στην Κύπρο είναι: Η περνιά (Quercus coccifera), η λατζιά (Quercus alnifolia) και η βελανιδιά (Quercus infectoria).

Η περνία συναντάται σε όλα τα πετρώματα, είναι κοινό είδος και καλύπτει μεγάλες εκτάσεις. Βρίσκεται εξαπλωμένη σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο.

Η λατζιά είναι ενδημικός θάμνος (αυτό σημαίνει πως απαντάται μόνο στην Κύπρο), στα ηφαιστιογενή πετρώματα του δάσους της Πάφου και Τροόδους. Είναι κοινό είδος με καλή κατάσταση διατήρησης.

Η βελανιδιά έχει την πιο ευρεία κατανομή αλλά είναι πιο σπάνιο είδος και είναι απειλούμενο. Βρίσκεται κοντά σε καλλιέργειες και οικισμούς. Δέχεται ζημιές και απώλειες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Κύπρος είναι η μοναδική της τοποθεσία στην Ευρώπη και για το λόγο αυτό προστέθηκε στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας των βιοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 


Η σημασία της Βελανιδιάς:

Ιστορικά: Μακροζωία βελανιδιών (περίπου 900 ετών δέντρα), θεωρούνται ως φυσικά μνημεία.

Πολιτισμικά: Χρησιμοποιούνται τα βελανίδια ως χοιροτροφή. Σε ορισμένες περιοχές τρώγονται σαν τα κάστανα.

Οικολογικά: Προστασία και καταφύγιο εκατοντάδων ειδών, τροφή για ζώα.

Αισθητικά: Πανέμορφο δέντρο.

Φαρμακευτικά: Πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν οι κίσες που παράγουν οι βελανιδιές στα φύλλα τους ως αντιοξειδωτικά. Μερικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν ήδη ξεκινήσει παραγωγή φαρμάκων.

Μελλοντικά: Λόγω και των κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα αιωνόβια και απαραίτητα δέντρα.

Οι απειλές που δέχονται οι βελανιδιές είναι πολλές. Οφείλονται τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα (φωτιές, κόψιμο δέντρων) όσο και στην ξηρασία, που είναι και η αιτία πολλές φορές να προσβληθούν τα δέντρα από αρρώστιες και έντομα.

Οι κύριοι σκοποί του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των βελανιδιών και δρυοδάσων. Σκοπεύουν στην μείωση της ζημιάς που προκαλείται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Επίσης σκοπό έχουν να παρέμβουν θετικά ώστε να βοηθηθεί η φυσική αναγέννηση, να ενισχύσουν την προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, να δώσουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και να προσελκύσουν εθελοντές, να ξεκινήσουν διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα και τέλος να δεντροφυτεύσουν. 

Στο πρώτο στάδιο των δραστηριοτήτων του έργου περιλαμβάνονται η αναγνώριση περιοχών και σχεδιασμός πολυγώνων στα οποία πιθανόν να υπάρχουν βελανιδίες και ο σχεδιασμός διαδρομών για τις ομάδες πεδίου. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον χωρισμό της περιοχής σε μικρότερα τμήματα, την επιτόπια επίσκεψη, την καταγραφή μεμονωμένων βελανιδιών, συστάδων και δρυοδασών, την καταγραφή θέσης πυκνότητας, κατάστασης διατήρησης, την παρουσία χαρακτηριστικών ειδών (π.χ τερατσιά) και τις απειλές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο τρίτο στάδιο γίνεται η εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό πρόγραμμα, η χαρτογράφηση περιοχών με βελανίδια και στην αναγνώριση περιοχών σημαντικών για βελανιδιές. Στη συνέχεια αφού ολοκληρωθούν τα στάδια αυτά, ακολουθεί η συλλογή των βελανιδιών που γίνεται τον Οκτώβρη – Νοέμβριο και η φύτευση βελανιδιών και δεντρυλλίων. Και τέλος θα γίνει η κατάρτιση των προγραμμάτων και η ενημέρωση των φορέων. 

Στη διάρκεια των ερωτήσεων ξεκαθαρίστηκε ότι θα προτιμηθεί η φύτευση σπόρων, από σπόρους βελανιδιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή όπου θα γίνει και η φύτευση και δεντρύλλια θα προτιμηθούν μόνο σε δεντροφύτευση που θα γίνει σε σχολεία. Επίσης θέλουν να διατηρήσουν μια βάση δεδομένων για το ποσοστά επιτυχίας φύτευσης με σπόρους και με δεντρύλλια.

Ξανάρχισαν τους μυστηριώδεις ψεκασμούς

Με πρόταση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργου Περδίκη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε να συζητήσει κατά προτεραιότητα στην επόμενή της συνεδρία στις 7 Οκτωβρίου 2010, το θέμα που αφορά τις  πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της Κύπρου και στο περιβάλλον από τους ψεκασμούς αεροσκαφών των αγγλικών βάσεων σε συνδυασμό με το θέμα που αφορά τις πληροφορίες για την πειραματική λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP) στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η Κυβέρνηση ενώ είχε δεσμευτεί ενώπιων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στην τελευταία συνεδρίαση για το ίδιο θέμα στις 26 Μαρτίου του 2009 ότι θα μελετούσε τις καταγγελίες αυτές σε βάθος. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε διυπουργική τεχνικής επιτροπής η οποία μετά από μερικές συνεδριάσεις διαλύθηκε μυστηριωδώς.

Το θέμα επανέρχεται με ένταση λόγω των καταγγελιών από κατοίκους της Πάφου που τις τελευταίες ημέρες ο ουρανός γέμισε και πάλι μυστηριώδη σύννεφα, σημάδι της επανέναρξης των χημικών αεροψεκασμών.

Τα σχέδια κατασκευής του παραλιακού αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Αεροδρομίου Πάφου και το ενδεχόμενο καταστροφής 2000 δέντρων

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε πριν λίγες μέρες επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ζητώντας του να εγγράψει το θέμα με τίτλο εξής θέμα με τίτλο:

 «Τα σχέδια κατασκευής του παραλιακού αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Αεροδρομίου Πάφου και το ενδεχόμενο καταστροφής 2000 δέντρων».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, το φυσικό περιβάλλον της  Επαρχίας Πάφου μας έχει υποβαθμιστεί δραματικά τα τελευταία χρόνια στο βωμό μιας άναρχης ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει την πόλη της Πάφου με το διεθνές αεροδρόμιο. Για το έργο υπάρχουν προτάσεις για εναλλακτικές οδεύσεις προκειμένου να περιοριστεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Μία από αυτές τις προτάσεις προνοεί την εκκοπή 2,000 μεγάλων δέντρων. Αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της σφαγής των 2000 δένδρων, αυτό θα είναι το τελειωτικό κτύπημα στην αποψίλωση του πρασίνου στην επαρχία Πάφου.

Την εγγραφή του θέματος συνυπογράφει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις κ. Αντρέας Φακοντής. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα εξετάσει σύντομα το πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό θέμα.

Η ανάγκη μετατροπής του κατασκηνωτικού χώρου της Πόλης Χρυσοχούς

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης ενέγραψε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου  το θέμα με τίτλο: «Η ανάγκη μετατροπής του κατασκηνωτικού χώρου Πόλης Χρυσοχούς σε ένα πραγματικό πόλο έλξης οικολογικού τουρισμού και η εκμίσθωση του κρατικού Δάσους Λίμνες στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς για σκοπούς ανάπλασης του κατασκηνωτικού χώρου».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών λόγω της πλήρης εγκατάλειψης του κατασκηνωτικού χώρου από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Έχω πληροφορηθεί ότι για σκοπούς ποιοτικής αναβάθμισης του κατασκηνωτικού χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά πρότυπα και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κατασκηνωτικού χώρου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς έχει καταλήξει στο τελικό κείμενο της συμφωνίας για την εκμίσθωση του Κρατικού Δάσους Λίμνες στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς διάρκειας 15 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης. Η καθυστέρηση υπογραφής της συμφωνίας οφείλεται στην άρνηση του σημερινού ιδιοκτήτη να παραδώσει το χώρο.

Τα προβλήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία του λατομείου στο βουνό της Ορόκλινης

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης ενέγραψε το θέμα με τίτλο « Τα προβλήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία του λατομείου στο βουνό της Ορόκλινης» στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο κ. Περδίκης έχει πληροφορηθεί ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας, έχουν αποφασίσει να εγείρουν ξανά έντονα την αντίθεσή τους στη λειτουργία λατομείου στην περιοχή του βουνού της Ορόκλινης. Οι εργασίες στο λατομείο θεωρούνται παράνομες αφού σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι εργασίες λατόμευσης θα έπρεπε να είχαν τερματιστεί από την 31η Δεκεμβρίου του 2006. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν την έκδοση άδειας λατόμευσης σε ζώνη προστασίας την Φύσης καθώς και την ανοχή στις παρανομίες για σειρά ετών.

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόφαση της κυβέρνησης για χωροθέτηση διοικητικού κέντρου στην περιοχή Μακεδονίτισσας

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης ενέγραψε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα με τίτλο:«Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόφαση της κυβέρνησης για χωροθέτηση διοικητικού κέντρου στην περιοχή Μακεδονίτισσας».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη η  προγραμματιζόμενη χωροθέτηση διοικητικού κέντρου στον χώρο της κρατικής έκθεσης στην Μακεδονίτισσας θα επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της σοβαρής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που θα προκύψει στην περιοχή από την καθημερινή μετακίνηση όλων των δημόσιων υπαλλήλων που θα απασχολούνται στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων πλησίον του μεταλλείου του αμιάντου στο Τρόοδος και τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για απάμβλυνση τους

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας κ. Κώστα Καωσταντίνου, ζητώντας του να εγγράψει το θέμα με τίτλο: «Οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων πλησίον του μεταλλείου του αμιάντου στο Τρόοδος και τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για απάμβλυνση τους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κ. Περδίκη, το Υπουργείο Υγείας διεξήγαγε ιατρική έρευνα στα χωριά Κυπερούντας, Πελένδρι και Κάτω Αμίαντο για να διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις στην υγεία των κατοίκων από το παρακείμενο μεταλλείο του Αμιάντου. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Απρίλιο-Ιούνιο 2000. Από τα αποτελέσματα της έρευνας του υπουργείου Υγείας προέκυψε ότι ήταν αναγκαία η βοήθεια ξένων συμβούλων. Η έρευνα με την βοήθεια ξένων συμβούλων έγινε την περίοδο 2004-2005 και κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και εισηγήσεις. Έχω την άποψη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των πορισμάτων αυτής της μελέτης.

Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την διάσωση της Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα η οποία κινδυνεύει με κατάρρευση

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Νίκο Τορναρίτη ζητώντας του να εγγράψει το θέμα με τίτλο: «Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την διάσωση της Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα η οποία κινδυνεύει με κατάρρευση».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η εκκλησία της μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα παραμένει κλειστή και μη προσβάσιμη στους επισκέπτες λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους. Ολόκληρο το κτίριο της μονής, καθώς και η εκκλησία κινδυνεύουν να καταρρεύσουν λόγω γεωλογικού προβλήματος του υπεδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου τα προβλήματα των ρωγματώσεων που εμφανίζονται στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα απασχόλησαν το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ετοιμάστηκαν μελέτες. Στις μελέτες αυτές έγιναν εισηγήσεις όπως:

1.     Σταματήσει οποιαδήποτε κατασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή γιατί σε αυτό το τμήμα υπάρχουν προβλήματα με ερπυσμό του εδάφους.
2.     Οι όποιες κατασκευές γίνουν στο μέλλον, να γίνουν προς τα δυτικά και μακριά από την άκρια της ανατολικής πλαγιάς και
3.     Να γίνουν διάφορες κατασκευαστικές εργασίες προς επίλυση των προβλημάτων.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο έχει και το γενικό συντονισμό του θέματος απέστειλε επιστολή στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο. Παρόλα αυτά η Αρχιεπισκοπή δεν έκανε μέχρι στιγμής καμία ενέργεια για να περισώσει τη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι πυλώνες της ΑΗΚ που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές της Αραδίππου

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης ενέγραψε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα με τίτλο:«Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι πυλώνες της ΑΗΚ που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές της Αραδίππου».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, δεκατέσσερα χρόνια έχουν περάσει και η ΑΗΚ εξακολουθεί να προβάλει μια σειρά από προϋποθέσεις – οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν – προκειμένου να αποξηλώσει τους επικίνδυνους πυλώνες. Οι κατοικίες έχουν περικυκλώσει τους πυλώνες και η ΑΗΚ ακόμα μελετά την απομάκρυνση των πυλώνων (αν και εφόσον) γύρω στα έτη 2012/2013. Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ είχε επανειλημμένα θέσει διάφορα χρονοδιαγράμματα τα οποία ουδέποτε έχει τηρήσει. Ο κ. Περδίκης θεωρεί ότι η κατάσταση με τους πυλώνες της ΑΗΚ μέσα στην οικιστική περιοχή της Αραδίππου πρέπει να έχει άμεσο τερματισμό. Οι πυλώνες του ηλεκτρισμού προκαλούν οχληρία και ενόχληση, ενώ υπαρκτοί είναι και οι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παραπληγικών και των άλλων εμποδιζόμενων ατόμων από την παράλειψη των αρχών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση αναπήρων σε κτίρια

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σοφοκλή Φυττή ζητώντας του να εγγραφεί το θέμα με τίτλο: «Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παραπληγικών και των άλλων εμποδιζόμενων ατόμων από την παράλειψη των αρχών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση αναπήρων σε κτίρια».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η πρόσφατη ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου προς τον Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιοφώτου που αφορούσε παρανομίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των αναπήρων στα κτήρια, θέτει ενώπιον των ευθυνών της ολόκληρη την πολιτεία και όχι μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πρόβλημα διαχείρισης των επεξεργασμένων λυμάτων των αποχετευτικών συμβουλίων και σε συνάρτηση με το πρόβλημα της λειψυδρίας

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον κ. Ντίνο Χατζηνικόλα, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ζητώντας του να συζητηθεί το θέμα με τίτλο «Το πρόβλημα διαχείρισης των επεξεργασμένων λυμάτων των αποχετευτικών συμβουλίων και η αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2010 σε ερώτηση που κατατέθηκε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτονται στη θάλασσα από το Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατάλληλο για γεωργική χρήση διοχετεύτηκαν στη θάλασσα από το 2004 μέχρι το 2009. Παλαιότερα ο όγκος του νερού ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Επειδή και η κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη θεωρώ ότι οφείλουμε ως Κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας να εξετάσουμε το θέμα αναλυτικά και όχι μόνο για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, καθώς και την ευρύτερη πολιτική διαχείρισης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων πλαστικών καλυμμάτων των θερμοκηπίων

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  κ. Φακοντή ζητώντας του να συζητηθεί το θέμα με τίτλο  «Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων πλαστικών καλυμμάτων των θερμοκηπίων».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η ρύθμιση του θέματος της διαχείρισης των χρησιμοποιημένων πλαστικών καλυμμάτων των θερμοκηπίων παραμένει δυστυχώς σε εκκρεμότητα, λόγω του ότι το προϊόν αυτό δεν τυγχάνει παραλαβής από τους ανακυκλωτές. Τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μέχρι σήμερα τυγχάνουν ανεξέλεγκτης διάθεσης, καίγονται ή απορρίπτονται στη φύση.

Επανεξετάζονται τα σχέδια του Παγκύπριου Γυμνασίου

Με επιστολή του προς το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αντρέας Δημητρίου, τον πληροφόρησε ότι τα σχέδια για την αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων του Παγκύπριου Γυμνασίου βρίσκονται σε διαδικασία επανεξέτασης. Σχετικά ο Υπουργός αναφέρει: "Σε αυτό το στάδιο και αφού έχουν ληφθεί γραπτά οι απόψεις των ενδιαφερομένων επανεξετάζεται ο αρχικός σχεδιασμός και όταν ετοιμαστούν τα τελικά προσχέδια θα παρουσιαστούν και πάλι δημόσια".

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θα παρακολουθεί από κοντά το θέμα με στόχο και ελπίδα να επιτευχθεί ο καλύτερος σχεδιασμός ώστε να αποκατασταθεί το παραδοσιακό κτίριο του Παγκύπριου Γυμνασίου χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά η μνήμη και η ιστορία.

Η διάκριση που παρατηρείται εις βάρος των Κύπριων Συνθετών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ζητώντας του να εγγράψει το θέμα με τίτλο «Η διάκριση που παρατηρείται εις βάρος των Κύπριων Συνθετών».
Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη το 2004 η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου εγκαινίασε συνεργασία με το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών. Το 2004, 2005, 2006 και 2007 έγινε μια σειρά συναυλιών με έργα μελών του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. Από τότε πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους Συνθέτες να παρουσιάσουν τα έργα τους. Επίσης έργου Κύπριου συνθέτη είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και ανάμεσα σε άλλα έργα σε πρόγραμμα συναυλίας, ακόμη όμως και αυτή η ευκαιρία δίνεται όλο και σπανιότερα στους Κύπριους συνθέτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συμφωνικής Ορχήστρας μάλιστα, διόρισε Ούγγρο Διευθυντή οι ενέργειες του οποίου έρχονται σε σύγκρουση τόσο με τα καλλιτεχνικά του καθήκοντα όσο και με την αποστολή του υποστήριξη της κυπριακής μουσική δημιουργίας.

Το πρόβλημα διαχείρισης των υπολειμμάτων των πλαστικών σάκων συσκευασίας των ζωοτροφών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον κ. Φακοντή, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ζητώντας του να εγγραφεί το θέμα με τίτλο «Το πρόβλημα διαχείρισης των υπολειμμάτων των πλαστικών σάκων συσκευασίας των ζωοτροφών».

Σε ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Περδίκης  στον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με τις πρόνοιες που υπάρχουν σχετικά με τη διαχείριση των υπολειμμάτων των πλαστικών σάκων συσκευασίας  των ζωοτροφών, ο κ. Ηλιάδης απάντησε ότι η ρύθμιση του θέματος της διαχείρισης των πλαστικών σάκων συσκευασίας ζωοτροφών παραμένει σε εκκρεμότητα, εφόσον το ίδιο το υλικό είναι προβληματικό λόγω υπολειμμάτων της ζωοτροφής και της έντονης οσμής και δε γίνεται αποδεκτό από τους ανακυκλωτές.

Ο κ. Ηλιάδης πληροφόρησε τον κ. Περδίκη ότι το παραπάνω θέμα έχει τεθεί προς συζήτηση με το συλλογικό σύστημα της Green Dot Cyprus, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συσκευασιών. Η εταιρεία Green Dot ανέλαβε να εξετάσει την επιλογή για χρήση του προϊόντος για ανάκτηση ενέργειας, πρακτική που ακολουθείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξετάζει όλες τις πιθανές λύσεις, σύμφωνα πάντα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, όπως αναφέρεται στη νέα Οδηγία 98/2008/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη η ανάγκη εξέτασης του προβλήματος διαχείρισης των υπολειμμάτων των πλαστικών σάκων συσκευασίας των ζωοτροφών είναι επιτακτική.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται από τη σήμανση των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονική συσκευή (βώλο) και εναλλακτικές μέθοδοι σήμανσης

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών πόρων ζητώντας του την εγγραφή θέματος με τίτλο «Τα προβλήματα που παρατηρούνται από τη σήμανση των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονική συσκευή (βώλο) και εναλλακτικές μέθοδοι σήμανσης».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η αναγκαστική ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τη χρήση βόλων μεγέθους 67 Χ 17 χιλιοστά και βάρος 50 γραμμαρίων στο στομάχι του ζώου προκαλεί διάφορα προβλήματα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες κτηνοτρόφων που έφτασαν στον  κ. Περδίκη υπήρξαν αρκετές απώλειες ζώων κατά ή μετά τη σήμανσή τους. Κάποια πέθαναν εξαιτίας τραυματισμού του οισοφάγου που τους δημιούργησε δυσκολία και πόνο στην κατάποση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φάνε. Άλλα πέθαναν όταν ο βόλος μαζί με την τροφή ανέβηκε προς τα πάνω (κάτι που παρατηρείται στα μηρυκαστικά) ή ο βόλος πήγε στραβά κατά την τοποθέτηση του και τα ζώα πέθαναν από ασφυξία. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν φαίνονται προβληματισμένες παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων οι οποίοι ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και κατανόηση.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία κρατικής επαγγελματικής χορωδίας παρά την απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2006

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης και ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μητσόπουλος  απέστειλαν σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Τορναρίτη ζητώντας του την εγγραφή του θέματος με τίτλο  «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία κρατικής επαγγελματικής χορωδίας παρά την απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2006».

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 3 Μαΐου 2006 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη δημιουργία κρατικής επαγγελματικής χορωδίας.  Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη και τον κ. Μητσόπουλο η λειτουργία μιας τέτοιας χορωδίας στον τόπο μας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιοτικής μουσικής και κατ’ επέκταση του πολιτισμού. Εξάλλου υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό ίδρυσης του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, το οποίο θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με βάση τις δικές του προτεραιότητες, πρόνοια που ουσιαστικά στέλνει στις ελληνικές καλένδες τη δημιουργία και λειτουργία κρατικής επαγγελματικής ορχήστρας.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη και τον κ. Μητσόπουλο αυτή η καθυστέρηση πρέπει να λάβει ένα οριστικό τέλος και η αναμονή αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί  επ’ άπειρο. 

Επίσπευση της εξέτασης της πρότασης νόμου του κ. Περδίκη «Περί Προστασίας του παρόδιου Φυσικού Περιβάλλοντος Νόμος του 2005»

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Φακοντή ζητώντας του να επισπευτεί η εξέταση της πρότασης νόμου «Περί προστασίας του παρόδιου Φυσικού Περιβάλλοντος Νόμος του 2005».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη ενώπιων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος εκκρεμεί από το 2008 η συζήτηση της πρότασης νόμου «Περί προστασίας του παρόδιου Φυσικού Περιβάλλοντος» που αφορά τη διαχείριση παρόδου πρασίνου. Σχετική είναι και η ερώτηση που κατάθεσε ο κ. Περδίκης στις 9 Μαρτίου 2010 και η ανάλογη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το πρόβλημα παραμένει πάρα τις προσπάθειες του υπουργείου. Μάλιστα φαίνεται από την απάντηση του Υπουργού ότι οι αρμοδιότητες βρίσκονται στις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Περδίκη   έχουν διαφορετική προσέγγιση ανά περίπτωση επί του θέματος. Άρα και συνεπώς επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Την τελευταία φορά που εξετάστηκε το θέμα (6.11.2008), είχε ειπωθεί ότι  επρόκειτο να θεσπιστεί σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε. Είναι επιτακτική η ανάγκη εξέτασης του θέματος.

Πρόκληση πυρκαγιών από στρατιωτικές ασκήσεις Βρετανών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε σήμερα ερώτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητώντας να πληροφορηθεί εάν οι Βρετανοί έχουν καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν με την πρόκληση πυρκαγιών λόγω των στρατιωτικών τους ασκήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη από τις στρατιωτικές ασκήσεις των Βρετανών προκαλούνται πυρκαγιές σε περιοχή της Επαρχίας Λεμεσού με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στη φυσική βλάστηση και ιδιωτικές περιουσίες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων εάν σε δυο μήνες ο υπουργός δεν απαντήσει ικανοποιητικά τότε ο κ. Περδίκης θα εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόταση Νόμου για τη Διαχείριση Περιβαλλοντικού Θορύβου στα Αεροδρόμια

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατάθεσε πρόσφατα πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Θορύβου. Στην πρόταση νόμου ο κ. Περδίκης εισηγείται την αντικατάσταση των λέξεων 50,000 κινήσεις (απογειώσεις – προσγειώσεις) στον ορισμό του «αεροδρομίου»  με τις λέξεις 10,000 κινήσεις (απογειώσεις – προσγειώσεις).

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία η μέτρηση έντασης του ήχου απαιτείται για αερολιμένες όπου οι ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών υπερβαίνουν τις 50.000. Η συγκεκριμένη πρόνοια στην Κυπριακή Νομοθεσία προέκυψε από την επί λέξη μεταφορά του όρου από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Στην Κύπρο όμως τα αεροδρόμια μας παρουσιάζουν έντονο εποχιακό χαρακτήρα με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των πολιτών να μην  μπορούν να καταγραφούν  στη βάση ετήσιων όρων. Για να θεραπεύσουμε αυτή την κυπριακή ιδιαιτερότητα προτείνουμε να μειωθεί ο ετήσιος όρος πτήσεων (απογειώσεις – προσγειώσεις) για να αφορά και τα δυο αεροδρόμια της Κύπρου η υποχρέωση για έλεγχο του θορύβου.   Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι οι αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου να  υποχρεούται δια νόμου να υποβάλλουν εκθέσεις  περιβαλλοντικού θορύβου με τη χαρτογράφηση του θορύβου, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες και να ετοιμάζουν σχέδια δράσης βασισμένα στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης

Η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον κ. Φακοντή, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ζητώντας του την εγγραφή του θέματος με τίτλο «Οι πιθανοί κίνδυνοι για τα Κυπριακά Δάση λόγω της καθυστέρησης στον εκσυγχρονισμό του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών».

Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε ο κ. Περδίκης από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη για το θέμα της ανάγκης εκσυγχρονισμού του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών, το Τμήμα Δασών διαθέτει 43 πυροσβεστικά οχήματα από τα οποία:
-    5 είναι ηλικίας πέραν των 20 χρόνων
-    14 είναι ηλικίας 17-20 χρόνων
-    6 είναι ηλικίας 13 χρόνων
-    1 είναι ηλικίας 11 χρόνων
-    17 είναι ηλικίας κάτω των 9 χρόνων
           
Σύμφωνα πάντα με την απάντηση του Υπουργού ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την αγορά 9 νέων πυροσβεστικών οχημάτων για αντικατάσταση ανάλογου αριθμού οχημάτων που είναι εκτός λειτουργίας ή μεγάλης ηλικίας. Τα νέα αυτά οχήματα αναμένεται να παραδοθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό και να αντικατασταθούν όλα τα υπερήλικα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών μέχρι το 2015.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη από την απάντηση προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πυροσβεστικών οχημάτων και κατά συνέπεια τη δυνατότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων απέδειξε διαχρονικά ότι ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το δασικό πλούτο της Κύπρου, άποψη του κ. Περδίκη είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων επιβάλλεται να ασχοληθεί με το θέμα αυτό προληπτικά και όχι μετά από την όποια καταστροφή.

Το πρόβλημα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον κ. Αντρέα Φακοντή και του ζητά  την εγγραφή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος  του θέματος «Το πρόβλημα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της επιβίωσης των καταφυγίων των ζώων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το καταφύγιο ζώων «Sirius» στη Λεμεσό, η ανάγκη λειτουργίας καταφυγίων ζώων στην Επαρχία Λάρνακας κ.ο.κ καθιστά αναγκαίο να συζητηθεί επειγόντως το θέμα με τον πιο πάνω τίτλο.

Ο κ. Περδίκης αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Ηλιάδη σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτησή του όπου επισημαίνετε ότι ελάχιστες τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία χώρων κράτησης αδέσποτων σκύλων. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού αυτή τη στιγμή υπάρχουν δέκα δημοτικοί χώροι κράτησης αδέσποτων σκύλων, ενώ υπάρχουν ακόμη δέκα ιδιωτικά καταφύγια ζώων τα οποία με τη λειτουργία τους ενισχύουν σημαντικά το έργο των τοπικών αρχών, αλλά και αναπληρώνουν πολλές φορές το κενό που υπάρχει από την έλλειψη κατασκευής τέτοιων χώρων από τις τοπικές αρχές. Το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρήσεις στους χώρους κράτησης αδέσποτων σκύλων των τοπικών αρχών και είναι γεγονός όπως αναφέρει η απάντηση του Υπουργού ότι κάποιοι από τους χώρους αυτούς δεν πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία και καλή διαβίωση των ζώων.         

Πάγια θέση του Υπουργείου όπως αναφέρεται στην απάντηση είναι ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία της κατασκευής και λειτουργίας χώρων κράτησης αδέσποτων σκύλων από κάθε τοπική αρχή μπορούν να αμβλυνθούν με τη δημιουργία νέων κατάλληλων τέτοιων χώρων σε περιφερειακή βάση.

Παρουσίαση της έκθεσης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή στον κ. Αντρέα Φακοντή και του ζητά την εγγραφή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος του θέματος «Παρουσίαση της έκθεσης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, οι ανεπάρκειες που επισήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέτρα που έχουν ληφθεί».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία για την πρόθεσή της να κινήσει διαδικασίες παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων. Η έκθεση που υπόβαλλε η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, κρίθηκε ανεπαρκής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να την ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν παρθεί ώστε να εξασφαλιστεί η εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων στο διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μπορέσει η Κυπριακή δημοκρατία να συντάξει μια πλήρη έκθεση για την περίοδο 2007-2012. Όπως προκύπτει από την έκθεση το 47% της κατάστασης των κυπριακών οικοτόπων χαρακτηρίζεται ως άγνωστη.

Ο κ. Περδίκης ζητά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος να ενημερωθεί για τις ενέργειες της Κυβέρνησης ώστε η Κύπρος να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αποφύγει τη δικαστική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει προφανώς σε επιβολή ποινής και προστίμου.