Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 24 Σεπτεμβρίου 2009

· Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009. (Αρ. Φακ. 23.01.050.159-2009)


Συμφωνήθηκε ότι το νομοσχέδιο θα περάσει με την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιβάλει, μέσω του Δικαστηρίου, πρόστιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία.


· Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα σχέδια κατασκευής μεγάλων μαρίνων. (Αρ. Φακ. 23.04.025.171-2008)


Οι βουλευτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου ο κ. Περδίκης και ο κ. Λαμάρης προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι είναι σημαντικό να μειωθούν όσο γίνεται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού. Η άλλη ομάδα (βουλευτές Λεμεσού) τόνισε πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία της μαρίνας, ώστε να αναπτυχθεί η πόλη τονίζοντας όλες τις θετικές συνέπειες που θα επιφέρει το έργο.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξήγησε ότι έκανε έκθεση με 59 όρους που θα πρέπει να σεβαστούν από τον στρατηγικό επενδυτή για αποφυγή μεγάλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκ των οποίων οι 14 είναι ουσιώδεις. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των όρων αυτών. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους μηχανισμούς επίβλεψης. Προτάθηκε από διάφορους να υπάρξει περιβαλλοντικός διαχειριστής (της εταιρίας) που να εποπτεύει, ενώ το Υπουργείο Εμπορίου ανάφερε ότι υπάρχει επιτροπή υπεύθυνη για την εποπτεία του έργου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξήγησε ότι εκκρεμεί η πολεοδομική άδεια για τη μαρίνα της Λεμεσού αλλά βρίσκονται σε καλό στάδιο, στο στάδιο των αντισταθμισμάτων που θα πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία για τις αποκλίσεις. Ο κ. Περδίκης είπε ότι από την έκθεση φαίνεται ότι πολλές μελέτες ακόμη εκκρεμούν, ενώ ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε τις δυσκολίες που θα επιφέρει η απαραίτητη μεγάλη ποσότητα λατομικών υλικών.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 22 Σεπτεμβρίου 2009

· Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και οι επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας.(Αρ. Φακ. 23.04.026.123-2009)


Έγινε συνέχιση της συζήτησης στην παρουσία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατοίκων και να αναστείλει την απαλλοτρίωση 5 τεμαχίων (με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίσει την έκταση του πάρκου, παραμένει η ανάγκη απαλλοτρίωσης μικρότερου αριθμού τεμαχίων, εκ των οποίων 5 αντιτάχθηκαν στην απαλλοτρίωση). Η Νομική Υπηρεσία εξήγησε ότι η Απόφαση Δικαστηρίου βασίζεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση απαλλοτρίωσε γεωργική γη (αν ο ιδιοκτήτης την πουλούσε σε άλλο ιδιώτη δεν θα είχε δυνατότητα ανέγερσης κτιρίου) για να αλλάξει στη συνέχεια την ζώνη σε οικιστική και να κρίσει το πάρκο.

Συμφώνησαν όλοι με την ανάγκη ανέγερσης του πάρκου αλλά ζήτησαν να υπάρχει διαφάνεια ώστε να ξέρουν και οι ιδιώτες τι να κάνουν. Η Νομική Υπηρεσία προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι αν δεν αρχίσουν οι δουλειές μέχρι το 2010 θα υπάρξει νέο κύμα προσφυγών από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Εξεφράστηκε η γνώμη ότι με τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν οι 5 ιδιοκτήτες τεμαχίων που κέρδισαν τη δίκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες των οποίων γη απαλλοτριώθηκε (μεγάλο μέρος αυτής της γης είναι τουρκοκυπριακή).

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων 22 Σεπτεμβρίου 2009

· Το λιμάνι της Λάρνακας, η σημερινή κατάσταση, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης και η προοπτική ανάπτυξής του. (Αρ. Φακ. 23.04.115.2006)Έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για τη συμμαχία υπό την εταιρεία Βούρος που κέρδισε την προσφορά. Ο επιτυχόντας προσφοροδότης θα αναλάβει το «design-finance-building-operate» της ανάπτυξης και την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη επίσημη συνάντηση για να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες. Εξήγησε ότι οι λιμενικές αναπτύξεις θα κοστίσουν €235 εκατομ. Ενώ οι χερσαίες αναπτύξεις (πολυτελείς επαύλεις, ξενοδοχείο, διαμερίσματα κλπ) θα κοστίσουν €720 εκατομ., για ένα σύνολο €955 εκατομ. Η κυβέρνηση θα παίρνει το 7% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, οι λιμενικές μονάδες θα επιστραφούν στην κυβέρνηση μετά από 35 χρόνια ενώ οι οικιστικές μονάδες μετά από 99 χρόνια. Τα συνολικά έσοδα που προβλέπονται από την κοινοπραξία είναι €1δις από το λιμάνι, €760 εκατομ. από τη μαρίνα και €2δις από τις εργασίες ανάπτυξης γης. Έχει μπει και πρόνοια από τον κ. Βούρο να κτιστεί νέο δημαρχείο της Λάρνακας δίπλα στο ξενοδοχείο.

Ο πρόεδρος της επιτροπής τόνισε να μπουν χρονοδιαγράμματα ώστε οι εργασίες ανάπτυξης γης να ολοκληρωθούν περίπου την ίδια περίοδο με το λιμάνι.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 17 Σεπτεμβρίου 2009

· Ενημέρωση της Επιτροπής για τα προβλήματα δημόσιας υγείας που πιθανόν να προκύπτουν από την κατεδάφιση του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στις αρχές Οκτωβρίου του 2009. (Αρ. Φακ. 23.07.012.001)


Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Δήμου Λευκωσίας και ο επίτροπος Περιβάλλοντος. Οι εκπρόσωποι των Δημοσίων Έργων δήλωσαν ότι η κατεδάφιση θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει 10 μήνες. Ο εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι μέχρι να γίνει η κατεδάφιση το κτίριο ψεκάζετε συστηματικά κάθε 15 μέρες και τοποθετούνται παγίδες. Η Δήμαρχος Λευκωσίας παραπονέθηκε επειδή δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την κατεδάφιση και τις λεπτομέρειες. Εξέφρασε τις ανησυχίες του δήμου σχετικά με την οχληρία, τη σκόνη, τη τύχη των μπάζων και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο κυκλοφοριακό από την κατεδάφιση. Ο εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών του δήμου τόνισε ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για καταπολέμηση των εντόμων.

Οι βουλευτές έκαναν ερωτήσεις σχετικά με την μετακίνηση των εξωτερικών ιατρείων, τα υγρά απόβλητα που θαφτήκαν στο χώμα πριν περάσει ο σχετικός νόμος, τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν μολύνσεις. Ο κ. Περδίκης τόνισε ότι έπρεπε να γίνει μελέτη επικινδυνότητας από ανεξάρτητο σώμα και να απομακρυνθεί ο αμίαντος από μέσα στο σιδερωτήριο. Τα δημόσια έργα απάντησαν ότι ο εργολάβος θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα για έλεγχο της σκόνης και θα αποφασίσει από μόνος του τι θα κάνει με τα μπάζα.

Στο τέλος κατέληξαν στο ότι έπρεπε να γίνει καλύτερος συντονισμός με την τοπική αρχή και το Υπουργείο Υγείας πριν παραδώσει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έπρεπε να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχουν τοξικά ή κλινικά απόβλητα μέσα στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών υπηρεσιών είπαν ότι με το τέλος της συνεδρίασης θα πάνε στο χώρο να ελέγξουν όλα τα πράγματα που ειπώθηκαν.

Η Πρόεδρος της επιτροπής τόνισε ότι θα πρέπει να γραφτεί αυτεπάγγελτο θέμα και θα πρέπει να ξανασυζητηθεί.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 10 Σεπτεμβρίου 2009

· Η διάβρωση της παραλίας στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού, ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω έλλειψης μέτρων και λόγω της σταδιακής ανόδου της στάθμης της θάλασσας. (Αρ. Φακ. 23.04.026.022-2009)


Οι παρευρισκόμενοι συμφωνήσαν ότι πρώτα απ’ όλα το πρόβλημα της διάβρωσης της παραλίας δεν αφορά μόνο τις δύο επαρχίες που αναφέρονται στον τίτλο αλλά ολόκληρη την Κύπρο. Συμφώνησαν όλοι επίσης ότι δεν μπορούν να γίνονται απλά μεμονωμένες περιβαλλοντικές μελέτες για κατασκευές πάνω στη παραλία ή ακόμα και μέσα στη θάλασσα (κυματοθραύστες), αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συνολική στρατηγική μελέτη των παραλιών. Από τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους απάντησαν ότι θα τοποθετηθούν κυματοθραύστες σε διάφορες περιοχές (π.χ. Περβόλια). Από τους καλεσμένους δημάρχους τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής συνεισφοράς από το κράτος (τουλάχιστον 80-20 αντί 50-50) για την προστασία της παραλίας.


· Γεωτρήσεις-Προβλήματα που παρατηρούνται λόγω παράνομων γεωτρήσεων ή υπεραντλήσεως και τρόποι αντιμετώπισής τους. (Αρ. Φακ. 23.04.025.210-2008)

Το θέμα αυτό γράφτηκε από τον βουλευτή κ. Άγγελο Βότση που ενημερώθηκε ότι υπάρχουν περίπου 250000 γεωτρήσεις στην Κύπρο και ήθελε να παρουσιαστούν στη Βουλή 1) αν όντως ισχύει αυτός ο αριθμός, 2) πόσες είναι οι νόμιμες και 3) πόσες είναι οι παράνομες. Τελικά το θέμα δεν συζητήθηκε επειδή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των γεωτρήσεων (επαρχιακές διοικήσεις) αποκάλυψαν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτε καν πόσες είναι οι νόμιμες γεωτρήσεις που υπάρχουν.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 15 Σεπτεμβρίου 2009

Η ανάγκη επανεξέτασης και άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου της αύξησης των διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. (Αρ. Φακ. 23.04.025.140-2008)

Ήταν παρούσες οι ΠΟΦΕΝ και νεολαίες και φοιτητικές παρατάξεις όλων των κομμάτων εκτός των Οικολόγων οι οποίες τόνισαν την ανάγκη τροποποίησης του νόμου ώστε να καθοριστούν ασφαλίστηκες δικλίδες στις αυξήσεις και να οριστεί οροφή των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ζητήθηκαν από τις παρατάξεις φοιτητικές να μειωθούν τα δίδακτρα, φοιτητικές εστίες για 30% των φοιτητών σε μικρή απόσταση από τα πανεπιστήμια και έλεγχος των τιμών των κιλικίων. Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων Frederick University, European University-Cyprus και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δήλωσαν ότι σύμφωνα με έρευνες, το ετήσιο κόστος ενός φοιτητή στα Κρατικά Πανεπιστήμια (€18.000) είναι πολύ μεγαλύτερο από τα δίδακτρα που χρεώνουν οι ίδιοι (€8.000-€9.000) κι ότι 17% περίπου των διδάκτρων πάει σε βοηθήματα. Φοιτητικές εστίες υπάρχουν, αλλά οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο. Τόνισαν επίσης ότι το κόστος βασίζεται και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Δεν θα δεχτούν να τους βάλει το Υπουργείο Παιδείας εκτός από τους όρους για επίπεδα υπηρεσιών να ορίζει και το ύψος των διδάκτρων. Μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι κατατέθηκε νομοσχέδιο το οποίο τώρα βρίσκεται στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας. Το νομοσχέδιο προτίθεται να κλείσει τα παραθυράκια που άφηνε το άρθρο 8(1) του νόμου και θα αναγκάζει τα πανεπιστήμια να παρουσιάζουν στον φοιτητή, με την εγγραφή του, το συνολικό κόστος των σπουδών του.

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 15 Σεπτεμβρίου 2009

Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, οι προθέσεις της κυβέρνησης και οι προοπτικές της ΑΗΚ στον ενεργειακό τομέα. (Αρ. Φακ. 23.04.026.198-2009)


Η συνεδρίαση έγινε με αφορμή την επιστολή της ΑΗΚ για έγκριση από την ΡΑΕΚ αύξησης του τέλους του ηλεκτρισμού. Τονίστηκε ότι τελευταία φορά που αναθεωρήθηκαν τα τέλη της ΑΗΚ ήταν πριν από 26 χρόνια. Οι βουλευτές ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ τόνισαν ότι είναι άδικο τα πλεονάσματα των ημικρατικών οργανισμών να καλύπτουν την κοινωνική πολιτική του κράτους. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να θωρακιστεί η ΑΗΚ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον μελλοντικό ανταγωνισμό. Ο ΔΗΣΥ ζήτησε αν αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρισμού, να μειωθεί αντίστοιχα το ΦΠΑ ώστε να μην επωμιστεί το κόστος ο πολίτης. Το ΑΚΕΛ τόνισε ότι όπως οι ιδιωτικές εταιρίες όταν έχουν πλεόνασμα το μοιράζουν στους μετόχους σαν μέρισμα, έτσι και οι ημικρατικοί οργανισμοί που πρέπει να δίνουν «μέρισμα» στο κράτος, το οποίο το μοιράζει με την κοινωνική πολιτική. Ζητήθηκε από την ΑΗΚ να παρουσιάσει τι έκανε για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (με αφορμή το τέλος από την Ε.Ε. για τους ρύπους) και εξηγήσεις για τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Η ΡΑΕΚ απάντησε ότι το πιο σημαντικό τώρα είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΑΗΚ, για την οποία ορίσθηκε πρώτα απ’ όλα συνάντηση ΡΑΕΚ, ΑΗΚ και Κυβέρνησης στις 21/9. Η ΑΗΚ τόνισε ότι δεν είναι μονοπώλιο αν δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις τιμές τις, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να γίνει σε ίση βάση (ίση φορολογία, παραγωγή κλπ) και αναφέρθηκε σε έργα που προγραμματίζονται για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.