Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 24 Σεπτεμβρίου 2009

· Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009. (Αρ. Φακ. 23.01.050.159-2009)


Συμφωνήθηκε ότι το νομοσχέδιο θα περάσει με την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιβάλει, μέσω του Δικαστηρίου, πρόστιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία.


· Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα σχέδια κατασκευής μεγάλων μαρίνων. (Αρ. Φακ. 23.04.025.171-2008)


Οι βουλευτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου ο κ. Περδίκης και ο κ. Λαμάρης προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι είναι σημαντικό να μειωθούν όσο γίνεται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού. Η άλλη ομάδα (βουλευτές Λεμεσού) τόνισε πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία της μαρίνας, ώστε να αναπτυχθεί η πόλη τονίζοντας όλες τις θετικές συνέπειες που θα επιφέρει το έργο.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξήγησε ότι έκανε έκθεση με 59 όρους που θα πρέπει να σεβαστούν από τον στρατηγικό επενδυτή για αποφυγή μεγάλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκ των οποίων οι 14 είναι ουσιώδεις. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των όρων αυτών. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους μηχανισμούς επίβλεψης. Προτάθηκε από διάφορους να υπάρξει περιβαλλοντικός διαχειριστής (της εταιρίας) που να εποπτεύει, ενώ το Υπουργείο Εμπορίου ανάφερε ότι υπάρχει επιτροπή υπεύθυνη για την εποπτεία του έργου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξήγησε ότι εκκρεμεί η πολεοδομική άδεια για τη μαρίνα της Λεμεσού αλλά βρίσκονται σε καλό στάδιο, στο στάδιο των αντισταθμισμάτων που θα πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία για τις αποκλίσεις. Ο κ. Περδίκης είπε ότι από την έκθεση φαίνεται ότι πολλές μελέτες ακόμη εκκρεμούν, ενώ ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε τις δυσκολίες που θα επιφέρει η απαραίτητη μεγάλη ποσότητα λατομικών υλικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: