Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 5 Οκτωβρίου 2009

· Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009. (Αρ. Φακ. 23.01.050.150-2009)
· Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005. (Αρ. Φακ. 23.02.003.2005) (Πρόταση νόμου του κ. Γ. Περδίκη)

Συμμετείχαμε στην συνεδρίαση για την ψηφιακή τηλεόραση. Προκύπτουν θέματα ενημέρωσης των βουλευτών για τις τεχνικές προδιαγραφές την νέας τεχνολογίας αλλά και των πολιτών. Τα ιδιωτικά κανάλια ζητούν εξασφάλιση της λειτουργίας τους αλλά και να μην δοθεί η ευκαιρία σε άλλους «παίκτες» να μπουν στις ανοικτές προσφορές για την μια πλατφόρμα της ψηφιακής τηλεόρασης (την άλλη την έχει το ΡΙΚ). Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά μόνο τον δια νόμου τερματισμό του προηγούμενου καθεστώτος της αναλογικής τηλεόρασης (σχέδιο συχνοτήτων, άδειες κλπ). Αποφασίστηκε η ενημέρωση των βουλευτών σε ειδική συνάντηση.

· Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009. (Αρ. Φακ. 23.02.050.010-2009)

Στη συνέχεια συζητήθηκε η πρόταση νόμου των Οικολόγων για την προστασία των παιδιών από έργα ή διαφημίσεις που αφορούν τα παιδιά ή συμμετέχουν σ’ αυτά παιδιά. Όλοι συμφωνούν με το σκεπτικό της πρότασης μου, αλλά χρειάζεται να γίνει περαιτέρω μελέτη. Δεν καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα για νέα συνεδρίαση.

· Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Αρ. Φακ. 23.01.049.074-2008)


Συζητήθηκε ο «περί Προσφύγων» νόμος και μας ζητήθηκε να τοποθετηθούμε σε 15 μέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: