Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου 6 Οκτωβρίου 2009

· Γενική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων, το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008. (Αρ. Φακ. 23.04.026.167-2009)


Συζητήθηκαν οι εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας για τους ημικρατικούς οργανισμούς (ΡΙΚ, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΚΟΑΠ, Οργανισμός Γάλακτος κλπ κλπ). Θα γίνει συζήτηση στον καθένα ξεχωριστά σε προσεχείς συνεδρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: