Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26 Μαΐου 2008

· Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Η τροποποίηση, που αφορά το Άρθρο 41 του σχετικού νόμου, προνοεί την παράταση της περιόδου κατά την οποία οι θρησκευτικοί οργανισμοί θα έχουν δικαίωμα να εγγράψουν ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα τους, σε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση στις 23 Ιουνίου.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

20 Μαΐου 2008

· Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επαναπροκήρυξη των προσφορών

Η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι θα επαναξιολογήσει όλα τα σχέδια για μεγάλα έργα. Με βάση αυτό οι τρεις βουλευτές της Επαρχίας Πάφου εισηγήθηκαν αυτό το θέμα εκφράζοντας τον φόβο τους για το ότι μπορεί η καινούρια κυβέρνηση να μην πραγματοποιήσει τον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.
Ζητήθηκε από τα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία να δώσουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις θέσεις τους σε αυτό το θέμα και τονίστηκε το γεγονός ότι έφθασε η ώρα να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις.
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων είπε ότι δεν υπήρξε καμία αρνητική απάντηση για κανένα αναπτυξιακό έργο, δεν ειπώθηκε καμία δήλωση για ακύρωση ή αναστολή αυτού του έργου, αλλά πρέπει να γίνει αξιολόγηση των μεγάλων έργων(κατά πόσο επηρεάζει το οδικό δίκτυο όλης της Κύπρου, για την κοινωνική του διάσταση, το κόστος της οδικής ασφάλειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το σχέδιο, δηλαδή αν είναι ώριμο να εκτελεστεί). Τόνισε επίσης την κρισιμότητα αυτού του έργου.
Τώρα το θέμα βρίσκεται στα χέρια της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών η οποία εξετάζει τις προσφορές που απορρίφτηκαν. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης σε περίπου έξι μήνες για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η καταγραφή της αξιολόγησης των οδικών έργων βρίσκεται στην τελική της φάση κι αναμένεται να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπου τρεις εβδομάδες τα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα υλοποιήσει αυτά που θα αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ζητήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών να έρθει στη Βουλή και να δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση του πάνω σε αυτό το θέμα.

· Η ανάγκη επανεξέτασης της επιβολής των τελών άδειας κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων


Το θέμα αυτό συζητήθηκε παράλληλα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2006. Σκοπό της συζήτησης ήταν να βρεθεί μια δίκαιη και αντικειμενική λύση στο πρόβλημα της παράλληλης αύξησης των τελών κυκλοφορίας και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
Συζητήθηκαν διάφορες λύσεις όπως την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. Από μελέτη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων βρέθηκε ότι για να αναπληρωθεί το εισόδημα του κράτους από αυτό το τομέα θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων 0,09 ευρώ ανά λίτρο.
Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα δεχτεί ότι αποφασιστεί, φτάνει να διατηρηθεί το εισόδημα του κράτους.
Η ΣΕΕΑ δεν συμφώνησε με την κατάργηση της άδειας κυκλοφορίας επειδή θεωρείτε εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόσθεσε επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με την εκπομπή ρύπων. Τόνισαν ότι τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να υιοθετήσουμε κι εμείς.
Μπορεί να μην βρέθηκε μια κοινή λύση αλλά όλοι συμφώνησαν ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να γίνει πιο δίκαιο.

· Η επιβολή φορολογιών στα υβριδικά αυτοκίνητα

Αυτό το θέμα εγγράφηκε γιατί το καθεστώς των υβριδικών αυτοκινήτων στην Κύπρο δεν είναι ευνοϊκό. Σε άλλες χώρες αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν τέλη ή είναι πολύ χαμηλά.
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εξήγησε ότι έχουν μείωση του φόρου εγγραφής και κυκλοφορίας κατά 50% σε σχέση με τα συνηθισμένα αυτοκίνητα. Το Υπουργείο Εμπορίου εξήγησε ότι υπάρχει μείωση του φόρου κατανάλωσης μέχρι και 30% και γι’ αυτό το σύστημα μας είναι πολύ καλό. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε την μείωση ως και κατάργηση της φορολογίας για να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να στραφεί στα υβριδικά αυτοκίνητα.
Η ΣΕΕΑ εισηγήθηκε να γίνει μια νομοθεσία που να ευνοεί τα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα τα αυτοκίνητα (όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα) με εκπομπές ρύπων κάτω από 120 γραμμάρια να μην φορολογούνται.
Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα αυτοκίνητα που είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον και τα τρία Υπουργεία (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Υπουργείο Εμπορίου και Υπουργείο Οικονομικών) να μελετήσουν το θέμα ξανά
.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19 Μαΐου 2008

· Ο περί Ρυθμίσεως και Λειτουργίας Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών και Ιδιωτικών Χώρων Στάθμευσης Νόμος του 2004

Συνεχίστηκε η συζήτηση για τη ρύθμιση των χώρων στάθμευσης.
Η Νομική Υπηρεσία του Κράτους ζήτησε τη γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Δήμων για να εγκριθούν τα τέλη και δικαιώματα που ζητούν οι δήμοι και οι κοινότητες.
Δύο ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν. Το πρώτο ήταν σχετικά με τη ρύθμιση των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης η οποία μπορεί να αποθαρρύνει τους ιδιώτες να παρέχουν αυτούς τους χώρους για στάθμευση δημιουργώντας έτσι ένα χειρότερο πρόβλημα, δηλαδή να μην υπάρχουν πια αρκετοί χώροι στάθμευσης. Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ συμπλήρωσαν ότι πρέπει να δοθούν ως αντάλλαγμα κίνητρα στους ιδιοκτήτες των χώρων στάθμευσης. Τονίστηκε όμως ότι το σημαντικό είναι να προστατευτεί ο πολίτης από την ασυδοσία που υπάρχει σε αυτό τον τομέα.

Το δεύτερο θέμα ήταν σχετικά με την διάρκεια στάθμευσης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί η σύντομη διάρκεια στάθμευσης γιατί δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να γεμίζουν όλους τους χώρους στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων. Η Ένωση Δήμων τόνισε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα η αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι ακόμα ουτοπία. Θα πρέπει να καλύπτονται οι διάφορες μορφές στάθμευσης.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να καλέσουν μια σύσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

22 Μαΐου 2008

· Η επέκταση της απερήμωσης στην Κύπρο. Πρακτικά μέτρα για μετριασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Αυτό το αυτεπάγγελτο θέμα κατατέθηκε από τους βουλευτές Γιώργο Περδίκη, Αντώνη Αντωνίου και Σοφοκλή Φυττή.
Οι βουλευτές και οι προσκεκλημένοι παρουσίασαν διάφορους παράγοντες που οδηγούν στην απερήμωση στην Κύπρο, όπως την αύξηση της θερμοκρασίας, την μείωση της βροχόπτωσης, πυρκαγιές και η έλλειψη κινήτρων για δεντροφύτευση και την καλλιέργεια, η άναρχη ανάπτυξη, μέτρα για βιοπικοιλότητα και η υπερβόσκηση. Οι υπηρεσίες του κράτους και οι οργανισμοί παρουσίασαν τι κάνουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος μίλησε για το εθνικό σχέδιο δράσης που ετοιμάζει. Πληροφόρησε την Επιτροπή ότι θα είναι έτοιμο σε ένα μήνα περίπου, μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και τους Βουλευτές.
Συζητήθηκαν επίσης και διάφορες οικονομικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την επιρροή που μπορεί να έχει η απερήμωση στον τομέα του τουρισμού.
Οι παρόντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι θέμα επιβίωσης όλων μας κι όλοι πρέπει να συμβάλουμε όπως μπορούμε.
Λόγω της σχετικά μικρής απήχησης της Επιτροπής από τα ΜΜΕ ο Βουλευτής Σ. Φυττής εισηγήθηκε να οργανώσει η Βουλή μια εκδήλωση στις 17 Ιουνίου για την Παγκόσμια ημέρα Κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Ερώτηση για μεταφορά Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας

21 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την μετακίνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται ότι η απόφαση δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους στο Τμήμα Αρχαιοτήτων αλλά και από ανθρώπους του πολιτισμού. Τίθεται επιτακτικά το θέμα του διαχωρισμού του Υπουργείου Παιδείας σε Γενική Διεύθυνση Παιδείας και σε Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης για μετακίνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας και αν σχεδιάζεται και πότε η αναδιάρθρωση του Υπουργείου σε διευθύνσεις Πολιτισμού και Παιδείας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για θερμοσίφωνες σε δημόσια κτήρια

21 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι πολλά δημόσια κτήρια, π.χ. νοσοκομεία, δεν χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες για την θέρμανση του νερού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία πέραν του 90% των ιδιωτικών κατοικιών έχουν εγκαταστήσει ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα δημόσια κτήρια δεν διαθέτουν ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Ερώτηση για πρατήριο πετρελαιοειδών στην Αγία Νάπα

26 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα επηρεαζόμενων κατοίκων αλλά και ο Δήμος Αγίας Νάπας αντιτίθενται στην απόφαση Υπουργικής Επιτροπής για παραχώρηση άδειας για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών σε τουριστική ζώνη.
Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να ανακαλέσει την σχετική απόφαση και να προχωρήσει στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χωροθέτηση των πρατηρίων πετρελαιοειδών.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για συστήματα εξαερισμού

26 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι από διάφορες μετρήσεις της ποιότητας του ηλεκτρικού αέρα σε κλιματιζόμενα κτήρια (συνήθως κτήρια γραφείων) εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων σε σκόνη, αιωρούμενων σωματιδίων, μικρόβια και καρκινογόνες ουσίες. Γνωρίζω βέβαια ότι στην χώρα μας υπάρχει σαφής νομοθεσία για τα θέματα της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας. Καθορίζονται θέματα όπως η εναλλαγή του αέρα δηλαδή η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχετε και η σαφής υποχρέωση των εργοδοτών σε χώρους που έχουν τεχνητό εξαερισμό να τον συντηρούν και να τον καθαρίζουν. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σοβαρό κενό στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα συστήματα εξαερισμού των κτηρίων και ιδιαίτερα οι αεραγωγοί, δεν ελέγχονται συστηματικά, ούτε καθαρίζονται κατά τρόπο σταθερό ολοκληρωμένο. Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου της αποδοτικότητας και τις ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού από ειδικό συνεργείο εντεταλμένους λειτουργούς ή υπεύθυνους τεχνικούς.
Παρακαλώ τον αρμόδιο λειτουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τους κανόνες και τα πλαίσια ελέγχου της συντήρησης των συστημάτων εξαερισμού που έχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για σχέδιο αποζημίωσης των καρβουνοπαραγωγών

26 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εφαρμογή σχεδίων αποζημίωσης των καρβουνοπαραγωγών της περιοχής Τυλληρίας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι καρβουνοπαραγωγοί περιοχής Τυλληρίας διώκονται επιλεκτικά από τις αρχές, γιατί δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία (Πρόληψης Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμος του 1988). Τα διάσπαρτα καμίνια ανά την Κύπρο προκαλούν οχληρία αλλά μόνο οι καρβουνιάρηδες Τυλληρίας διώκονται, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αναταραχή.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος της αποζημίωσης των καρβουνιάρηδων Τυλληρίας και για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε άλλες περιοχές.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για το δάσος δρυών

26 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν αξιολογήσει ως πολύ σημαντικό βιότοπο το δάσος δρυών της επαρχίας Πάφου, η αλματώδης οικιστική ανάπτυξη απειλεί να καταστρέψει και τα τελευταία απομεινάρια του δάσους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δάσους δρυών στην τοποθεσία Παλαιό Πηγάδι της Λάσας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο της προσπάθειας προστασίας των τελευταίων συστάδων του δάσους δρυών της Πάφου.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση εκσκαφών Κυβίδων-Σούνι

15 Μαΐου 2008

Έχω διαπιστώσει ότι στην περιοχή Κυβίδων-Σούνι της επαρχίας Λεμεσού υπάρχουν πάρα πολλές εκσκαφές και λατομεύσεις. Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι οι περισσότερες είναι παράνομες.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ελέγχεται η λατόμευση στην περιοχή Κυβίδων και σε ποιο βαθμό είναι διαδεδομένη η παράνομη λατόμευση.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση παραχώριση νερού για γκολφ

14 Μαΐου 2008

Πάρα πολλή συζήτηση έγινε πρόσφατα για τις παρεχόμενες ποσότητες νερού από κυβερνητικά έργα (φράγματα, γεωτρήσεις κλπ) για την άρδευση και την ύδρευση των γηπέδων γκολφ, των πέριξ οικισμών και άλλων αναπτύξεων (π.χ. ξενοδοχεία) που συνδέονται με τα γήπεδα γκολφ.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για την ποσότητα νερού που διατέθηκε από κυβερνητικές πηγές για την ύδρευση και άρδευση των πιο πάνω αναφερόμενων αναπτύξεων, εάν υπάρχουν στοιχεία για τη ποσότητα που χρησιμοποιείται από άλλες πηγές υδροδότησης και σε ποιους τομείς έχουν παραχωρηθεί οι ποσότητες αυτές κατά το 2007 και μέχρι τον Μάιο του 2008.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για σπογγοειδή εγκεφαλοπάθεια

13 Μαΐου 2008

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νόσου της σπογγοειδούς εγκεφαλοπάθειας των αμνοεριφίων δεν είναι καθόλου θετικές για τις κυπριακές Αρχές. Παρόλο που κάποια μέτρα λήφθηκαν, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν με αποτέλεσμα η προοπτική για την πρόληψη και εξάλειψη της ασθένειας από την Κύπρο να παραμένει περιορισμένη.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αντιμετωπιστεί η σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια των αμνοεριφίων γιατί φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίζει ελλείψεις και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις επισημάνσεις της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ερώτηση για ενίσχυση της Υπηρεσίας Ενέργειας

21 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου πάσχει από σοβαρή έλλειψη προσωπικού και διοικητικών αναβαθμίσεων. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η υπηρεσία πρέπει να αναβαθμιστεί σε Τμήμα και να ενισχυθεί με προσωπικό και πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες. Η Υπηρεσία σήμερα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις. Φυσικό αέριο, κυπριακό πετρέλαιο, έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου στην Κύπρο, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά. είναι κάποιες από της μεγάλες πρόσθετες σημερινές της υπευθυνότητες.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Ενέργειας και εάν προτίθεται να προχωρήσει η διοικητική αναβάθμιση της υπηρεσίας σε τμήμα του υπουργείου.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

20 Μαΐου 2008

· Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επαναπροκήρυξη των προσφορών

Η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι θα επαναξιολογήσει όλα τα σχέδια για μεγάλα έργα. Με βάση αυτό οι τρεις βουλευτές της Επαρχίας Πάφου εισηγήθηκαν αυτό το θέμα εκφράζοντας τον φόβο τους για το ότι μπορεί η καινούρια κυβέρνηση να μην πραγματοποιήσει τον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.
Ζητήθηκε από τα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία να δώσουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις θέσεις τους σε αυτό το θέμα και τονίστηκε το γεγονός ότι έφθασε η ώρα να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις.
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων είπε ότι δεν υπήρξε καμία αρνητική απάντηση για κανένα αναπτυξιακό έργο, δεν ειπώθηκε καμία δήλωση για ακύρωση ή αναστολή αυτού του έργου, αλλά πρέπει να γίνει αξιολόγηση των μεγάλων έργων(κατά πόσο επηρεάζει το οδικό δίκτυο όλης της Κύπρου, για την κοινωνική του διάσταση, το κόστος της οδικής ασφάλειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το σχέδιο, δηλαδή αν είναι ώριμο να εκτελεστεί). Τόνισε επίσης την κρισιμότητα αυτού του έργου.
Τώρα το θέμα βρίσκεται στα χέρια της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών η οποία εξετάζει τις προσφορές που απορρίφτηκαν. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης σε περίπου έξι μήνες για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η καταγραφή της αξιολόγησης των οδικών έργων βρίσκεται στην τελική της φάση κι αναμένεται να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπου τρεις εβδομάδες τα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα υλοποιήσει αυτά που θα αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ζητήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών να έρθει στη Βουλή και να δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση του πάνω σε αυτό το θέμα.· Η ανάγκη επανεξέτασης της επιβολής των τελών άδειας κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων

Το θέμα αυτό συζητήθηκε παράλληλα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2006. Σκοπό της συζήτησης ήταν να βρεθεί μια δίκαιη και αντικειμενική λύση στο πρόβλημα της παράλληλης αύξησης των τελών κυκλοφορίας και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.Συζητήθηκαν διάφορες λύσεις όπως την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. Από μελέτη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων βρέθηκε ότι για να αναπληρωθεί το εισόδημα του κράτους από αυτό το τομέα θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων 0,09 ευρώ ανά λίτρο.Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα δεχτεί ότι αποφασιστεί, φτάνει να διατηρηθεί το εισόδημα του κράτους.Η ΣΕΕΑ δεν συμφώνησε με την κατάργηση της άδειας κυκλοφορίας επειδή θεωρείτε εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόσθεσε επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με την εκπομπή ρύπων. Τόνισαν ότι τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να υιοθετήσουμε κι εμείς.Μπορεί να μην βρέθηκε μια κοινή λύση αλλά όλοι συμφώνησαν ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να γίνει πιο δίκαιο.


· Η επιβολή φορολογιών στα υβριδικά αυτοκίνητα

Αυτό το θέμα εγγράφηκε γιατί το καθεστώς των υβριδικών αυτοκινήτων στην Κύπρο δεν είναι ευνοϊκό. Σε άλλες χώρες αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν τέλη ή είναι πολύ χαμηλά.
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εξήγησε ότι έχουν μείωση του φόρου εγγραφής και κυκλοφορίας κατά 50% σε σχέση με τα συνηθισμένα αυτοκίνητα. Το Υπουργείο Εμπορίου εξήγησε ότι υπάρχει μείωση του φόρου κατανάλωσης μέχρι και 30% και γι’ αυτό το σύστημα μας είναι πολύ καλό. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε την μείωση ως και κατάργηση της φορολογίας για να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να στραφεί στα υβριδικά αυτοκίνητα.
Η ΣΕΕΑ εισηγήθηκε να γίνει μια νομοθεσία που να ευνοεί τα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα τα αυτοκίνητα (όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα) με εκπομπές ρύπων κάτω από 120 γραμμάρια να μην φορολογούνται.
Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα αυτοκίνητα που είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον και τα τρία Υπουργεία (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Υπουργείο Εμπορίου και Υπουργείο Οικονομικών) να μελετήσουν το θέμα ξανά.

ΕΠΑΦΕΣ Γ. ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Επέστεψε από το Παρίσι ο γενικός γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης όπου μετέβη με πρόσκληση της Γαλλικής κυβέρνησης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προτεραιότητες της επερχόμενης Γαλλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δύο από τους τέσσερεις πυλώνες της Γαλλικής προεδρίας σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον. Η Γαλλική κυβέρνηση στους επόμενους έξι μήνες θα θέσει ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκή Ένωσης την προώθηση πολιτικών αποφάσεων αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Περδίκης κατά τη διάρκεια των πενθήμερων επαφών του με εκπροσώπους υπουργείων, δημόσιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, πολιτικών κομμάτων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων, συζήτησε τις προοπτικές ανάπτυξης της μεσογειακής συνεργασίας στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αντιμετώπισης της ξηρασίας και της έλλειψης πόσιμου νερού, των δασικών πυρκαγιών κ.ο.κ
Είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με την γραμματέα του Κόμματος Πρασίνων (Les Verts) κα Cecile Duflot και να την ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προτάσεις του Κινήματος Οικολόγων. Η κα Duflot εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα φέρουν σύντομα την επίλυση του Κυπριακού βασισμένη στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Κουβούκλια ασφαλείας στα τρακτέρ

15 Μαΐου 2008

Το τελευταίο καιρό έχουν συμβεί δύο θανατηφόρα περιστατικά από ανατροπή γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ). Προφανώς δύο άνθρωποι θα ζούσαν αυτή την ώρα εάν υπήρχαν στα τρακτέρ τους κουβούκλια ασφαλείας. Δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι σε πολλά τρακτέρ παλαιού τύπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν τέτοια κουβούκλια. Όμως, υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης αυτών των τρακτέρ μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδια υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει πρόγραμμα απόσυρσης των επικίνδυνων τρακτέρ στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί κουβούκλιο ασφαλείας και παράλληλων σχεδίων επιδότησης της τοποθέτησης κουβούκλιων ασφαλείας όπου αυτό είναι δυνατόν.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Έκδοση κανονισμών θερμομόνωσης για να ακυρώνει την προσπάθεια θερμικής προστασίας των οικοδομών και επίτευξη της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας

12 Μαΐου 2008

Προς
κ. Λευτέρη Χριστοφόρου
Πρόεδρο
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί το πιο κάτω αυτεπάγγελτο θέμα στην κοινοβουλευτική σας Επιτροπή:

«Η έκδοση κανονισμών θερμομόνωσης κατά τρόπο που δυνατόν να ακυρώνει την προσπάθεια θερμικής προστασίας των οικοδομών και επίτευξη της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας»

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες φαίνεται ότι στο προσχέδιο του σχετικού κανονισμού (Νοέμβριος 2007) υπήρχε απαίτηση για το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας ανά όροφο, ο οποίος εξαφανίστηκε από το διάταγμα που δημοσιεύτηκε ένα μήνα αργότερα. Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας, ανά όροφο, διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν κτίρια χωρίς θερμομόνωση, κάτι το οποίο συνεπάγεται για τον αγοραστή στέγης μικρότερο κόστος για θέρμανση το χειμώνα και για δροσιά το καλοκαίρι. Με την αφαίρεση του συγκεκριμένου συντελεστή είναι πιθανό, οι αγοραστές στέγης να πληρώνουν θερμομονωμένο σπίτι χωρίς θερμομόνωση. Το ίδιο το κράτος θα παραχωρεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον κατασκευαστή, ενώ στην πράξη το κτίριο μπορεί να μην διαθέτει θερμομόνωση.

Με εκτίμηση

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15 Μαΐου 2008

· Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου και η πορεία υλοποίησής του

· Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Διοξειδίου του Άνθρακα και ο κίνδυνος βαριάς τιμωρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτά είναι δύο αυτεπάγγελτα θέματα που κατατέθηκαν από τον βουλευτή Γιώργο Περδίκη το 2006 και το 2007 αντίστοιχα.

Η συζήτηση συγκεντρώθηκε στο πρώτο θέμα κυρίως και στη διαφωνία της Υπηρεσία Ενέργειας με το στρατηγικό αυτό σχέδιο. Στήριζε τη διαφωνία της στο γεγονός ότι κατά τη δική τους άποψη οι στόχοι που βάζει οι Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη είναι ενδεικτικοί κι όχι υποχρεωτικοί όπως επέμενε ο κος Περδίκης. Επίσης, πρόσθεσε η Υπηρεσία Ενέργειας, αν ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τους στόχους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί εύκολα να τις αγοράσει από άλλες χώρες που είναι σε θέση να τις παράγουν πιο εύκολα και πιο φτηνά.
Όλες οι παρευρισκόμενες υπηρεσίες και οργανισμοί, εκτός από την Υπηρεσία Ενέργειας συμφώνησαν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που να δίνει κάθε χρόνο αναφορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

"Η ανάγκη σεβασμού της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κόμματα και υποψηφίους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου"

15 Μαΐου 2008

Προς
κ. Σοφοκλή Φυττή
Πρόεδρο
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί το πιο κάτω αυτεπάγγελτο θέμα στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή:

"Η ανάγκη σεβασμού της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κόμματα και υποψηφίους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου".

Αιτιολόγηση
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής περιόδου είχαν παρουσιαστεί διάφορες καταγγελίες στα ΜΜΕ σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από τα εκλογικά επιτελεία. Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου το 2001, έχουν σημειωθεί καταγγελίες για σοβαρή παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων –κατά την άποψη μου- παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανεκτική σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Ίσως να ακολουθεί την τακτική της νουθεσίας ως καλύτερης λύσης –ενδεχομένως- από τη μέθοδο της τιμωρίας. Όμως τούτο, δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο την ευθύνη των κομμάτων και των πολιτικών.
Πιστεύω ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβάλλεται να συζητήσει το θέμα και να εξετάσει τους τρόπους ορθής και πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με εκτίμηση

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

«Ο δημόσιος διάλογος για την διαμόρφωση της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη διαχείριση των νερών»

12 Μαΐου 2008

Προς
κ. Γιαννάκη Θωμά
Πρόεδρο
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί το πιο κάτω αυτεπάγγελτο θέμα στην κοινοβουλευτική σας Επιτροπή:

«Ο δημόσιος διάλογος για την διαμόρφωση της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη διαχείριση των νερών»

Αιτιολόγηση
Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για την διαμόρφωση Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων της Κύπρου. Η πρόταση που έχει ήδη τεθεί με διάφορους τρόπους ενώπιον του κοινού ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία ENVECO A.E., I.A.C.O. Environmental and Water Consultants Ltd, Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες Λτδ και Δ. Αργυρόπουλος με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
Έχω την άποψη ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας οφείλει να συμμετάσχει θεσμικά σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Εισηγούμαι να κλιθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι συνεργάτες του να παρουσιάσουν τη δεύτερη αυτή φάση της δημόσιας διαβούλευσης με το κοινό σε μια προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής σας.
Το θέμα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Η ώρα της υδατικής κρίσης πρέπει να μας κάνει σοφότερους. Αυτή τη σοφία οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε σε ένα σωστό, πλήρη και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Αναμένω ότι η επιτροπή σας θα υιοθετήσει την εισήγηση μου.
Με οικολογικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΑΠΤΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 Μαΐου 2008

Παρουσίαση της Ετήσιας Δημοσιονομικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για το έτος 2007
Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας παρουσίασε την Ετήσια Δημοσιονομική έκθεση.

Όταν τέλειωσε, ο κος Περδίκης και άλλοι βουλευτές του υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικές με το πρόσφατο πρόβλημα έλλειψης αναλώσιμων υλικών στα νοσοκομεία.

Ερώτηση για Αγία Μαρινούδα Πάφου

8 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αγίας Μαρινούδας στην Πάφο διαμαρτύρεται για δυσοσμία που προέρχεται από το χοιροστάσιο που λειτουργεί στην περιοχή. Οι κάτοικοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα δυσοσμίας από το χοιροστάσιο και εάν υπάρχουν σχέδια για απομάκρυνση του σε άλλη κατάλληλη περιοχή.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Αναπτύξεις σε περιοχές εντός των οικιστικών περιοχών

9 Μαΐου 2008

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη διαφάνεια και να κατοχυρώσουν έμπρακτα το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση. Ήδη η χώρα μας έχει εφαρμόσει αρκετές καινούριες πρακτικές πληροφόρησης του κοινού. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα κενό όσον αφορά τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των οικοδομών μέσα στην κατοικημένη περιοχή των πόλεων και των χωριών μας. Οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι τα σχέδια ανάπτυξης στα γειτονικά τους τεμάχια και ποιοι είναι –όταν υπάρχουν- οι σχεδιασμοί του ιδιόκτητη της γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει οποιανδήποτε σκέψη θέσπισης διαδικασίας ενημέρωσης των πολιτών για προγραμματιζόμενες αναπτύξεις σε περιοχές εντός των οικιστικών περιοχών πόλεων ή χωριών.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

Αρχικά ο νόμος αυτός ρύθμιζε ότι η οικοδομική άδεια πρέπει να δίδεται από τους Δήμους ή από τους Έπαρχους. Αυτή τη τροποποίηση του νόμου δίδει το δικαίωμα στον Υπουργό Εσωτερικών να ελέγχει κάποιες από τις εξουσίες οικοδομικής άδειας.
Εμείς διαφωνούμε με αυτή την τροποποίηση του νόμου που αφαιρεί εξουσίες από την τοπική αυτοδιοίκηση επειδή πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται όσο πιο κοντά στον πολίτη.Ο Γιώργος Περδίκης έδωσε για παράδειγμα τις κεραίες ραδιοτηλεόρασης οι οποίες πρώτα εξαιρέθηκαν από την πολεοδομική άδεια και τώρα θα εξαιρούνται κι από την οικοδομική άδεια.

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Έλεγχος Διαφημίσεων) Κανονισμοί του 2008

Το θέμα αυτό αφορά κανονισμούς που ρυθμίζουν τις διαφημίσεις. Οι κανονισμοί αυτοί κατατέθηκαν το 2002 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σήμερα έρχονται ενώπιον της Βουλής οι ενδιαφερόμενοι για να ζητήσουν αυτοί οι κανονισμοί να εκσυγχρονιστούν προτού παν στην ολομέλεια.
Η Ένωση Δήμων είπε ότι τους προβληματίζει η πολυνομία αφήνοντας κενά και αντιφάσεις, ζητώντας να μπουν όλοι οι νόμοι κάτω από ένα νόμο. Η Ένωση Δήμων ζήτησε κάτι ακόμη πιο χρονοβόρο με την ελπίδα να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο τη νομοθετική ρύθμιση.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε ένα μήνα για την προετοιμασία του τελικού κειμένου.Μετά από παρέμβαση του Γιώργου Περδίκη αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος τριών εβδομάδων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμη, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε την Ένωση Δήμων να μην δώσει άδειες κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα

9 Μαΐου 2008

Παλαιότερα λειτουργούσε στην ύπαιθρο ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός, αυτός του αγροφύλακα. Για λόγους άγνωστους σε μένα, ο θεσμός αυτός έχει καταργηθεί. Όμως τα προβλήματα της υπαίθρου λόγω και της σε μεγάλο βαθμό εγκατάλειψης της, έχουν πολλαπλασιαστεί. Ιδιαίτερα είναι βέβαιο ότι η έλλειψη αγροφυλάκων υποβοηθά τη παρανομία όπως π.χ. την απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων, την παράνομη λατόμευση, την παράνομη εκκοπή δέντρων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να εισηγηθεί την επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα με εξουσίες που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των παράνομων δραστηριοτήτων που τυχόν να συμβαίνουν στην ύπαιθρο.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Σκυβαλότοπος της περιοχής Πισσουρίου

9 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι ο τοπικός σκυβαλότοπος της περιοχής Πισσουρίου βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία με αποτέλεσμα να καίγονται τα σκουπίδια και να μολύνεται επικίνδυνα η περιοχή. Στον σκυβαλότοπο εντοπίζονται συχνά ψόφια ζώα, λάστιχα να καίγονται, τοξικές ουσίες και άλλα επικίνδυνα υλικά. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Κυπριακή νομοθεσία ο σκυβαλότοπος είναι παράνομος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κλείσει και να αποκατασταθεί ο σκυβαλότοπος Πισσουρίου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Κυπριακή νομοθεσία.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
ΒουλευτήςΚινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Παράνομη απόρριψη αποβλήτων στη Μεσόγειο θάλασσα

9 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποφασίσει ότι από την 1η Μαΐου 2009 θα καταστεί παράνομη η απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων από τα πλοία στη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με την πληροφορία μου η απαγόρευση αφορά όλα τα πλαστικά συμπεριλαμβανομένων τα συνθετικά σχοινιά, το συνθετικό δίχτυ ψαρέματος, τις πλαστικές σακούλες σκουπιδιών κλπ. Επίσης στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απόβλητα από χαρτί, γυαλί, μέταλλο, υλικές συσκευασίες κοκ.

Η απαγόρευση αυτή υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίας της Επιτροπής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης αναβλήθηκε για ένα χρόνο για να δοθεί περιθώριο στα κράτη να δημιουργήσουν υποδομή αποδοχής των αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο του προς εφαρμογή του νέου κανονισμού δεδομένου ότι κρίνεται πως το χρονικό περιθώριο προσαρμογής δεν είναι πολύ μεγάλο και η Κύπρος διαθέτει πολλά αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και εμπορικά πλοία.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δικαίωμα κοινοτικών κατοίκων Κύπρου να συμμετέχουν στην εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

9 Μαΐου 2008

Όπως είναι γνωστό οι κοινοτικοί κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές αλλά και στην εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων σε δήμους και κοινότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει σχεδιασμός και πότε αναμένεται να διευθετηθεί και το δικαίωμα των κοινοτικών κατοίκων Κύπρου να συμμετέχουν στην εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
ΒουλευτήςΚινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Προς κ. Κώστα Κωνσταντίνου - Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εγγραφεί το πιο κάτω αυτεπάγγελτο θέμα στην κοινοβουλευτική σας Επιτροπή:

«Οι καταγγελίες για παρατυπίες στην εφαρμογή της πολιτικής προώθησης των γηπέδων γκολφ και για κέρδη εκατομμυρίων ευρώ μέσω παραπλανητικών παραστάσεων»

Αιτιολόγηση
Τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή κυβερνητικών λειτουργών σε υποθέσεις παραπλάνησης ιδιοκτητών γης από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την πολιτική για την τουριστική ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, καταφέρνουν να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη. Επίσης, άλλες πληροφορίες φέρουν επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να έχουν προχωρήσει στην διάθεση στην αγορά οικιστικών μονάδων σε αναπτύξεις οικισμών γκολφ, πριν από την έγκριση της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της νόμιμης διαδικασίας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Ερώτηση Περδίκη για τα χαμένα νερά του Καρκώτη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τον υπουργό Γεωργίας σχετικά με το θέμα των ποσοτήτων νερού από τον ποταμό Καρκώτη που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ζήτησε ο Γ.Γ. και βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης. Σε επιστολή του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο κ. Περδίκης αναφέρει ότι τα νερά του ποταμού Καρκώτη στην κοιλάδα της Σόλιας φαίνεται να παραμένουν αναξιοποίητα. «Σε μια περίοδο που η λειψυδρία που μαστίζει τη χώρα μας είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε όλες τις προσφερόμενες πηγές νερού» υποστηρίζει, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση των νερών του ποταμού Καρκώτη και η κατασκευή φράγματος. Σημειώνεται ότι, υπάρχει απόφαση για κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Λινού-Φλάσου. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η διαδικασία προσφορών. Πρόκειται για παραποτάμιο φράγμα που δεν θα σταματάει τη ροή του ποταμού. Αφού γεμίζει το νερό θα αξιοποιείται για τις αρδευτικές ανάγκες της Σολιάς. Στο μεταξύ, στο θέμα της κατασκευή του φράγματος για εκμετάλλευση των νερών του Καρκώτη υπάρχει και μια πολιτική πτυχή, καθώς τα νερά υδροδοτούν και ενισχύουν και κατεχόμενες περιοχές. Ο κ. Περδίκης εξέφρασε την άποψη ότι με τον υφιστάμενο σχεδιασμό δεν συντρέχουν πολιτικοί λόγοι και πρέπει να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του φράγματος.