Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Ερώτηση για συστήματα εξαερισμού

26 Μαΐου 2008

Έχω πληροφορηθεί ότι από διάφορες μετρήσεις της ποιότητας του ηλεκτρικού αέρα σε κλιματιζόμενα κτήρια (συνήθως κτήρια γραφείων) εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων σε σκόνη, αιωρούμενων σωματιδίων, μικρόβια και καρκινογόνες ουσίες. Γνωρίζω βέβαια ότι στην χώρα μας υπάρχει σαφής νομοθεσία για τα θέματα της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας. Καθορίζονται θέματα όπως η εναλλαγή του αέρα δηλαδή η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχετε και η σαφής υποχρέωση των εργοδοτών σε χώρους που έχουν τεχνητό εξαερισμό να τον συντηρούν και να τον καθαρίζουν. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σοβαρό κενό στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα συστήματα εξαερισμού των κτηρίων και ιδιαίτερα οι αεραγωγοί, δεν ελέγχονται συστηματικά, ούτε καθαρίζονται κατά τρόπο σταθερό ολοκληρωμένο. Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου της αποδοτικότητας και τις ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού από ειδικό συνεργείο εντεταλμένους λειτουργούς ή υπεύθυνους τεχνικούς.
Παρακαλώ τον αρμόδιο λειτουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τους κανόνες και τα πλαίσια ελέγχου της συντήρησης των συστημάτων εξαερισμού που έχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: