Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

22 Μαΐου 2008

· Η επέκταση της απερήμωσης στην Κύπρο. Πρακτικά μέτρα για μετριασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Αυτό το αυτεπάγγελτο θέμα κατατέθηκε από τους βουλευτές Γιώργο Περδίκη, Αντώνη Αντωνίου και Σοφοκλή Φυττή.
Οι βουλευτές και οι προσκεκλημένοι παρουσίασαν διάφορους παράγοντες που οδηγούν στην απερήμωση στην Κύπρο, όπως την αύξηση της θερμοκρασίας, την μείωση της βροχόπτωσης, πυρκαγιές και η έλλειψη κινήτρων για δεντροφύτευση και την καλλιέργεια, η άναρχη ανάπτυξη, μέτρα για βιοπικοιλότητα και η υπερβόσκηση. Οι υπηρεσίες του κράτους και οι οργανισμοί παρουσίασαν τι κάνουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος μίλησε για το εθνικό σχέδιο δράσης που ετοιμάζει. Πληροφόρησε την Επιτροπή ότι θα είναι έτοιμο σε ένα μήνα περίπου, μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και τους Βουλευτές.
Συζητήθηκαν επίσης και διάφορες οικονομικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την επιρροή που μπορεί να έχει η απερήμωση στον τομέα του τουρισμού.
Οι παρόντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι θέμα επιβίωσης όλων μας κι όλοι πρέπει να συμβάλουμε όπως μπορούμε.
Λόγω της σχετικά μικρής απήχησης της Επιτροπής από τα ΜΜΕ ο Βουλευτής Σ. Φυττής εισηγήθηκε να οργανώσει η Βουλή μια εκδήλωση στις 17 Ιουνίου για την Παγκόσμια ημέρα Κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: