Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26 Μαΐου 2008

· Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Η τροποποίηση, που αφορά το Άρθρο 41 του σχετικού νόμου, προνοεί την παράταση της περιόδου κατά την οποία οι θρησκευτικοί οργανισμοί θα έχουν δικαίωμα να εγγράψουν ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα τους, σε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση στις 23 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: