Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΑΠΤΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 Μαΐου 2008

Παρουσίαση της Ετήσιας Δημοσιονομικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για το έτος 2007
Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας παρουσίασε την Ετήσια Δημοσιονομική έκθεση.

Όταν τέλειωσε, ο κος Περδίκης και άλλοι βουλευτές του υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικές με το πρόσφατο πρόβλημα έλλειψης αναλώσιμων υλικών στα νοσοκομεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: