Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

«Ο δημόσιος διάλογος για την διαμόρφωση της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη διαχείριση των νερών»

12 Μαΐου 2008

Προς
κ. Γιαννάκη Θωμά
Πρόεδρο
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί το πιο κάτω αυτεπάγγελτο θέμα στην κοινοβουλευτική σας Επιτροπή:

«Ο δημόσιος διάλογος για την διαμόρφωση της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη διαχείριση των νερών»

Αιτιολόγηση
Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για την διαμόρφωση Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων της Κύπρου. Η πρόταση που έχει ήδη τεθεί με διάφορους τρόπους ενώπιον του κοινού ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία ENVECO A.E., I.A.C.O. Environmental and Water Consultants Ltd, Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες Λτδ και Δ. Αργυρόπουλος με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
Έχω την άποψη ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας οφείλει να συμμετάσχει θεσμικά σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Εισηγούμαι να κλιθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι συνεργάτες του να παρουσιάσουν τη δεύτερη αυτή φάση της δημόσιας διαβούλευσης με το κοινό σε μια προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής σας.
Το θέμα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Η ώρα της υδατικής κρίσης πρέπει να μας κάνει σοφότερους. Αυτή τη σοφία οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε σε ένα σωστό, πλήρη και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Αναμένω ότι η επιτροπή σας θα υιοθετήσει την εισήγηση μου.
Με οικολογικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: