Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα

9 Μαΐου 2008

Παλαιότερα λειτουργούσε στην ύπαιθρο ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός, αυτός του αγροφύλακα. Για λόγους άγνωστους σε μένα, ο θεσμός αυτός έχει καταργηθεί. Όμως τα προβλήματα της υπαίθρου λόγω και της σε μεγάλο βαθμό εγκατάλειψης της, έχουν πολλαπλασιαστεί. Ιδιαίτερα είναι βέβαιο ότι η έλλειψη αγροφυλάκων υποβοηθά τη παρανομία όπως π.χ. την απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων, την παράνομη λατόμευση, την παράνομη εκκοπή δέντρων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να εισηγηθεί την επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα με εξουσίες που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των παράνομων δραστηριοτήτων που τυχόν να συμβαίνουν στην ύπαιθρο.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: