Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2 Ιουλίου 2008

· Ο περί Δημοσιεύσεως Αισχρών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την Πρόταση Νόμου του κου Περδίκη η οποία στοχεύει στην τροποποίηση του νόμου ούτως ώστε οι βιντεοκασέτες με αισχρό περιεχόμενο να μπαίνουν σε ειδικούς χώρους για να δυσκολευτεί η πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτές.
Όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η τροποποίηση πρέπει να γίνει. Προέκυψαν όμως κάποιες περιπλοκές.
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο ορισμός του «αισχρού». Δεύτερο, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις εφημερίδες που κάνουν δώρο DVD με αισχρό περιεχόμενο. Τέλος, συζητήθηκε το γεγονός ότι ο νόμος στην πραγματικότητα απαγορεύει την εισαγωγή αυτών των ταινιών στην χώρα, πράγμα που περιπλέκει τα πράγματα.
Τέλος, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ποια η ερμηνεία του «αισχρού» στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το Υπουργείο απάντησε ότι η κάθε χώρα δίνει διαφορετική ερμηνεία.

· Ο περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με
Εξουσιοδότηση Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005

Έγινε συνέχιση της συζήτησης. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν ότι ο νόμος πρέπει να περάσει για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δήμων και των κοινοτήτων που υπόκεινται και εκείνων που δεν υπόκεινται στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας. Ακόμη, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν λόγω του ότι πουλούν το νερό σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες στις οποίες το αγοράζουν.
Τονίστηκε ότι με τον Ενιαίο Φορέα Υδάτων όλα αυτά θα λυθούν.
Πρόεκυψαν ακόμη δύο θέματα. Η πιθανότητα ότι με αυτό τον νόμο μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη η ρύθμιση της παροχής νερού. Τέλος, ο κίνδυνος που προκύπτει ότι τα κέρδη που κάνουν οι κοινότητες από το νερό μπορούν να χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση άλλων έργων. Ο κος Περδίκης έστειλε γραπτός την τοποθέτηση του πάνω στο θέμα τονίζοντας επίσης ότι συμφωνεί με την ψήφιση του κανονισμού σαν προσωρινή λύση και την κρισιμότητα του Ενιαίου Φορέα Υδάτων την οποία έρχεται να ενισχύσει με μια πρόταση νόμου.

· Οι δυσκολίες αναφορικά με την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2004 και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμου του 2005 και οι πιθανές τροποποιήσεις με βάση την πείρα που αποκτήθηκε.

Αυτεπάγγελτο θέμα έπειτα από πρόταση του κου Συλλούρη. Παρουσίασε το πρόβλημα που προέκυψε μετά την ψήφιση αυτών των δύο νομοσχεδίων. Εξήγησε ότι όταν δεν βγαίνουν οι τίτλοι ιδιοκτησίας, η γη ανήκει ακόμα στους developers, οι οποίοι συνεχίζουν να βάζουν σαν υποθήκη γη που δεν τους ανήκει. Ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο εξήγησε ότι τα προβλήματα που προέκυψαν τα είχαν ήδη σκεφτεί στην Επιτροπή που συνέταξε το νομοσχέδιο κι αυτά είναι: α) δόθηκε στον αγοραστή το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την υποδομή κι όχι την διαίρεση, β) η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης όταν γίνεται από τον αγοραστεί είναι αναποτελεσματική, και γ) τα συμβόλαια ετοιμάζονται από τους πωλητές, ενώ οι αγοραστές υπογράφουν μόνο και οι πρόνοιες είναι τέτοιες έτσι ώστε οι αγοραστές να μην μπορούν να στραφούν εναντίων τους.
Ο Εκπρόσωπος της Πολεοδομίας τόνισε ότι δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον ούτε από τους πολίτες ούτε από τους αγοραστές γι’ αυτή την νέα αίτηση κι έτσι θα πρέπει να μπει στον νόμο «αναγκαστικό περιεχόμενο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: