Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12 Ιουνίου 2008

· Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (α.φ. 23.01.049.066-2008)

Συνεχίστηκε η συζήτηση αλλά η μελέτη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δεν ήταν ακόμη έτοιμη. Οι ενδιαφερόμενοι ξαναπαρουσίασαν τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα. Παρουσιάστηκε η επιστολή που στάλθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Συλικιώτη, με την οποία δίνει οδηγίες στις τοπικές αρχές να δίνουν άδεια οικοδομής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, εντός μιας εβδομάδας, για μικρές κινητές μονάδες αφαλάτωσης σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, με εξαίρεση τους από πολεοδομική άδεια (πολεοδομικό διάταγμα).
Ο Γιώργος Περδίκης ανέφερε το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαλλάσσει τις μονάδες αφαλάτωσης που παράγουν μέχρι 1500 m³ νερού από περιβαλλοντική μελέτη τονίζοντας το ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα ελέγχεται η ποιότητα του νερού. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας εξήγησε ότι παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο στο κείμενο, το νερό που θα παράγεται θα ελέγχεται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους, γεγονός που θα φέρει ένα επιπλέον κόστος στους πολίτες.
Ο εκπρόσωπος του Έπαρχου Λεμεσού είπε ότι υπήρξαν δύο αιτήσεις για κατασκευή κινητών μονάδων αφαλάτωσης μέχρι τώρα. Η πρώτη, από το Συμβούλιο Άγιου Τύχωνα για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης που θα παράγει μέχρι 1500 m³ νερού, ζητά να πάρει άδεια από την Επαρχιακή Διοίκηση. Η δεύτερη, από το ξενοδοχείο Αμαθούς που περιμένει την έγκριση της άδειας από το Συμβούλιο Άγιου Τύχωνα για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης μέχρι 500 m³.
Ο εκπρόσωπος της Terra Cypria ρώτησε ποιος θα φέρει το κόστος των ρύπων.
Η Νομική Υπηρεσία τόνισε ότι το διάταγμα πρέπει να συνάδει με το νομοσχέδιο.
Ο Γιώργος Περδίκης ρώτησε εάν χρειάζεται κάποια άδεια για την απόρριψη των νερών μετά στη θάλασσα κι ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος απάντησε ότι χρειάζεται άδεια. Ο Γιώργος Περδίκης ρώτησε εάν δημιουργηθεί σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τι είδους άδειες χρειάζονται. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είπε ότι χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Εργασίας.
Οι βουλευτές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι τόσο απλό και έχει πολλές παραλείψεις. Το θέμα θα συνεχιστεί στην ερχόμενη συνεδρίαση της επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: