Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 Ιουνίου 2008

· Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008
· Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2008


Αυτά τα δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια εξετάστηκαν μαζί. Για το δεύτερο θέμα ειπώθηκε ότι με την τροποποίηση καταργείται η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων. Για το πρώτο θέμα έγινε συζήτηση.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος εξήγησε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στα λιμάνια και στις μαρίνες όπου λείπει ένα σύστημα για απόρριψη λυμάτων και οι βάρκες αναγκάζονται να τα κατακρατούν. Τονίστηκε ότι ο βασικότερος λόγος μόλυνσης της θάλασσας είναι τα λύματα.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους είπε ότι τους παίρνει 48 ώρες για να κάνουν την ανάλυση των νερών και μετά ενημερώνουν τις υπηρεσίες. Στη συνέχεια της συζήτησης εξήγησαν ότι όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά επαναλαμβάνουν τις αναλύσεις. Αν τα αποτελέσματα είναι και πάλι αρνητικά αναγκάζονται να κλείσουν τη παραλία. Στο τέλος παίρνει 7 με 10 ημέρες να ενημερωθεί το κοινό μέσω μιας ιστοσελίδας όπου θα κατοχυρώνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Πρόσθεσαν επίσης ότι οι έλεγχοι γίνονται μηνιαίως και καλύπτουν όλες τις παραλιακές περιοχές.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες τόνισαν ότι υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα επειδή το νομοσχέδιο αυτό καλύπτει μόνο για το θαλάσσιο νερό, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι στις παραλίες κι από την άμμο.
Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδία Περιβάλλοντος είπε ότι θα στείλει γραπτός τροποποιήσεις.
Το νομοσχέδιο θα ξανασυζητηθεί σε 15 μέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: