Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου 27 Οκτωβρίου 2009

· Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008. (Αρ. Φακ. 23.04.026.231-2009)


Σήμερα συμμετείχα στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών που συζητούσε το θέμα «Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008».
Έγινε συνέχιση της συζήτησης για την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το ΡΙΚ. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ, απαντώντας σε ερωτήσεις μου, τόνισαν ότι είναι λογικό η λειτουργία του ΡΙΚ να εξαρτάται από τη συνέχιση της κρατικής χορηγίας από τότε που ακυρώθηκε το ανταποδοτικό τέλος κι επιλέγηκε η μεικτή χρηματοδότηση (διαφημίσεις και κρατική χορηγία). Λόγω μείωσης του κονδυλίου στον Προϋπολογισμό εξήγησαν ότι δύσκολα θα καταφέρουν να προχωρήσουν στη ψηφιακή τηλεόραση με βάση τα χρονοδιαγράμματα τους. Σε ερώτηση μου για τις διαφημίσεις, απάντησαν ότι θεωρούνται οι πιο ακριβοί (σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια). Σε σχέση με ερώτηση μου για δορυφορικά προγράμματα άλλων καναλιών μέσα από την δορυφορική του ΡΙΚ, ώστε να μπορούν να τα βλέπουν και οι Κύπριοι στο εξωτερικό, απάντησαν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα εκπομπής σήματος αλλά βρίσκονται σε συνομιλίες με τη κυβέρνηση. Τόνισαν ότι προβλήματα προκύπτουν λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων που απαιτούν οι συντελεστές, αλλά θα δουν πώς να τα λύσουν. Από άλλους βουλευτές ρωτήθηκαν εξηγήσεις για κομμάτι γης του ΡΙΚ στην Πέγεια, σημερινή αξία της γης στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, τη θυγατρική εταιρεία που ανήκει 100% στο ΡΙΚ, την αύξηση % των συνεργατών, ανείσπρακτες εισφορές στο ΡΙΚ, υπερβάσεις προϋπολογισμών προηγούμενων ετών κ.ά.

Θα σταλεί μια κατάσταση των συνεργατών, ονομαστικά.

Θα σταλούν περεταίρω στοιχεία για πόσο θα στοιχήσει στο ΡΙΚ η ψηφιακή τηλεόραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: