Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 29 Οκτωβρίου 2009

· Ενημέρωση της Επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κατεδάφιση του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αρ. Φακ. 23.04.026.238-2009)

Έγινε συνέχιση της συζήτησης.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είπε ότι δεν έχει ακόμα το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (συμπεριλαμβάνει και τις προθέσεις του εργολάβου για τα μπάζα). Θα το έχει εντός της ημέρας.

Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ζήτησαν να γίνει πρώτα η κατεδάφιση και μετά η μεταστέγαση τους ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία τους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τόνισε ότι δεν θα γίνει η μεταστέγαση ώσπου να διασφαλιστεί μέσα από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά θα υπάρχει το πρόβλημα της ηχορύπανσης (γι’ αυτό οι εργασίες θα πρέπει να συντομευθούν). Το Υπουργείο Εσωτερικών εξήγησε ότι η απόφαση για μεταστέγαση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβρη του 2006 και μόλις τώρα τέλειωσε το κτήριο.

Αναμένεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να στείλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.


· Η καθυστέρηση της αναβάθμισης του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Λεμεσού. (Αρ. Φακ. 23.04.026.251-2009)


Το αυτεπάγγελτο αυτό θέμα εγγράφηκε έπειτα από πρόταση του βουλευτή Μ. Σιζόπουλου. Ο βουλευτής έκανε στην παρουσίαση του θέματος αναφορά στα διάφορα μηχανήματα που λείπουν από το Τμήμα όπως ο υπερηχογράφος, το ακτινοσκοπικό μηχάνημα και τα ακτινολογικά μηχανήματα τα οποία παραγγέλθηκαν πριν 15-16 μήνες και χρειάζονται το καθένα 3 εργάσιμες μέρες για να εγκατασταθεί ενώ μέχρι σήμερα παραμένει ακόμα το τρίτο στο διάδρομο του Τμήματος ενώ το δεύτερο δεν διευκρινίστηκε αν άρχισε να λειτουργεί (το πρώτο εγκαταστάθηκε αν και με μεγάλη καθυστέρηση). Τονίστηκε το πρόβλημα απουσίας του αναγκαίου λογισμικού για την υποστήριξη των ψηφιακών ακτινολογικών μηχανημάτων, έτσι αυτά λειτουργούν με εκτυπωτή. Ο κ. Σιζόπουλος αναφέρθηκε και σε άλλα μηχανήματα τα οποία βρίσκονται ακόμα μέσα στα κουτιά τους, στους διαδρόμους του Τμήματος στη Λεμεσό.

Η Ηλεκτρομηχανική Υπηρεσία τόνισε ότι η αναβάθμιση του λογισμικού είναι ευθύνη της Μηχανολογικής Υπηρεσίας.

Οι βουλευτές ζήτησαν όπως γίνει συγχρονισμός των διαφόρων Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών για την επιτάχυνση της εγκατάστασης των μηχανημάτων και η ανάγκη για αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος.
Ζητήθηκε από τους αρμόδιους να απαντήσουν γιατί η Λεμεσός που έκανε πιο πρόσφατα προσφορά για αγορά ψηφιακών μηχανημάτων είναι παλαιότερης γενιάς από της Λευκωσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: