Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 5 Νοεμβρίου 2009

· Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. (Αρ. Φακ. 23.01.048.251-2007)


Έγινε συνέχιση της συζήτησης. Το Υπουργείο Υγείας εξήγησε ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οι απόψεις από τον Υπουργό Υγείας γι’ αυτό δεν μπορούν να κατατεθούν στην επιτροπή. Επιπλέον ίσως χρειαστεί να ξαναπεράσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο επειδή μερικά σημεία δέχτηκαν αλλαγές ουσίας.

Συζητήθηκε λίγο το θέμα του άρθρου 16 (2)(στ) το οποίο αναφέρεται στην ιατρική περίθαλψη ατόμων από τρίτες χώρες η οποία δεν καλύπτεται από άλλους νόμους. Το Υπουργείο εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμπεριλάβει αυτή την πρόνοια, ενώ η Νομική Υπηρεσία εξήγησε ότι υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και το σημείο (στ) μπήκε για να προλάβουμε προσφυγή σε δικαστήριο.

Ο εκπρόσωπος του ΓΕΣΥ ζήτησε να περάσει ο νόμος για να μπει το πλαίσιο ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έχουν καθορίσει τις αμοιβές, έχουν κάνει κωδικοποίηση των ασθενειών και κοστολόγηση των θεραπειών. Ζήτησαν να καθοριστούν κάποιοι όροι.

Εξηγήθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχουν δυσκολίες με τις συντεχνίες των εργαζομένων όσο αφορά των ανεξαρτητοποίηση των νοσοκομείων.

· Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος του 2005. (Αρ. Φακ. 23.02.052.2005)


Ήταν μια πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Σωτήρη Σαμψών από το 2005. Δεν συζητήθηκε το θέμα επειδή το Υπουργείο Υγείας ήρθε με ένα μεγάλο νομοσχέδιο που ρυθμίζει καλύτερα το θέμα με τη δημιουργία μιας αρχής. Ζητήθηκε από την επιτροπή πίστωση χρόνου ώστε να γίνει η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και να επανέλθουν σε 4 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: