Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 6 Οκτωβρίου 2009

· Τα προβλήματα που δημιουργούνται στις κοινότητες Λιμνάτη και Αγίου Μάμαντος από την αλλαγή όδευσης της γραμμής υψηλής τάσης της ΑΗΚ Ύψωνα-Τριμήκληνης. (Αρ. Φακ. 23.04.026.214-2009)

Συζητήθηκε το αίτημα της κοινότητας Λιμνάτης (και Αγίου Μάμα) για μετακίνηση των πυλώνων της ΑΗΚ από τον Ύψωνα προς Τριμίκλινη. Η επιλογή της όδευσης της γραμμής των πυλώνων ΑΗΚ έγινε μετά από μελέτη εναλλακτικών οδεύσεων από πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έγινε όμως αλλαγή κοινοταρχών και όσοι ιδιοκτήτες επηρεάζονται παρά το γεγονός ότι η όδευση είναι στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις οικιστικές περιοχές και δεν επηρεάζονται βιότοποι, έφεραν το θέμα στη Βουλή για να υπερασπιστούν την αξία της γης των αγροτικών τους τεμαχίων που «κάποτε» μπορεί να «πάρουν αξία» ως οικιστικά ή παραθεριστικά. Για το θέμα θα γίνει σύντομα συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τις ενδιαφερόμενες κοινότητες. (το θέμα έγραψε ο Άγγελος Βότσης του ΔΗΚΟ)


· Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009. (Αρ. Φακ. 23.02.050.030-2009)

Στη συνέχεια συμμετείχα στη συζήτηση της πρότασης νόμου Λευτέρη Χριστοφόρου ΔΗΣΥ για να υπάρχει υποχρεωτική αναγραφή στα γεωργικά προϊόντα στην ετικέτα για τον παραγωγό, συσκευαστή και παρασκευαστή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην έγκριση της νομοθεσίας γιατί εάν αυτό θα γίνει για όλα τα προϊόντα πρέπει να το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγμα εξαιρετικά απίθανο. Αν γίνει μόνο για τα κυπριακά προϊόντα έχει ένσταση το Υπουργείο Γεωργίας και πάλιν πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίστηκε να μελετηθεί από τους αρμόδιους και να επανέλθουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: