Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αναφορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 10 Σεπτεμβρίου 2009

· Η διάβρωση της παραλίας στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού, ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω έλλειψης μέτρων και λόγω της σταδιακής ανόδου της στάθμης της θάλασσας. (Αρ. Φακ. 23.04.026.022-2009)


Οι παρευρισκόμενοι συμφωνήσαν ότι πρώτα απ’ όλα το πρόβλημα της διάβρωσης της παραλίας δεν αφορά μόνο τις δύο επαρχίες που αναφέρονται στον τίτλο αλλά ολόκληρη την Κύπρο. Συμφώνησαν όλοι επίσης ότι δεν μπορούν να γίνονται απλά μεμονωμένες περιβαλλοντικές μελέτες για κατασκευές πάνω στη παραλία ή ακόμα και μέσα στη θάλασσα (κυματοθραύστες), αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συνολική στρατηγική μελέτη των παραλιών. Από τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους απάντησαν ότι θα τοποθετηθούν κυματοθραύστες σε διάφορες περιοχές (π.χ. Περβόλια). Από τους καλεσμένους δημάρχους τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής συνεισφοράς από το κράτος (τουλάχιστον 80-20 αντί 50-50) για την προστασία της παραλίας.


· Γεωτρήσεις-Προβλήματα που παρατηρούνται λόγω παράνομων γεωτρήσεων ή υπεραντλήσεως και τρόποι αντιμετώπισής τους. (Αρ. Φακ. 23.04.025.210-2008)

Το θέμα αυτό γράφτηκε από τον βουλευτή κ. Άγγελο Βότση που ενημερώθηκε ότι υπάρχουν περίπου 250000 γεωτρήσεις στην Κύπρο και ήθελε να παρουσιαστούν στη Βουλή 1) αν όντως ισχύει αυτός ο αριθμός, 2) πόσες είναι οι νόμιμες και 3) πόσες είναι οι παράνομες. Τελικά το θέμα δεν συζητήθηκε επειδή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των γεωτρήσεων (επαρχιακές διοικήσεις) αποκάλυψαν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτε καν πόσες είναι οι νόμιμες γεωτρήσεις που υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: