Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Προς Διευθυντή Κτηματολογίου

Προς
κ. Ανδρέα Χριστοδούλου
Διευθυντή Κτηματολογίου

26 Μαρτίου 2008

Αγαπητέ κύριε Χριστοδούλου,

Σύμφωνα με σειρά εκθέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (Α/Π 2791/2005, 1190/2006, 1110/2007, 597/2007, 1158/2007, 1232/2007 και 1441/2007) κρίθηκε δικαιολογημένη η καταγγελία παραπονεμένων πολιτών οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι τα τέλη μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελούν φορολογία και επομένως ο υπολογισμός τους όχι στη βάση του τιμήματος της πώλησης της οικοδομής, αλλά στο ποσό που προκύπτει από την συμπερίληψη / πρόσθεση στο τίμημα της πώλησης του ΦΠΑ, έχει ως συνέπεια την καταβολή από τον αγοραστή φορολογίας επί της φορολογίας.

Η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγήθηκε όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τερματίσει αμέσως την συμπερίληψη / πρόσθεση στο τίμημα της πώλησης που συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή και δηλώνεται στη δήλωση μεταβίβασης, του ΦΠΑ που οφείλεται από τον αγοραστή λόγω μεταβίβασης.
Σε λίγους μήνες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έκθεση του γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως. Παρακαλώ πολύ όπως με πληροφορήσετε για το βαθμό υλοποίησης της εισήγησης της.
Επειδή θεωρώ την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή θέλω να σας ενημερώσω ότι προτίθεμαι να εγγράψω θέμα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.
Με οικολογικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Περδίκης
Γενικός Γραμματέας
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: