Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Αναφορά Συνεδρίασης Επιτροπής Εσωτερικών

15 Σεπτεμβρίου 2008

Σήμερα συμμετείχα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το θέμα των κανονισμών για τις πινακίδες (εκκρεμεί ενώπιων της Βουλής από το 2002).

Οι δήμοι και οι εταιρείες διαφήμισης προσπάθησαν να κερδίσουν πάλι πολύμηνη αναβολή με πρόφαση ότι είναι αδύνατον να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές νομοθεσίες.
Η επιτροπή απέρριψε το αίτημα και σε δεκαπέντε ημέρες ξεκινά η εντατική συζήτηση του νομοσχεδίου. Απορρίπτεται από την κυβέρνηση η κατάργηση του νόμου για την οδική ασφάλεια (του δικού μου νόμου του 2003).
Οι δήμοι θέλουν να τον καταργήσουν. Θέλουν επίσης να καταργηθεί ο όρος για την απαγόρευση της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων μέσα στη ζώνη κατάληψης των δημοσίων οδών.
Ξεκίνησε επίσης η μελέτη του νομοσχεδίου για την χωροταξική τοποθέτηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος (SOVESO II).

Δεν υπάρχουν σχόλια: