Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή προς Υπουργό Γεωργίας για τον περί Αποβλήτων Νόμο


13 Ιανουαρίου 2012

ΧΛ/ΓΠ/031/12

Προς:
κ. Σοφοκλή Αλετράρη
Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Αγαπητέ κ. υπουργέ,

Θέμα: Έκδοση Κανονισμών για τα τηγανέλαια με βάση τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011.


Σύμφωνα με άρθρο 54 (Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων)  του περί Αποβλήτων Νόμου που ψηφίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Ειδικότερα στο εδάφιο (2) του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ότι οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν μεταξύ άλλων και για τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων [παράγραφος (στ)].

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν έχει ξεκινήσει η προώθηση της ετοιμασίας Κανονισμών για τα τηγανέλαια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία τους.

Πρέπει να σας ενημερώσω ότι κατά τη συζήτηση της νομοθεσίας αυτής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι εκπρόσωποι του υπουργείου σας δεσμεύτηκαν ότι θα προωθηθεί άμεσα μετά τη ψήφιση του νόμου, κανονισμός για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων. Για το θέμα αυτό είχα καταθέσει ολόκληρη πρόταση νόμου την οποία απέσυρα σε μία ένδειξη καλής θέλησης και δίνοντας πίστη στη δέσμευση των αρμοδίων του υπουργείου σας. Ξέρετε βέβαια ότι τα τηγανέλαια είναι ένας σοβαρός ενεργειακός πόρος και μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Ήδη αρκετές επιχειρήσεις, παραλαμβάνουν τα τηγανέλαια και τα αξιοποιούν ενεργειακά. Όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις τόνοι από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στους οχετούς ή στη φύση. Έχω την άποψη ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα συλλογικό σύστημα ευθύνης για τη συλλογή και την ενεργειακή διαχείριση των τηγανελαίων.

Σίγουρα θα χρειαστεί κοινωνικός διάλογος και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Περιμένω τη θετική σας ανταπόκριση.
 

Υ.Γ Εντωμεταξύ μπορείτε να διευθετήσετε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας την αξιοποίηση των τηγανελαίων από τις κουζίνες της Εθνικής Φρουράς για ενεργειακή διαχείριση.


Κοινοποίηση:
κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, Επίτροπο Περιβάλλοντος
κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: