Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Αναφορά Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
·         Νόμος που τροποποιεί τον περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανάφερε το νομοσχέδιο προβλέπει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών στα πούλμαν και στα λεωφορεία. Πρόκειται όπως ανάφερε για εναρμονιστικό με κανονισμό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ο κανονισμός θεσμοθετεί τα δικαιώματα των επιβατών των λεωφορείων κυρίως για διαδρομές περάν των 250 χιλιόμετρων με κάποιες αναιρέσεις με κάτω από 250 χιλιόμετρα. Ορισμένες από τις διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται και για διαδρομές μέχρι τα 250 χιλιόμετρα, οπόταν αυτές θα εφαρμόζονται και στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Το αρμόδιο τμήμα για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μέσα από το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα εκεί που οι επιβάτες δεν είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να υποβάλουν παράπονο να αποτείνονται στο ΤΟΜ. Το ΤΟΜ θα ασκεί έλεγχο και θα υποβάλει διοικητικές ποινές. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανάφερε ότι έχει προηγηθεί  δημόσια διαβούλευση και δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε ενστάσεις.

Ο κ. Ζαχαρίου ρώτησε κατά πόσο μελετήθηκε το θέμα καθορισμού του χρόνου εξέτασης των παράπονων των επιβατών.

Ο εκπρόσωπος του ΤΟΜ ανάφερε ότι στην εν λόγω νομοθεσία εμπίπτουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Ο κανονισμός εφαρμόζεται περά των 250 χιλιόμετρων. Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού είναι να ισχύσει ότι ισχύει βασικά και με τα δικαιώματα των επιβατών που μετακινούνται με αεροπλάνο. Ο εκπρόσωπος του ΤΟΜ πρόσθεσε ότι οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους είναι πολύ πιο απαιτητικές για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.  

Ο εκπρόσωπος του ΤΟΜ ανάφερε ότι η νομοθεσία αποκλείει τις διακρίσεις για τα κόμιστρα με βάση την εθνικότητα. Κάτι που ούτως ή άλλως τηρείτο αλλά τώρα θεσμοθετείται.  

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανάφερε ότι όσον αφορά το ερώτημα του κ. Ζαχαρίου, υπάρχει πρόνοια στο άρθρο 27 του κανονισμού. Ο επιβάτης πρέπει εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που έγινε το συμβάν που θέλει να καταγγείλει να υποβάλει το παράπονο. Εντός ενός μηνά πρέπει να εξεταστεί το παράπονο.

Ο κ. Φακοντής ρώτησε κατά πόσο είναι εφικτό να καθοριστεί στο νόμο και η χρονική περίοδος που θα πρέπει το ΤΟΜ να απαντήσει.

Ο εκπρόσωπος του ΤΟΜ ανάφερε ότι το τμήμα προβληματίστηκε για την εισαγωγή χρονικού περιθωρίου αλλά έτσι θα πρέπει να καταγραφεί και η διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής.  Μπορεί όπως ανάφερε η καθυστέρηση που μπορεί να παρατηρηθεί να μην οφείλεται στο ΤΟΜ αλλά στο ότι ο παραπονούμενος ή εταιρεία να μην τους δίνουν τα στοιχεία που χρειάζονται. Θα μπορούσε να μπει μία επιφύλαξη ότι θα διατίθενται τα στοιχεία

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανάφεραν ότι είναι σύμφωνοι με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Οργάνωση αναπήρων ανάφερε ότι πρέπει να  διασφαλιστούν τα δικαιωμάτων των αναπήρων. Πρέπει να γίνει η κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών, να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες καθώς και η ασφάλεια τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα και κυρώσεις. Εάν χρειαστεί πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης θα υποβάλουν δικό τους  υπόμνημα.

·         Πρόταση Νόμου που ρυθμίζει την ταυτοποίηση των κατόχων χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας  και άλλα συναφή θέματα
Συνέδρια κλειστή

Ο κ. Α. Βότσης (εισηγητής) ανάφερε ότι ο στόχος είναι η εξεύρεση τρόπων, για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν όσον άφορα τις παρενοχλήσεις από ανώνυμα τηλεφωνήματα άλλα και πιθανή μείωση του εγκλήματος. Έγιναν  διορθώσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου ούτως ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία. Ζητείται πλέον όνομα και ταυτότητα. Η γενική εισαγγελία ήταν θετική. Το ενδιαφέρον, με την παρουσία του υπουργού, αναβαθμίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανάφερε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο σκοπός που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά μιας ρύθμισης. Από την μια είναι η so easy και τα συμφέροντα της και από την άλλη ποιος είναι ο σκοπός που επιδιώκουμε. Σκοπός είναι η κατάργηση της ανωνυμίας, άρα και η αποκάλυψη του πρόσωπου που προβαίνει σε ανώνυμη κλήση με so easy. Στην Ελλάδα όπως ανάφερε με την εφαρμογή της ταυτοποίησης υπήρξε, 8% μείωση των so easy. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί 28000 κάρτες. Αυτοί που δεν θα αγοράσουν  so easy, θα στερηθούν της δυνατότητας να τηλεφωνούν; Θα βρουν άλλο τρόπο ανάφερε ο υπουργός. Συμφώνα με την πρόταση νομού κάθε ενήλικας ή ανήλικος κύπριος ή αλλοδαπός μόνιμος ή επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει κάρτα so easy αρκεί να δώσει τα προσωπικά του στοιχειά. Άρα κάθε τουρίστας μπορεί μετά από ταυτοποίηση να πάρει την κάρτα. Άρα κανείς δεν στερείται του δικαιώματος. Και το άλλο είναι ότι σχεδόν κανένας δεν αγοράζει κάρτα όταν πάει για τουρισμό 4-5 μέρες ανάφερε ο υπουργός. Αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν τα στοιχειά τους, είναι αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους  είναι αυτοί που συνδέουν  μια ενεργεία τους ή ένα τηλεφώνημα με μία πράξη που θέλουν να κάνουν. Όχι κατά ανάγκην παράνομη. Η ανωνυμία πρόσθεσε συνδέεται με μια ενοχλητική πράξη τους ή μια εγκληματική ενεργεία ή ένα επαγγελματικό ραντεβού ή τηλεφώνημα σε φιλικό πρόσωπο. Οι κλήσεις σήμερα γίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως πχ ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού με τηλεφώνημα. (Περίπτωση εκρηκτικού μηχανισμού στην αγία Νάπα με κάρτα so easy). Κάποιοι, πρόσθεσε,  νομίζουν ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία από κάποιον που χρησιμοποιεί κάρτα so easy. Δεν διασφαλίζεται. Για να διασφαλιστεί η ανωνυμία πρέπει αυτός που την αγοράζει να την χρησιμοποιήσει μία φόρα ή πολύ περιορισμένα. Οι εγκληματίες αγοράζουν 10 κάρτες so easy για να κάνουν μια δουλειά. Η ανωνυμία διαφυλάσσετε μόνο για αυτούς που την χρησιμοποιούν μια φόρα. Γίνονται απειλές για είσπραξη χρημάτων από τηλεφωνά με κάρτες. Γίνονται επίσης απειλές για πώληση συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών σε κέντρα αναψυχής. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προετοιμασία εγκληματικών πράξεων. Αν δεν έχεις μαρτυρία δεν τους βρίσκεις, ανάφερε ο κ. Νικολάου. Με τις συγκεκριμένες κάρτες επιτυγχάνεται ευκολότερα η διακίνηση ναρκωτικών από έμπορους που τα φέρνουν από το εξωτερικό ενώ χρησιμοποιούνται επίσης και για φόνους. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν ήμουν βουλευτής τα έβλεπα με πολύ σκεπτικισμό ανάφερε ο υπουργός. Τώρα όμως όπως δήλωσε στην επιτροπή που βλέπει από κοντά το τι γίνεται άλλαξε γνώμη.

Όσον αφορά την αγορά καρτών από τα κατεχόμενα, ανάφερε ότι δημιουργείται ένας βαθμός δυσκολίας. Διατηρείται ναι μεν η ανωνυμία άλλα θα γίνεται κλήση από ένα άλλο σύστημα που συνδέεται με το δικό μας σύστημα και είναι θέμα περαιτέρω στοιχείων για διερεύνηση. Επιπλέον στα άτομα του υποκόσμου που μπαίνουν και βγαίνουν στα κατεχόμενα γίνεται περαιτέρω έλεγχος. Δε θα εξαλείψουμε κάθε δυνατότητα αγοράς καρτών από τα κατεχόμενα άλλα θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους ανάφερε ο υπουργός. Το κράτος με την απαγόρευση θα κερδίσει πολύ περισσότερα, γιατί η αστυνομία, το κρατικό χημείο και άλλες υπηρεσίες ασχολούνται με την εξιχνίαση εγκλημάτων και αυτό μεταφράζεται σε κόστος.  

Ο κ. Φακοντής ανάφερε ότι η ΜΤΝ ισχυρίζεται ότι θα χάσει το 50% των πωλήσεων της.

Ο Υπουργός ανάφερε ότι η ζημία που παθαίνει το κράτος είναι πολύ μεγαλύτερη. Όλο το οργανωμένο έγκλημα γίνεται με τη χρήση των καρτοτηλεφώνων. Αμφισβήτησε τα όσα ισχυρίζεται η ΜΤΝ γιατί γιατί στην Ελλάδα όταν έγινε η ταυτοποίηση έχασε μόλις το 8% των πωλήσεων.

Χρυσάνθη Λοΐζου
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα
Γιώργου Περδίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: