Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ερωτήσεις και θέματα που κατέθεσα σήμερα:

Ερωτήσεις

28 Ιουνίου 2011

Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στα κράτη μέλη προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αδικημάτων. Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο η Κύπρος δεν το έχει πράξει ακόμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο για εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ και πότε οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να καταθέσουν το νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

_________________________

29 Ιουνίου 2011

Πρόσφατα η Ολομέλεια της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθετώντας σχετική έκθεση του Σέρβου βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Μίλος Αλιγκρούντιτς κάλεσε με ψήφισμά της όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να διερευνήσουν την πιθανότητα χορήγησης του δικαιώματος ψήφου από το 16ο έτος της ηλικίας.  Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελούν ανησυχητικές ενδείξεις , για την πορεία της Δημοκρατίας στην Ευρώπη αφενός μεν η συνεχιζόμενη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και αφετέρου η ολοένα και πιο χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές που οδηγεί στην αύξηση της περιθωριοποίησης των νέων στην πολιτική διαδικασία. Ένα συναφές θέμα είναι και η παροχή του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από το 18ο έτος όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν τεθεί υπόψη του η ευρωπαϊκή πραγματικότητα για το θέμα της ηλικίας και του δικαιώματος του εκλέγειν – εκλέγεσθαι, εάν έχει πληροφορηθεί για το τελευταίο ψήφισμα της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και εάν προτίθεται να καταθέσει σύντομα σχετική τροπολογία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

_________________________

28 Ιουνίου 2011

Έχω πληροφορηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ζητήσει να τους παραχωρηθεί η μέγιστη δυνατή έκταση στους χώρους στάθμευσης και τα ελικοδρόμια κυρίως στο αεροδρόμιο Λάρνακας αλλά και της Πάφου. Το ενδιαφέρον αφορά συγκεκριμένη επιχειρησιακή ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για σκοπούς ασκήσεων ή επιχειρήσεων στην περιοχή, δεδομένου και των εξελίξεων στη Συρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία η παραχώρηση των χώρων στάθμευσης των αεροδρομίων και ελικοδρομίων της Κύπρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ζητήθηκε από των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η παραχώρηση των αεροδρομίων και ελικοδρομίων της Κύπρου.

_________________________

29 Ιουνίου 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου που προβλέπει για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, οποιοδήποτε πρόσωπο που απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων λιρών και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε η αστυνομία αναφορικά με την απόρριψη αναμμένων σπίρτων ή τσιγάρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις και καταδικάστηκαν.

_________________________

24 Ιουνίου 2011


Έχω πληροφορηθεί ότι αξιολογούνται οι  προσφορές που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οίκους για την ανέλκυση, απομάκρυνση και τελική διάθεση του φορτίου αμιάντου από την είσοδο του λιμανιού Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι όροι που έχουν τεθεί από την Αρχή Λιμένων για την ανέλκυση, απομάκρυνση και τελική διάθεση του φορτίου αμιάντου και εάν και οι έξι προσφοροδότες τηρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της Αρχής Λιμένων καθώς επίσης εάν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

_________________________

Θέματα

1η Ιουλίου 2011

Προς:
κ. Σοφοκλή Φυττή
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών

Αγαπητέ κ. Φυττή,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών το θέμα με τίτλο:

«Τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στο αεροδρόμιο Λάρνακας ».

Αιτιολόγηση:
Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχα με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου πληροφορήθηκαν ότι η κλίση των γεφυρών αναχωρήσεων του αεροδρομίου Λάρνακας είναι υπερβολικά απότομη και εκτός των προδιαγραφών της Κυπριακής σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Οργάνωση Παραπληγικών οι σχεδιαστές είχαν υποχρέωση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα αεροδρόμιο το οποίο να είναι όσο πιο φιλικό γίνεται στα άτομα με αναπηρίες και όπου σχεδιάστηκαν ράμπες αυτές θα έπρεπε να έχουν πολύ ομαλή κλίση λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και όχι τις συστάσεις που είχε κάνει η ΙΑΤΑ (International Air Transport Association). Παράλληλα ενώ υπάρχει βοηθητικό κάγκελο – χειρολαβή στο ύψος τους χεριού ανθρώπου που περπατά, δεν υπάρχει δεύτερο κάγκελο πιο χαμηλά για να χρησιμοποιείται από παιδία ή από άτομα σε τροχοκάθισμα στις γέφυρες αναχωρήσεων και αφίξεων.

Για το θέμα κατάθεσα κοινοβουλευτική ερώτηση και έλαβα απάντηση την οποία κρίνω ως μη ικανοποιητική (επισυνάπτεται). Την ίδια άποψη έχει και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στο αεροδρόμιο Λάρνακας είναι πολλά για αυτό και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.

_________________________

30 Ιουνίου 2011

Προς:
κ. Σοφοκλή Φυττή
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών

Αγαπητέ κ. Φυττή,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών το θέμα με τίτλο:

«Η άμεση ανάγκη κύρωσης της  Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Σεξουαλικής Κακοποίησης».

Αιτιολόγηση:
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία  των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Σεξουαλικής Κακοποίησης παρόλο που έχει υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 25 Οκτωβρίου 2007 δεν έχει ακόμη επικυρωθεί. Η ανάγκη επικύρωσης της είναι άμεση και επιτακτική. Ένα στα πέντε στα παιδιά στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, παρά τη σημαντική τους εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο θα βιώσει σεξουαλική βία. Η σεξουαλική βία ενάντια στα παιδιά συνιστά παράφορη παραβίαση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των παιδιών και για αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών πρέπει να εξετάσει άμεσα και εσπευσμένα το σημαντικό αυτό θέμα.

_________________________

27 Ιουνίου 2011

Προς:
κ. Γεώργιο Γεωργίου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Αγαπητέ κ. Γεωργίου,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου το θέμα με τίτλο:

«’Ερευνα της Κομισιόν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με κρατικές χορηγίες προς το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου».

Αιτιολόγηση:
Οι καταγγελίες από ανταγωνιστική εταιρεία του Σφαγείου, έγιναν μετά την υποβολή σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το οποίο θα παραχωρηθεί χορηγία ύψους 15 εκατ. Ευρώ στην εταιρεία, προκειμένου να δραστηριοποιείται υπό νέο καθεστώς. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης της υπόθεσης, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι είναι εδυνατόν να έχουν χορηγηθεί στο Σφαγείο Κοφίνου περαιτέρω ενισχύσεις οι οποίες είχαν αποκρύψει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.
_________________________

28 Ιουνίου 2011

Προς:
κ. Λευτέρη Χριστοφόρου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου

Αγαπητέ κ. Χριστοφόρου,
Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου το θέμα με τίτλο:

«Η καθυστέρηση απόφασης  επαναλειτουργίας του σχεδίου επιχορηγούμενων αδειών στα πλαίσια του κοινωνικού τουρισμού και η ανάγκη τροποποίησης των όρων εφαρμογής του».

Αιτιολόγηση:
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να επαναλειτουργήσει και φέτος το σχέδιο επιχορηγημένων αδειών εργοδοτουμένων, ένα σχέδιο που στηρίζει τη λειτουργία των ορεινών (κυρίως) ξενοδοχείων. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, μπορούν να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους στην Κύπρο (στη θάλασσα ή το βουνό) σε ξενοδοχεία που προσφέρουν μειωμένες τιμές. Το σχέδιο παρόλα αυτά έχει περιοριστεί χρονικά και έχει καθυστερήσει η ανακοίνωση εφαρμογής του, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να έχουν ήδη προβεί σε άλλες διευθετήσεις. Επίσης οι ξενοδόχοι των ορεινών περιοχών φαίνεται να είχαν πληροφορηθεί ότι το σχέδιο θα ξεκινούσε 15 ημέρες ενωρίτερα, γεγονός που προκαλεί γενική αναστάτωση στους σχεδιασμούς τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, οφείλει και πρέπει να εξετάσει τους όρους εφαρμογής του προγράμματος με στόχο την πιο αποτελεσματική επιτυχία του.

_________________________

23 Ιουνίου 2011

Προς:
κ. Γιαννάκη Γαβριήλ
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας

Αγαπητέ κ. Γιαννάκη,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας  το θέμα με τίτλο:

«Η απόφαση απαγόρευσης ψαρέματος με καλάμι στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου».

Αιτιολόγηση:
Ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας, απαγόρευσε «δια ροπάλου» την παρουσία των πιο ήσυχων και φιλικών προς το περιβάλλον ψαράδων, των «καλαμάδων», επειδή τάχα λερώνουν το νεότευκτον έργο, το αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου. Σε κανένα άλλο αλιευτικό καταφύγιο της Κύπρου δεν ισχύει τέτοια απαγόρευση. Μόνο οι κατοχικές αρχές επέβαλαν χαράτσι δέκα ευρώ σε κάθε Ελληνοκύπριο «καλαμά» που ψαρεύει στις κατεχόμενες θάλασσες μας. Το αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί τους ψαράδες και όχι μόνο τους «επαγγελματίες» του είδους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.

_________________________

28 Ιουνίου 2011

Προς:
κ. Αδάμο Αδάμου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Κοινοποίηση:
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων

Αγαπητέ κ. Αδάμου,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέματα:
Οι πληροφορίες για την πειραματική λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP) στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου και οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση).
(13.11.2008).
(Αρ. Φακ. 23.04.025.232-2008)

Οι επιπτώσεις στο υδατικό ισοζύγιο και στην υγεία των κατοίκων της Κύπρου από πιθανούς ψεκασμούς αεροσκαφών των αγγλικών βάσεων στην ατμόσφαιρα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιάννου Λαμάρη, Πανίκκου Σταυριανού, Ντίνου Χατζηνικόλα και Γιώργου Περδίκη).
(12.02.2009).
(Αρ. Φακ. 23.04.026.049-2009)

Εισηγούμαι -  για να εφαρμόζουμε ολίγον και το κανονισμό – να κλείσουμε το θέμα του HAARP και των αεροψεκασμών  στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με μία έκθεση προς την ολομέλεια που θα περιλαμβάνει και το σχέδιο ψηφίσματος που επισυνάπτεται. Έτσι αν η έκθεση κατατεθεί στην ολομέλεια και ψηφιστεί (με ή χωρίς συζήτηση) τότε  έμμεσα και χωρίς να ταλαιπωρούμε τα υπόλοιπα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουμε υιοθετήσει το ψήφισμα.

Παρακαλώ όπως μελετήσετε την εισήγησή μου και μου δώσετε μία απάντηση στην προσεχή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος την Παρασκευή 1η Ιουλίου.
_________________________

1η Ιουλίου 2011

Προς:
κ. Γιάννο Λαμάρη
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών

Αγαπητέ κ. Λαμάρη,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών το θέμα με τίτλο:

«Τα έργα ανάπλασης της παραλίας της Πύλας».

Αιτιολόγηση:
Έχουμε δεχθεί καταγγελίες από τους κατοίκους της γύρω περιοχής ότι τα έργα ανάπλασης της Πύλας που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από την Πολεοδομία παρουσιάζουν προβλήματα και χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και κακό σχεδιασμό όπως αποδείχθηκε από τις τελευταίες βροχές και προκαλούν κινδύνους στους κατοίκους της περιοχής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: