Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Θέματα που κατέθεσα πρόσφατα:


7 Νοεμβρίου 2011

Προς
κ. Γιάννο Λαμάρη
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών

Αγαπητέ κ. Λαμάρη,

Παρακαλώ όπως συζητηθούν εσπευσμένα τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στις 27 Οκτωβρίου που τιτλοφορούνται:

«Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011».

Τα εν λόγω νομοσχέδια σκοπό έχουν την παραχώρηση σε κάθε Δημοτικό / Κοινοτικό Συμβούλιο εξουσίας και αρμοδιότητας, από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλη αρχή ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, να αναθέτει σε ιδιωτική επιχείρηση καθήκοντα ελέγχου ζητημάτων τροχαίας, περιλαμβανομένης της παράνομης στάσης ή στάθμευσης οχημάτων στα γεωγραφικά όρια της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως στη συζήτηση των εν λόγω νομοσχεδίων καλεστεί η Κίνηση Προστασίας των Δικαιωμάτων των Πεζών (Στοιχεία επικοινωνίας: κ. Γιάννα Ιωαννίδου (πρόεδρος), email: janeio@hotmail.com, αρ. φαξ: 22105468, αρ. τηλ: 99414890).

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

____________________________________

7 Νοεμβρίου 2011

Προς
κ. Κώστα Κωνσταντίνου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας

Αγαπητέ κ. Κωνσταντίνου,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας το θέμα με τίτλο:
«Η ακαταλληλότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί».

Αιτιολόγηση:
Κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας πληροφορήθηκα ότι το υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους, που κατασκευάστηκε το 1968, δεν διαθέτει την απαιτούμενη αντισεισμικότητα που προβλέπεται από τους σημερινούς Κανονισμούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το κτίριο καθίσταται επικίνδυνο σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δράσης. Έγινε μάλιστα σύσταση όπως μετακινηθεί το προσωπικό / μηχανήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους σε άλλο κτίριο με ταυτόχρονη επίσπευση της διαδικασίας μελέτης κατασκευής νέου κτιρίου. Το υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους κατατάσσεται στα 27 προβληματικά δημόσια κτίρια. Τονίζεται ότι στο Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται ραδιενεργές, εύφλεκτες και τοξικές ουσίες και σε περίπτωση ζημιάς στο κτίριο είναι δυνατό να τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού και των περιοίκων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.

____________________________________

7 Νοεμβρίου 2011

Προς
κ. Αδάμο Αδαμου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αγαπητέ κ. Αδάμου,

Παρακαλώ όπως συζητηθεί εσπευσμένα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα με τίτλο:

«Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης.»
(Προηγούμενος αρ. Φακ. 23.04.026.305-2009)

Αιτιολόγηση:
Οι κοινότητες και οι πολίτες της περιαστικής περιοχής Πάφου εκπέμπουν σήμα κινδύνου σχετικά με τη λειτουργία του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Παρά κατά τις κατά καιρούς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας Αρχών και κατοίκων των κοινοτήτων Μαραθούντα, Κονιά, Άρμου, Αγία Μαρινούδα και τις παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων, στον χώρο σύμφωνα με τις καταγγελίες εξακολουθούν να απορρίπτονται κάθε είδους επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία υλικά.

____________________________________

7 Νοεμβρίου 2011

Προς
κ. Γιώργο Γεωργίου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Αγαπητέ κ. Γεωργίου,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών το θέμα με τίτλο:

«Οι απώλειες εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών».

Αιτιολόγηση:
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει απολέσει έσοδα χιλιάδων ευρώ λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος. Οι απώλειες εσόδων αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας, στους φόρους εγγραφής των οχημάτων και στα υβριδικά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Οι απώλειες κρατικών εσόδων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά την περίοδο από 20 Απριλίου 2011 έως 3 Μαΐου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα για να πληροφορηθεί για το ύψος του ποσού που έχει απολέσει η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω λανθασμένων χειρισμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και για να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων που έχει απολέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και τα μέτρα για μη επανάληψη των λαθών αυτών.

____________________________________

1 Νοεμβρίου 2011

Προς
κ. Αδάμο Αδάμου
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αγαπητέ κ. Αδάμου,

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα με τίτλο:

«Η διαδικασία εξέτασης των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον».

Αιτιολόγηση:
Η διαδικασία εξέτασης των ΜΕΕΠ δεν ακολουθεί σωστά  και πιστά τη διαδικασία όπως αυτή καθορίζεται από τον νόμο «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα» (Ν.140(Ι)/2005).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, οφείλει και πρέπει να εξετάσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: