Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Κατάθεση ερωτήσεων, θεμάτων και προτάσεων νόμου – Παρακολούθηση Επιτροπών


 24 Αυγούστου 2011

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατάθεσε  στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων τα εξής θέματα:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου:
·                     «Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την τραγική έκρηξη στη Ναυτική Βάση ‘Ευάγγελος Φλωράκησ’ και η επιτακτική ανάγκη για στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου:
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Γεωργίου, ο κ. Περδίκης ζήτησε όπως επισπευστεί η συζήτηση του θέματος που αφορά το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας γνωστό ως ‘Lefco’.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων:
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Γεωργίου, ο κ. Περδίκης ζήτησε όπως επισπευστεί η συζήτηση του θέματος που αφορά τα θέματα λειτουργίας, στελέχωσης και ασφάλειας των πτήσεων όσον αφορά το τμήμα της Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατάθεση θεμάτων για εγγραφής το Δ΄ Κεφάλαιο της Ολομέλειας:
Ο βουλευτής τον Οικολόγων κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε επίσης στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου δύο θέματα για να εγγραφούν στο Κεφάλαιο Δ’ της Ολομέλειας. Τα θέματα αυτά φέρουν τους εξής τίτλους:
·                     «Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την τραγική έκρηξη στη Ναυτική Βάση ‘Ευάγγελος Φλωράκης’ και η επιτακτική ανάγκη για στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
·                     «Η εναλλακτική κινητικότητα ως ανάγκη για βιώσιμες ανθρώπινες κοινωνίες».
Κατάθεση προτάσεων νόμου:
«Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2011».
Η πρόταση νόμου σκοπό έχει να αυξήσει το τέλος που πληρώνει ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου σε μία εποχή που απαιτείται η επιτάχυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Σκοπός επίσης της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό του Ταμείου θα δίνεται στα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 20 KW.

Παράλληλα ο κ. Περδίκης έχει καταθέσει στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ερωτήσεις που αφορούν:
·                     Τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έστειλε επιστολή σε εταιρεία πετρελαιοειδών ζητώντας να διασφαλιστεί μαζούτ για την λειτουργία του τουβλοποιείου  Παρασκευαΐδη στη Μια Μηλιά το οποίο διαχειρίζεται παράνομα Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας.
·                     Τον κατάλογο των κηρυγμένων ως αρχαίων μνημείων γεφυριών της Κύπρου, ποια συντηρούνται και ποια κινδυνεύουν με κατάρρευση.
·                     Εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης μετά την έκρηξη στη Ναυτική Βάση στο Μαρί.
·                     To τερματισμό των παράνομων υποστατικών στον Ακάμα.
·                     Την αδειοδότηση του ποντικοφάρμακου Proctitor και εάν χρησιμοποιείται και από ποιους στην Κύπρο.
·                     Τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η αναστολή του παρακαμπτήριου δρόμου που θα ξεκινούσε από το νέο κόμβο του ΓΣΠ.
·                     Τη διεκδίκηση γης στη νεκρή ζώνη από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και την δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των αγροτών.
·                     Τους κανόνες επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας.
·                     Την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για τις επιπτώσεις στην έκρηξη στο Μαρί.

Παρακολούθηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
Ο βουλευτής των Οικολόγων κ. Γιώργος Περδίκης παρευρέθηκε και παρακολούθησε τα θέματα που εξετάστηκαν στις ακόλουθες επιτροπές:
Επιτροπή Οικονομικών – 10/8/2011:
Ενημέρωση για τη δέσμη των οικονομικών μέτρων.

Επιτροπή Άμυνας - 12/08/2011:
«Η μεγάλη έκρηξη στη Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης και η διεξαγωγή αντικειμενικής ενδελεχούς και αμερόληπτης έρευνας» - έγκριση προσχεδίου έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα και τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί μπορείτε να βρείτε στο blog του βουλευτή των Οικολόγων στην ιστοσελίδα: http://georgeperdikis.blogspot.com/ , κάτω από τον τίτλο Βουλή των Αντιπροσώπων (έργο βουλευτή).

Γραφείο Γιώργου Περδίκη
Βουλευτή
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών


Δεν υπάρχουν σχόλια: