Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ9 Σεπτεμβρίου 2011


Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
Κατάθεση ερωτήσεων, θεμάτων και προτάσεων νόμου – Παρακολούθηση Επιτροπών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατάθεσε  τις τελευταίες δύο βδομάδες στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων τα εξής θέματα:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Λαμάρη, ο κ. Περδίκης ζήτησε όπως επισπευστεί η συζήτηση και η ψήφιση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Έλεγχος Διαφημίσεων) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο από τις 27/07/2002.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως:
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Συλλούρη, ο κ. Περδίκης ζήτησε όπως επισπευστεί η συζήτηση του θέματος που αφορά το θεσμικό ζήτημα που προκύπτει από τη μη εφαρμογή του άρθρου 29 του συντάγματος, που αφορά την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να απαντά σε επιστολές πολιτών εντός τακτής προθεσμίας σε σχέση με το νόμο 158(Ι)/1999.

Ζήτησε επίσης όπως εγγραφεί το θέμα με τίτλο:
«Ανάγκη αλλαγών στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2011»

Ο κος Περδίκης κατέθεσε επίσης επιστολές σε όλους τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπενθυμίζοντάς τους τις προτάσεις νόμου που εκκρεμούν καθώς επίσης και τα θέματα που εκκρεμούν.

Κατάθεση προτάσεων νόμου:
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων κατάθεσε επίσης στην Ολομέλεια της Βουλής στις 26 Αυγούστου 2011 προτάσεις νόμου που αφορούσαν τα οικονομικά μέτρα. Οι προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν ήταν οι εξής:
· «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2010»
Η πρόταση νόμου σκοπό είχε την φορολόγηση των υπερπλούσιων  εισοδημάτων (των πέραν των 80.000 ετησίως – καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

· «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2010»
Η πρόταση νόμου σκοπό είχε την φορολόγηση του προέδρου Χριστόφια – ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

· «Ο περί Φορολογίας Ακίνητου Ιδιοκτησίας Νόμους 1980 μέχρι 2004»
Η πρόταση νόμου αφορά την εξασφάλιση ότι σε 4 χρόνια θα γίνει – μέσω και χρηματοδότησης από τα έσοδα του Κτηματολογίου – η Γενική Εκτίμηση Ακινήτων και επίσης προτείνει να απαλλαγούν της φορολογίας οι ακίνητες περιουσίες εντός περιοχών προστασίας της φύσης και σε ακίνητα που αναπτύχθηκαν Ανανεώσιμες Πηγές.

· «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμος του 2011»
Η πρόταση νόμου σκοπό έχει να θεσμοθετήσει τον ελάχιστο αριθμό μελών των ερευνητικών επιτροπών, όπως το πόρισμά τους παραδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τη δημοσιότητα.

Παράλληλα ο κ. Περδίκης έχει καταθέσει στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ερωτήσεις που αφορούν:
· Την πρόθεση του ψευδοκράτους να προβεί σε κατασκευή διυλιστηρίου και μεγάλων δεξαμενών πετρελαιοειδών στο κόλπο της Μόρφου και τον χειρισμό της κυβέρνησης.
· Τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των ψαριών που επιτρέπεται να αλιεύονται από τους ερασιτέχνες ψαράδες που χρησιμοποιούν ως αλιευτικό εργαλείο, το καλάμι.
· Τα αποτελέσματα αναλύσεων από δείγματα που λήφθηκαν από φρούτα και λαχανικά που βρίσκονται εκτεθειμένα σε φρουταρίες και άλλα καταστήματα πώλησης.
· Τα απόβλητα οικιακών φαρμάκων και η περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείρισή τους.
· Τον αριθμό των πρατηρίων πετρελαιοειδών συγκριτικά και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
· Την αντισεισμική επάρκεια δημοσίων κτιρίων και την κατεδάφιση ή τη δομική ενίσχυση των κτιρίων αυτών.
· Το φαινόμενο των παράνομων υπαίθριων χώρων πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
· Την έξαρση των κλοπών μεταλλικών αντικειμένων και τα μέτρα που λαμβάνονται.
· Το νομοθετικό πλαίσιο (εάν υπάρχει) για την καταγραφή, διακίνηση και φύλαξη των πρακτικών των επίσημων συνεδριάσεων των οργάνων της διοίκησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.
· Η αποκατάσταση της νομιμότητας και ο τερματισμός της λειτουργίας συγκεκριμένου χοιροστασίου στην περιοχή «Οβκός».
· Τα προβλήματα της ορθής λειτουργίας του συστήματος συλλογής και διαχείρισης ψόφιων ζώων και ζωικών αποβλήτων.
· Τη διερεύνηση δώδεκα  περιστατικών καταγγελιών κοινοτήτων ή ομάδων πολιτών για καρκίνο από την Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας και τη θέσπιση διαδικασίας συνεχούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων και των τοπικών αχών για το θέμα των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής εξέτασης των αιτημάτων για επιδημιολογικές έρευνες από την Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας.
· Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ στην Κόσιη (ποσοτικοποιημένα στοιχεία, ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών) και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης.
· Στοιχεία για την πτωτική πορεία των πληθυσμών των πουλιών και μέτρα ανατροπής της κατάστασης αυτής.
· Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου για ανταλλαγή του άδειου στρατοπέδου με χαλίτικη γη για διαχωρισμό οικοπέδων για πρόσφυγες.
· Την Οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και εάν το αρμόδιο υπουργείο έχει προχωρήσει σε διαβούλευση και πότε αναμένεται να κατατεθεί ως εθνική νομοθεσία από την κυβέρνηση.
· Τη χορηγία προς τρία ποδοσφαιρικά σωματεία της Λεμεσού για την ανέγερση σταδίου χωρίς να τεθεί ως όρος η εγκατάσταση φωτοβολταϊκής στέγης.
· Τα προβλήματα που προέκυψαν με τα πέντε νέα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας.
· Την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων στο ποδηλατικό δίκτυο που παραδόθηκε για εξυπηρέτηση των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό.
· Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε δασική γη για τη δημιουργία νέων γηπέδων αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας.
· Τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται φορολογητέο εισόδημα πέραν των €80,000  και πέραν των €60,000 και ποιο το είδος της επαγγελματικής ενασχόλησης των ατόμων αυτών.

Παρακολούθηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
Επιτροπή Οικονομικών:
Ο βουλευτής των Οικολόγων κ. Γιώργος Περδίκης παρευρέθηκε σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής  Οικονομικών και Προϋπολογισμού που θέμα είχαν τη συζήτηση των οικονομικών μέτρων που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση. Οι συνεδρίες αυτές διεξήχθηκαν από τις 22 μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2011.

Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων – 01/09/2011:
Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη.

Επιτροπή Περιβάλλοντος - 02/09/2011:
«Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» - πρόταση νόμου Γ. Περδίκη.

Επιτροπή Εμπορίου – 06/09/2011:
«Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο» - αυτεπάγγελτο θέμα

Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών:
«Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας για την ΑΗΚ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010».
«Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010».

Επιτροπή Νομικών, Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και Οικονομικών και Προϋπολογισμού – 07/09/2011:
«Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2011» - νομοσχέδιο.
«Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2010» - νομοσχέδιο
«Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» - πρότασεις νόμου

Επιτροπή Υγείας – 08/09/2011:
«Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία μετά από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης».

Επιτροπή Περιβάλλοντος -09/09/2011:
«Ο περί Προστασίας της Μυκοχλωρίδας Νόμος του 2010» - Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη.

«H σωτηρία της λίμνης Μαγκλή από την οικιστική ανάπτυξη» - αυτεπάγγελτο θέμα μετά από εισήγηση του Γιώργου Περδίκη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα και τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί μπορείτε να βρείτε στο blog του βουλευτή των Οικολόγων στην ιστοσελίδα: http://georgeperdikis.blogspot.com/ , κάτω από τον τίτλο Βουλή των Αντιπροσώπων (έργο βουλευτή) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων: http://www.parliament.cy

Γραφείο Γιώργου Περδίκη
Βουλευτή
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: