Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ


5 Σεπτεμβρίου 2011

Χρυσάνθη Λοΐζου

Επιτροπή Ελέγχου
Οικονομικές καταστάσεις και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

Γενικά:
Οι οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 30.4.2011. Υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ελέγχου στις 6.6.2011.

  • Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης;

Ο Προϋπολογισμός της ΑΗΚ δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους στις 31.3.11. Παρόλα αυτά κατά την περίοδο μεταξύ 1.3.2010 μέχρι 30.3.2010 έγινε εκταμίευση συνολικού ποσού €144.073, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Άποψη της Γενικής Ελέγκτριας είναι ότι δεν νομιμοποιείται η πληρωμή τους (δαπάνες του Φεβρουαρίου 2010) εφόσον δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Εκθέσεις προόδου των έργων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς:
Με βάση το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς η ΑΗΚ πρέπει να ετοιμάζει τριμηνιαία έκθεση προόδου για όλα τα έργα μεταφοράς. Ο ΔΣΜ ζήτησε όπως ενημερώνεται με τριμηνιαίες εκθέσεις ωστόσο η ΑΗΚ απάντησε ότι είναι προτιμότερο να συζητείται η πρόοδος των έργων σε διμηνιαίες συσκέψεις.
  • Ετοιμάζονται οι τριμηνιαίες εκθέσεις και δεν αποστέλλονται στον ΔΣΜ; Δεν ετοιμάζονται; Ποιοι οι λόγοι που η ΑΗΚ δεν επιθυμεί να ενημερώσει τον ΔΣΜ αποστέλλοντας του τις εκθέσεις; Έγιναν τουλάχιστον αυτές οι συσκέψεις που προτείνει η ΑΗΚ για να ενημερωθεί ο ΔΣΜ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: